Business Unit MKB

Floor Stijns

Naam:Floor Stijns

Functie:Merkengemachtigde in opleiding

Afdeling:Unit MKB

Tel:+31 (0)40 243 37 15

Mail:F.Stijns@aomb.nl


Studeerde Recht & Management aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij een interesse ontwikkelde voor het IE vak door de colleges van een bevlogen professor. Haar passie voor het IE-recht heeft zich verder ontwikkeld in Rome, waar zij haar Erasmus heeft gedaan. Daar werd voor Floor duidelijk hoe divers en internationaal het IE vak daadwerkelijk is, iets wat perfect bij haar past! Floor was dan ook verheugd in 2017 aan de slag te kunnen gaan als Merkengemachtigde in opleiding bij AOMB Intellectual Property, waar zij werkzaam is binnen Business unit MKB.

Het IE vak vindt zij interessant omdat je veel in aanraking komt met creatieve mensen en inspirerende innovaties. Floor haalt er voldoening uit mensen te kunnen helpen bij het beschermen van unieke ideeën, zodat zij zelf kunnen blijven profiteren van hun eigen succes. De diversiteit aan ondernemers en innovaties binnen Business unit MKB zijn voor haar een grote pré.

Collega’s omschrijven Floor als toegankelijk, flexibel en sociaal. Ze beschikt over een uitstekend inlevingsvermogen dat zij wil inzetten om de behoeften van cliënten te kunnen filteren en daar zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Ze is analytisch sterk en heeft een grote passie voor het vak. Het is haar ambitie zichzelf binnen AOMB in de komende jaren te ontwikkelen tot zelfstandig merkengemachtigde.

Ook buiten het werk zit Floor niet snel stil en is ze met plezier sportief bezig: hardlopen, fitness of bootcamp. Ze haalt veel voldoening uit een hapje en drankje met vrienden en gaat het liefst op vakantie in Italië. Ook bezoekt ze graag festivals en maakt ze af en toe een weekendtripje.


Werkzaam bij AOMB sinds

Vanaf 2017 werkzaam bij AOMB

Vestigingsplaats

Eindhoven HQ, Arnhem

Expertises en werkgebieden

Merken- en modellenrecht, auteursrecht en juridisch advies

Opleidingen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (+certificaat Bedrijfskunde) - Radboud Universiteit Nijmegen (afgerond in 2016) en Master Burgerlijk Recht, richting IE - Radboud Universiteit Nijmegen (afgerond in 2016)

Relevante werkervaring

-

Nevenactiviteiten

-

Blog

 • "Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd’’ ©
  Deze zin komt je waarschijnlijk welbekend voor. Als je namelijk op Google een afbeelding zoekt en je klikt er eentje open, staat deze zin onderaan de afbeelding.

  Het woordje ‘’kunnen’’ geeft niet meteen duidelijk aan of iets nou wel of niet auteursrechtelijk beschermd is en als het zo is bij wie dit dan ligt. In deze blog leg ik je uit hoe je het auteursrecht verkrijgt, wat auteursrechtelijk beschermd kan zijn, hoelang het auteursrecht geldt, en wie dit recht in handen kan hebben.

  HOE
  In Nederland ontstaat het auteursrecht van rechtswege, op het moment van creatie. Het auteursrecht biedt bescherming zonder registratie. Dit is direct ook een nadeel want het is soms lastig aantoonbaar. Daarom is het van belang dat je aan derden kenbaar maakt dat je het auteursrecht claimt. Dit kun je doen door op elke uiting dergelijke regel te plaatsen: ‘’het copyright-teken = © + jaar van eerste openbaarmaking werk + naam van rechthebbende’’. Concreet kan dit er zo uitzien: © 2019 AOMB. Zorg voor een goede documentatie van je auteursrechtelijke uitingen (bewijsmateriaal).

  WAT
  Voor het verkrijgen van auteursrechtbescherming in Nederland moet het werk een zekere mate van creativiteit bevatten en de persoonlijke stempel van de maker dragen. Dit betekent dat je aan het werk kan zien dat de maker eigen, creatieve keuzes heeft gemaakt.

  Een werk wat een vorm heeft die zo banaal of triviaal (alledaags, gewoon) is, valt hierbuiten. Denk bijvoorbeeld aan een tekening van een smiley. Deze keuzes mogen bovendien niet enkel een technisch effect opleveren. Een voorbeeld is de kurkentrekker. De spiraalvorm an sich is niet beschermd, want deze heeft enkel een technisch doel. Maar de versierde kurkentrekker is wel beschermd, en dan voornamelijk het design, de vormgeving.

  De wetgever spreekt over creaties als zijnde ‘’werken van letterkunde, wetenschap of kunst’’. Hier kan duidelijk veel onder vallen maar ik zal hieronder een aantal veelvoorkomende voorbeelden noemen: boeken (romans maar ook essays), muziek, toneelvoorstellingen, films, video’s, schilderijen en tekeningen, foto’s, grafische ontwerpen, maar ook gebouwen en producten, (de lay-out van) websites en apps.

  Een natuurgetrouwe foto van een hond is bijvoorbeeld geen auteursrechtelijk werk want er zijn geen creatieve keuzes van de maker. De originaliteit kan wel blijken uit de onderwerpskeuze, compositie van de foto, perspectief en manier van belichting etc. Dus een vakantiefoto behaalt meestal deze originaliteit ook. Een lage drempel wat dat betreft, dus let op voordat je dergelijke foto’s van iemands Facebook afhaalt en zelf gaat gebruiken op je website bijvoorbeeld.

  HOELANG
  Het auteursrecht op een werk eindigt 70 jaar na de dood van de maker. Als deze periode afgelopen is, is het werk voor een ieder vrij om te gebruiken.

  WIE
  De maker krijgt van rechtswege (dus automatisch) het auteursrecht op zijn werk. Maar stel dat jij iets ontwerpt en je bent in loondienst, dan komen de auteursrechten toe aan de werkgever. Ben je freelancer? Dan blijven de auteursrechten in beginsel weer bij jou als ontwerper. Deze rechten kunnen echter worden overgedragen, dit moet schriftelijk gebeuren. Het is in dit soort situaties dus van belang hier goede afspraken over te maken.

  In de praktijk zien we dat veel werken in aanmerking komen voor het auteursrecht, zolang het maar met voldoende creatieve keuzes tot stand is gekomen. Of jouw werk hier tussen zit, daar helpen we je graag bij.

  Met het auteursrecht heb je het uitsluitende recht om de werken die je maakt te openbaren en te verveelvoudigen (ook wel kopiëren), niemand mag dit zonder jouw toestemming doen. Met andere woorden, je kunt iemand een verbod opleggen die dit wel doet.

  Wilt u meer informatie over auteursrecht? Bekijk dan de leaflet Auteursrecht en aanverwante rechten!
  Of neem contact op met Mark Your Brand

 • Er is wel gebruik, maar niet normaal en dus niet als merk?!
  Met een merk verkrijg je een monopolie op het gebruik van dat merk. Om dit monopolie te behouden moet je het merk na vijf jaar wel ‘’normaal’’ gebruiken. Een beperking (plicht) aan het in stand houden van je merkrecht. Als je dit gebruik niet kan aantonen, is het mogelijk dat een derde het verval van de merkregistratie aanvraagt bij een rechter of het merkenbureau.

  Waarom is deze beperking er?
  In het register ingeschreven merken moeten daadwerkelijk gebruikt worden om aan hun doelstelling te voldoen: waren of diensten onderscheiden en de consument in staat stellen een weloverwogen keuze te maken.

  Wat is ‘’normaal’’ gebruik?
  Normaal is voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Daarbij moet het gaan om extern gebruik, dus gebruik met het oog op afzet voor die waren of diensten. Met andere woorden, gebruik je merk daadwerkelijk in het commerciële verkeer.

  Normaal is in ieder geval niet het incidentele gebruik van een merk of intern gebruik. Dit laatste ziet bijvoorbeeld op gebruik van een merk voor promotieproducten, producten die je gratis meegeeft aan je kopers.

  Wat moet je bewijzen?
  Het is aan de merkhouder, om dit normale gebruik aan te tonen middels toereikend bewijs. Heb je het merk wel normaal gebruikt maar ziet de rechter of het merkenbureau dit niet voldoende terug in het bewijs, kan je merkrecht vervallen worden verklaard.

  Een paar recente voorbeelden uit de praktijk
  -Wereldbekende merk BIG MAC
  Zelfs wereldbekende merken kunnen vervallen worden verklaard wegens niet normaal gebruik. Begin 2019 besloot het Europese Merkenbureau dat uit het overlegde bewijs van Mc Donald’s niet is vast te stellen dat het woord BIG MAC in de relevante periode 2012-2017 als merk is gebruikt. Het aangedragen bewijs bestond uit; verklaringen ondertekend door vertegenwoordigers, brochures, verpakkingen en prints van websites.

  De totaliteit van het overlegde bewijs gaf blijkbaar niet in voldoende detail de omvang van het gebruik weer. Bovendien ontbrak bewijs waaruit blijkt dat het merk gebruikt is voor daadwerkelijke verkoop, een handelstransactie.
  Het is dus niet voldoende bewijzen te overleggen waarop het merk samen met de geclaimde producten te zien is. Tenzij dit bewijs de plaats, tijd en omvang van gebruik laat zien.

  Zeer waarschijnlijk gaat de Mc Donald’s tegen deze beslissing in hoger beroep!

  -Bekende merk Testarossa Ferrari
  Het bekende merk Testarossa (voor sportwagens) van Ferrari werd in 2017 doorgehaald omdat het slechts gebruikt werd voor onderdelen en onderhoud. Dit is geen normaal gebruik van het merk voor de ingeschreven waren, in het bijzonder voor vervoermiddelen, auto’s. Indien je je merk voor andere producten of diensten gaat gebruiken dan waarvoor deze is ingeschreven, overleg met een merkenadviseur wat de beste vervolgstap is.
  -De aard van het gebruik - CYSTUS
  Je moet je merk dus gebruiken voor de ingeschreven waren of diensten teneinde een afzet te vinden of te behouden. Het enkel aanbrengen van het merk ‘’CYSTUS’’ op de verpakking voor voedingssupplementen was geen normaal gebruik. Gelet op de context zou de consument de naam kunnen zien als aanduiding van het hoofdingrediënt ‘’cistus’’ van het product en hierdoor werd het gebruik beschrijvend van aard gevonden. De naam op de verpakking werd gebruikt naast 3 andere merknamen. Volgens de rechter verwees de naam CYSTUS op de verpakking naar de naam van de cistusplant en was van gebruik als merk (aanduiden van commerciële herkomst van het product) geen sprake.

  In dit geval ging het om gebruik van een naam op de verpakking van een product. Waarbij alle feiten en omstandigheden in dat geval werden meegenomen. Zorg er dus goed voor dat je merk op je product, verpakking, brochures, op je website etc. etc. altijd áls merk wordt gebruikt.

  Geef je merk daarom een unieke, prominente plek en gebruik eventueel het ®- teken achter het merk.

  Tips
  Zoals je ziet zitten er nogal wat haken en ogen aan je monopolie op het gebruik van je merk. Wellicht een open deur maar gebruik je merk daadwerkelijk commercieel en voorkom beschrijvend gebruik. Zorg er daarnaast voor dat je dit gebruik na de eerste vijf jaar (vanaf registratie) goed documenteert en bewaart. Dan heb je het altijd bij de hand als je normaal gebruik moet aantonen, waarbij we uit de BIG MAC zaak leren dat voornamelijk bewijs waaruit omvang en frequentie van het gebruik blijkt en bewijs waarbij een daadwerkelijke handelstransactie te zien is. Weet je niet welke documenten belangrijk zijn om te bewaren? Neem gerust contact met ons op zodat we met je mee kunnen kijken.

  Wilt u meer informatie over merken? Download dan het (gratis) Handboek Merkbescherming! Het Handboek Merkbescherming behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming dient om te gaan
 • Wie lacht het laatst? Onze taal of IE bescherming?
  Emoji’s, een snel middel in onze dagelijkse communicatie. Iedereen die dit nu leest, heeft in het afgelopen uur zeker één emoji verstuurd of ontvangen op zijn of haar smartphone. Het woord emoji is Japans en betekent ‘’afbeelding’’ (e) + ‘’karakter’’ (moji). De eerste emoji werd dan ook in 1999 ontworpen door de Japanse Shigeta Kurita, die deel uitmaakte van een mobiel internetplatform. Sindsdien zijn de verschillende vormen en soorten emoji’s geëxplodeerd evenals het gebruik ervan.
  De emoji wordt niet meer alleen gebruikt om een gevoel of humeur mee te uiten, maar je kunt er ook gehele zinnen mee vervangen.

  Bijvoorbeeld dat je door een ‘’bui’’ naar ‘’huis’’ hebt moeten ‘’fietsen’’.
  We gebruiken dus beeld om te communiceren. Dit doen we al heel lang, alleen bestaat er nu voor het eerst een (digitale) mondiale taal.

  Ik vraag me af of zulke, bij het publiek bekende en populaire figuren via IE recht te beschermen zijn?

  Modelrecht
  Het uiterlijk van een model moet o.a. nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Voor ‘’eigen karakter’’ is vereist dat het model ‘’verschilt van de algemene indruk’’ die al bij het publiek bekend is. Ik vermoed dat het achterlaten van een ‘’andere algemene indruk’’ voor nieuwe emoji-modellen lastig te beargumenteren is.

  Merkenrecht
  Als iemand de emoji gebruikt om de herkomst van zijn of haar producten of diensten mee aan te duiden, bekleed het een merkfunctie.
  Hieronder een voorbeeld van een US merkregistratie nr. 5531766 op naam van Green Pack of Puerto Rico voor ‘’snacks’’.
  De vraag is wie de emoji gebruikt en met welk doel. De meeste platforms, zoals Apple of Samsung bieden de emoji’s gratis aan. Ze zijn standaard onderdeel van je toetsenbord. Deze emoji’s worden dus niet gebruikt in het economische verkeer. Privé gebruikers doen dit ook niet, die gebruiken alleen emoji’s voor elektronische communicatie. Dus enkel op beschrijvende wijze en een teken kan geen merk zijn als het beschrijvend wordt gebruikt. Maar partijen die emoji’s gebruiken met een commercieel oogpunt hebben zeer waarschijnlijk wel met merkenrecht te maken.

  Auteursrecht
  Je zou denken dat er in ieder geval auteursrecht rust op een emoji. Aangezien bij het ontwerpen van emoji’s creatieve keuzes worden gemaakt. Te verwachten is dat, een emoji als een auteursrechtelijk werk wordt gezien. Maar dit hangt van het type emoji af. Indien er veel standaard elementen in een werk zitten, wordt de omvang van de auteursrechtelijke bescherming kleiner.
  Er is in ieder geval geen standaard ‘’emoji’’ lijn. Hiernaast zie je twee verdrietige emoji’s maar Google (links) heeft gekozen voor een heel ander ontwerp dan Apple (rechts). Bovendien baseren de meeste platforms zich op de door Unicode gedefinieerde emoji’s. Unicode is een internationale standaard voor de codering van grafische tekens en symbolen. Maar elk platform implementeert de emoji standaard van Unicode weer anders.

  De blobbige vorm van Google komt terug in al haar soorten emoji’s. In tegenstelling tot Apple’s strakke emoji’s. Dan heb je het over een ‘’emoji-set’’ of een bepaalde huisstijl. Niet alleen de vormkeuze maar ook de keuze voor het combineren van kleuren of het gebruiken van een bepaald type figuur zijn elementen die auteursrechtelijke bescherming groter maken.

  Ten slotte….
  De digitale taal waarin de emoji’s bekend zijn, ontwikkeld zich razendsnel en gemakkelijk. En alleen een woordvervanger is het niet. Het kan ook voor andere doelen gebruikt worden, zoals het beschermen van je eigendom (IE-recht). Doordat ze zo bekend zijn wordt er ook meer gebruik van gemaakt, maar dit gebruik duidt niet altijd op IE bescherming.

  Op het moment dat men emoji’s gebruikt om inkomsten te behalen, gaan IE rechten spelen. Zoals ’’The Emoji Movie’’, een animatiefilm gebaseerd op emoji-figuren die vorig jaar uitkwam. Hieruit zijn zeker inkomsten behaald. Iets lokaler is de kraam op de zaterdagse markt, die bijvoorbeeld pluche emoji knuffels verkoopt. Zijn er in deze gevallen IE-rechten en zijn er licenties betaald voor het gebruik ervan? Of behoren emoji’s tot het publieke domein en zijn ze voor eenieder vrijelijk te gebruiken?

  Wilt u meer informatie over de juiste IE bescherming, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder!

  Download dan het (gratis) Handboek! Het Handboek behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak.


  •Bron: het artikel ‘’Emojis and intellectual property law’’ door WIPO Magazine d.d. 20 juni 2018. • BELANGRIJK NIEUWS: Hof van Justitie oordeelt over de rode zool van de schoenen van Louboutin!
  Hof van Justitie oordeelt over de rode zool van de schoenen van Louboutin!
  Na het oordeel van het Hof van Justitie (hierna: Hof) kan het rode zoolmerk van Louboutin mogelijk tóch een geldig merk zijn.

  Schoenenwinkel VanHaren en Louboutin zijn sinds 2013 verwikkeld in een juridische strijd rondom de verkoop van damesschoenen met een rode zool. Tijdens deze procedure voerde VanHaren aan dat het rode zool merk van Louboutin nietig was omdat; ‘’het teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur’’, de wezenlijke waarde aan de waar geeft en zo een van merkbescherming uitgesloten vorm zou zijn.

  Volgens het Hof moet het zo worden uitgelegd dat dit teken in kwestie niet uitsluitend bestaat uit de vorm voor een zool van een schoen met hoge hakken. Met andere woorden, het rode zool merk van Louboutin valt niet onder het verbod tot inschrijving van vormen. En dat is goed nieuws voor Louboutin.

  Maar wat voor type merk is het dan wel?

  Kijkend naar de gebruikte afbeelding, zien we weliswaar de contouren van de schoen, maar deze is in stippellijnen weergegeven. Volgens de toegevoegde beschrijving in de merkaanvrage, maakt de vorm ook geen deel uit van het merk maar heeft het slechts tot doel om de plaats van de aangevraagde rode kleur duidelijk te maken. Het Hof zegt nu, dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, geen vorm kan zijn. Hiermee zegt het Hof alleen nog niet wat voor type merk het dan wel is. Zo zegt het Hof niet expliciet dat het teken bijvoorbeeld wel een positiemerk is. Dat zou de zaak voor Louboutin nog beter hebben gemaakt.

  Wel dient het rode zoolmerk volgens het Hof als herkomstaanduiding voor het relevante publiek.

  Met deze uitspraak lijkt het erop, dat een stap richting de overwinning voor Louboutin is gezet en dat VanHaren inbreuk maakt met haar hooggehakte schoenen met rode zolen.

  Daarnaast is het zeker ook positief voor de merkhouders, aangezien het Hof met dit oordeel de ontwikkeling van geldige non-traditionele merken voortzet!


 • Kan ik ook enkel een 'idee' beschermen tegen namaak?
  Een sterk idee kan veel waard zijn. Een slimme uitvinding of een verbetering voor een product, dienst of concept kan al snel het verschil maken tussen u en uw concurrenten. U wilt natuurlijk niet dat iemand anders met uw idee aan de haal gaat, dus u zoekt een bepaalde vorm van bescherming.

  Alleen een abstract idee op zich is juridisch niet te beschermen. Echter de uitwerking ervan, zoals een concreet product, dienst of proces, eventueel wel. U kunt bijvoorbeeld denken aan het model-, octrooi- of merkenrecht.

  Indien uw idee nog in de kinderschoenen staat en nog geen concrete vormen heeft aangenomen is het vastleggen hiervan in een i-Depot bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) een goede optie.

  Wat is een i-Depot en wat kan ik hiermee?
  Een idee vastleggen in een i-Depot geeft u een bewijsrechtelijk document waarmee u aan derden kunt laten zien dat u vanaf die datum een bepaald idee hebt bedacht, gecreëerd of ontworpen. Het kan bijvoorbeeld van pas komen in een conflict, want met een i-Depot kunt u bewijzen dat u eerder was.

  Een i-Depot is voor een periode van vijf jaar geldig in de gehele EU (en kan overigens opnieuw met vijf jaar worden verlengd).

  Uw idee of concept moet duidelijk zijn op te maken uit de inhoud van dit i-Depot. In onderstaande checklist geef ik u zeven handvaten voor een volledige invulling van een dergelijk document.

  De 7 criteria waar een i-Depot aan moet voldoen:
  1. Een korte omschrijving van het concept.
  2. Wat zijn de visueel zichtbare elementen van het concept? Voeg (digitaal) afbeeldingen, tekeningen of foto’s toe met toelichting indien nodig.
  3. Beschrijf de unieke factoren in het concept. Wat onderscheidt het concept van bestaande vergelijkbare concepten?
  4. Bij concepten met handelingen: hoe verloopt het concept in de praktijk? Welke stappen worden gemaakt en waarom?
  5. Wie is de bedenker van het concept? Dit kan een persoon zijn, meerdere personen, een bedrijf of meerdere bedrijven.
  6. Wanneer is het concept bedacht en in welke plaats?
  7. In welk jaar is men begonnen met de uitvoering van het concept en waar? Voeg krantenartikelen of andere publiciteitsuitingen bij.
  Dit document wordt dan de basis van het zogenaamde i-Depot, dat wij ter waarmerking aanbieden bij het BBIE. Zij zetten er een datumstempel op en nemen het i-Depot in bewaring.

  Dus heeft u een uitvinding bedacht, een nieuw product of wellicht een concept dat bijvoorbeeld ligt in de hoek van muziek en media, en wenst u dit te verzekeren met een vaste datum? Neemt u dan gerust contact met mij op. Het kan een eerste stap zijn richting bescherming van uw unieke idee!
 • Is een inschrijving van je bedrijfsnaam bij de Kamer van Koophandel genoeg voor het verkrijgen van merkrecht op die naam?

  Ik kreeg laatst een vraag van een ondernemer, die zich af vroeg of het voor merkbescherming niet voldoende was zijn bedrijfsnaam in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (= KvK). Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, het antwoord is nee. Er zijn andere stappen nodig voor het verkrijgen van merkrecht.


  Bedrijfsnaam – Handelsnaam

  In de praktijk is het onderscheid bedrijfsnaam en handelsnaam vrijwel niet bekend. De wet spreekt echter van een handelsnaam. Dit is de naam waaronder je je onderneming drijft en door onder deze naam bedrijfsmatige activiteiten uit te voeren verkrijg je daadwerkelijke bescherming van je handelsnaam. Je bedrijfsnaam inschrijven bij de KvK is dus geen voorwaarde voor bescherming van je handelsnaam, enkel het feitelijke gebruik ervan geeft je dit recht.


  Merk

  Een benaming (zoals een handelsnaam) kan een merk zijn. Ook logo’s, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen kunnen een merk zijn. Feitelijk elk teken dat dient ter onderscheiding van producten en/of diensten. Zoals hierboven al genoemd, ontstaat er geen merkrecht door inschrijving bij de KvK. Een merkrecht kan uitsluitend worden verkregen door inschrijving van het merk in een daartoe aangewezen merkenregister. Alleen een merkregistratie geeft je het uitsluitende recht op een merk.

  Indien je jouw handelsnaam ook als merk gebruikt om bepaalde producten of diensten mee aan te duiden, is registratie van de (handels)naam als merk zeker aan te bevelen. Bekende namen die deze samenloop van rechten hebben zijn bijvoorbeeld SHELL of PHILIPS.


  Drie grote verschillen tussen een handelsnaam en een merk

  1. Het handelsnaamrecht geeft je enkel bescherming op de naam waaronder je je onderneming drijft in het economische verkeer. Het merkrecht kan bescherming bieden aan een naam, maar bijv. ook aan een logo of aan een vorm van een product.

  2. Het handelsnaamrecht heeft een regionale, lokale bescherming en het merkenrecht geeft een Benelux-, Europees- of Internationaal recht.

  3. Ten slotte is de beschermingsomvang van het merkenrecht ruimer dan van het handelsnaamrecht, ten aanzien van de vergelijking tussen waren e/o diensten en tekens.


  Stappen om merkbescherming te krijgen

  Zoals aangegeven kan merkenrecht uitsluitend verkregen worden door inschrijving in het register van een (Internationaal) merkenbureau. In Nederland is dit het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (ook wel het BBIE genoemd). Met een registratie wordt een merkenrecht voor de gehele Benelux verkregen. Een Europese en/of Internationale registratie is daarnaast ook mogelijk. Over de landen waarin merkregistratie mogelijk is, verwijs ik je graag naar mijn eerdere blog. Een merkinschrijving duurt in beginsel 10 jaar, maar kan oneindig worden verlengd met 10 jaar.

  Mocht u aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, neem dan vooral contact met mij op! Ook indien u interesse heeft in merkbescherming ben ik u graag van dienst.

  Wilt u meer informatie over merken? Download dan het (gratis) Handboek Merkbescherming! Het Handboek Merkbescherming behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming dient om te gaan.

 • Hoe bepaal je in welke landen merkregistratie nodig is?
  Bepaal tijdig de omvang van je markt

  Met een merkregistratie voorkom je dat een ander met je merk (of met een gelijkend merk) in jouw markt gaat opereren. Wij worden dan ook regelmatig benaderd door ondernemers met de vraag hun creatieve idee vast te leggen. Eén van de eerste vragen die we dan stellen is “Waar zou je je merk willen vastleggen?”. Daarmee proberen we te definiëren wat nu precies ‘jouw markt’ is.

  Een opvallend interessante vraag waarop niet elke ondernemer direct antwoord heeft. Dat is ook logisch, want je huidige markt (bijvoorbeeld enkel Nederland) verschilt wellicht van de markt die je ambieert (de hele wereld?!). Er zijn dus tal van strategische overwegingen die je kunt maken alvorens je bepaalt voor welke landen je bescherming aanvraagt. In deze blog leg ik uit welke opties er grofweg zijn.

  En laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, wereldwijde bescherming via één merkregistratie is niet mogelijk.

  Voorafgaand aan de merkaanvrage
  Er is niet één weg die naar Rome leidt. Dat geldt ook voor het aanvragen van merkbescherming.

  Om te beginnen, het merkenrecht is nationaal geregeld. Dus elk land kent zijn eigen merkenwet. Nu is Nederland daar al meteen een uitzondering op want wij hebben geen eigen merkenwet. Het kleinste gebied om een merk vast te leggen is dan de Benelux. Indien je ook in het buitenland je producten of diensten gaat aanbieden zijn er verschillende mogelijkheden met betrekking tot de bescherming van je merk. Daarom zal ik je kort meenemen in de meest voorkomende routes om een merk aan te vragen.

  Routes voor merkbescherming
  Benelux of EU merk
  Het merendeel van onze (directe) cliënten bestaat uit Nederlandse bedrijven, dus is de logische eerste stap tot merkbescherming vaak een Benelux- of EU merkregistratie. Indien je nu al weet dat je in (een substantieel deel van) de Europese Unie actief bent (of wordt) met je merk, is het makkelijker en goedkoper om meteen voor een Uniemerk te gaan. Je kunt namelijk door middel van één registratie bescherming krijgen in alle 28 lidstaten van de EU.

  Internationale merkbescherming
  Indien je merkbescherming wilt buiten de Europese Unie kan een Internationale merkregistratie aantrekkelijk zijn. Deze registratie komt het meest in de beurt van ‘’wereldwijd’’. Er zijn namelijk meer dan 90 landen aangesloten zijn bij het Verdrag van Madrid.

  Dit Verdrag van Madrid zou je inderdaad kunnen zien als een “soort van” wereldwijd systeem om je merk aan te vragen. Echter betekent dit niet dat je in één klap wereldwijde merkbescherming hebt. Zoals gezegd geldt er per land specifieke merkwetgeving. Alleen de Benelux en de EU zijn daar een uitzondering op.
  Bovengenoemd verdrag maakt het dus mogelijk in meerdere landen tegelijk merkbescherming aan te vragen en te beheren. De Internationale registratie bundelt als het ware alle gekozen landen waarin je bescherming in wilt. Vanuit de gekozen landen ga je de nationale procedure doorlopen tot je definitieve registratie verkrijgt in dat land.

  Ook goed om te weten: je kunt vanuit deze Internationale registratie altijd nieuwe landen (behorende tot het verdrag) kiezen om toe te voegen aan je registratie. Dus de Internationale merkregistratie dient als een soort van basisregistratie. Deze internationale optie is al snel veel goedkoper en meestal efficiënter wanneer je in meerdere landen actief bent, dan telkens een aparte nationale registratieprocedure.

  Nationaal
  Ten slotte heeft, zoals gezegd, elk land zijn eigen merkenwet. Er zijn zelfs meer merkenrechtelijke landen dan staatsrechtelijke landen. In de landen die niet zijn aangesloten bij een van de voorgenoemde mogelijkheden, kan een nationale aanvrage weer een gelegenheid bieden.

  Conclusie
  Bepaal voorafgaand aan het registreren van je merk hoe groot je (huidige en toekomstige) markt precies is. Denk goed na over een strategie die past bij jouw merk, jouw markt en jouw ambitie. Door deze route van te voren zo goed mogelijk in te schatten wordt het uitbreiden van je merkbescherming alleen maar gemakkelijker.
  Aarzel ook niet de hulp van een expert in te schakelen. Wij kunnen je handige tips geven bij het uitstippelen van de juiste route. Neem bij vragen dus gerust contact op met mij.

  Wilt u meer informatie over merken? Download dan het (gratis) Handboek Merkbescherming! Het Handboek Merkbescherming behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming dient om te gaan.