nl

  Het belang van afspraken voor geheimhouding en licentie

  Groei en innovatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door samenwerking. Elke fase van een samenwerking wordt ondersteund door een passend juridisch kader, zodat de belangen van de betrokken partijen optimaal worden beschermd. Van Non Disclosure Agreements (NDA's) tot Licentieovereenkomsten, ons ervaren team staat klaar om u te begeleiden bij elke stap in dit proces.

  Contact
  Mask Group 3618
  Mask Group 3617
  “ Ondernemers weten vaak zelf heel goed wat ze willen, commercieel gezien. Het is mijn uitdaging om deze doelen tot een overeenkomst te vormen waarin deze belangen gewaarborgd zijn voor de korte en lange termijn. '' Renate Pouw European and Benelux trademark attorney

  Overeenkomsten bij innovatie

  • Geheimhouding / NDA

  Door het afdwingen van vertrouwelijkheid wordt zowel commerciële als technische informatie, gewaarborgd en kunnen ondernemingen met elkaar in overleg treden. Het versterkt het vertrouwen tussen partijen en dient als juridische waarborg bij mogelijke geschillen, waardoor het een essentieel instrument vormt bij het beschermen van zakelijke belangen en innovatie.

  • MoU (Memoranda of Understanding)
  Voorafgaand aan een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst of licentie, kan het zinvol zijn om afspraken vast te leggen op hoofdlijnen. Hiermee wordt aan het begin een duidelijk kader geschetst van hetgeen partijen beogen. Na verloop van tijd, of als een bepaalde relevante gebeurtenis zich voordoet, kan als vervolgstap een meer uitgebreide overeenkomst worden opgesteld. Met een MoU, worden verrassingen voorkomen ten aanzien van kernpunten. 

  • Letter of Intent (Lol)
  Deze verklaring wordt vaak opgesteld in de vroege stadia van onderhandelingen om de basisvoorwaarden en intenties van een mogelijke overeenkomst te definiëren voordat een formeel contract wordt opgesteld. Hoewel doorgaans minder formeel en bindend dan een definitieve overeenkomst, en Lol legt toch belangrijke punten vast en dient vaak als basis voor verdere onderhandelingen. 

  • Samenwerkingen / Joint Development Agreement
  Voor bedrijven die gezamenlijk aan een nieuw product of project werken, is het van essentieel belang duidelijke afspraken te maken over het project. Denk aan de verantwoordelijkheden, kosten en de eigendom van de oplossing c.q. innovatie. Een Joint development agreement biedt een duidelijk kader voor samenwerking en verdeling van intellectuele eigendom en minimaliseert potentiële conflicten. Het bevordert tevens de uitwisseling van kennis en expertise tussen partners, waardoor innovatie en groei worden gestimuleerd.

  • Licentie 

  Met behulp van een licentie geeft u derden toestemming gebruik te maken van uw intellectuele eigendomsrechten met als doel commercieel voordeel voor beide partijen. Dit contract regelt de voorwaarden waaronder deze toestemming wordt gegeven. Door heldere afspraken te maken over vergoedingen, kwaliteitsnormen, IE rechten, kunnen zakelijke partners in vertrouwen samenwerken en hun marktpositie versterken.

  Bij AOMB begrijpen we dat geen enkel bedrijf hetzelfde is. Daarom streven we ernaar om oplossingen te bieden die zijn afgestemd op uw unieke situatie, industrie en doelstellingen. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij het beschermen en maximaliseren van de waarde van uw intellectuele eigendom.
  Afbeelding Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

  Mail ons