Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Patent aanvragen

  Komt u met een nieuw of aangepast product op de markt? Of wilt u een innovatief apparaat of bijzondere werkwijze introduceren? Onze octrooigemachtigden zorgen ervoor dat uw technische vinding met een patent (= octrooi) wordt beschermd tegen kopiëren.

  Contact
  patent-bg
  patent-front
  “Wanneer uw uitvinding in de publiciteit is geweest, kunt u geen geldig patent meer verkrijgen op de uitvinding” Marco Coolen European patent attorney

  Wat is een patent?

  Octrooi is hetzelfde als een patent; een exclusief eigendomsrecht dat uw technische uitvinding, werkwijze of apparaat beschermt. Maar waarom zou u een patent aanvragen? Dankzij dit eigendomsrecht kan uw uitvinding niet gekopieerd, gebruikt of verkocht worden zonder uw toestemming. Zonder een patent kan elk bedrijf uw uitvinding namaken. Het lijkt in het begin misschien een onnodige investering, maar het kan u op lange termijn veel voordelen bieden ten opzichte van uw concurrenten. Bovendien kunt u in een later stadium niet zomaar nog een patent aanvragen. Hoe dat zit, leest u hieronder.

  Eisen voor een patent aanvraag

  Kunt u een patent zomaar aanvragen? Niet helemaal. Er zitten namelijk bepaalde eisen aan de patentaanvraag en daar is juridische kennis voor nodig. Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor een octrooi (=patent): nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. De uitvinding mag nog niet in de publiciteit zijn geweest, het mag niet een “voor de hand liggende” uitvinding zijn en het product moet werkelijk te maken zijn. Omdat dat voor interpretatie vatbaar kan zijn, hebben we een artikel geschreven waarin we dieper ingaan op die voorwaarden voor een patentaanvraag.

  De kosten van een patentaanvraag

  Een patent aanvragen kan tussen de €7.000 en €20.000 kosten, afhankelijk van het land waar u de aanvraag doet. Voor een nationaal perspectief liggen de kosten namelijk veel lager dan bij een internationaal perspectief. In Nederland kost een patentaanvraag via AOMB gemiddeld tussen de €7000 en €8000. Wilt u in heel Europa of zelfs in elk land ter wereld beschermd zijn? Dan wordt het proces van de patentaanvraag complexer en zullen de kosten oplopen. We schreven een artikel over de kosten van een patentaanvraag waarbij we dieper in de details duiken.

  U bent als patent aanvrager juridisch beschermd tegen inbreuk door derden. Die bescherming geldt voor maximaal 20 jaar.

  Hoe kunt u een patent aanvragen?

  Er zijn een aantal stappen die u moet doorlopen voordat uw patent kan worden goedgekeurd. Uw aanvraag wordt ingediend bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een ambtenaar gaat daarna aan de slag met uw patentaanvraag. De inhoud van uw aanvraag heeft veel invloed op het succes ervan. Er wordt onderzocht of de uitvinding aan de drie voorwaarden voldoet en dus geschikt is voor een patent. Na 6 tot 9 maanden krijgt u een rapport van dat onderzoek. U kunt uw patentaanvraag dan tot maximaal twee jaar na het ontvangen van de onderzoeksresultaten herschrijven of aanpassen. 

  Een patent is niet voor het leven

  Een patent aanvragen is een investering, maar zolang u de jaarlijkse jaartaks betaald wordt het exclusief eigendomsrecht maximaal 20 jaar verlengd. Zo lang het patent geldig is, heeft u een monopolie op de uitvinding. Echter, dat wil niet zeggen dat u na 20 jaar opnieuw verzekerd bent van het patent. U zal uw uitvinding in de tussentijd namelijk verbeteren en doorontwikkelen, terwijl uw uitvinding alleen wordt beschermd voor wat u op de dag van de patentaanvraag heeft opgeschreven. Daarom is het belangrijk om de verbeteringen vast te leggen in een “update” van de patentaanvraag, nog voordat ze worden gedeeld met het grote publiek. Hoe dat in z’n werk gaat leest u in het artikel over hoe u uw uitvinding ook na de patentaanvraag kunt blijven beschermen.

  Uw patent indienen met onze octrooigemachtigden

  Er is zoals u kunt lezen veel juridische kennis nodig voor het succesvol aanvragen van een patent. Laat u daarom ondersteunen door de octrooigemachtigden van AOMB. We ontzorgen u in het hele proces en adviseren u over de fase na het verkrijgen van het patent. Wilt u vrijblijvend de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op. 

  Wilt u meer informatie over patenten?

  Download dan het 'Handboek patenten'

  Download
  Afbeelding Wilt u meer informatie over patenten?

  Veelgestelde vragen

  Wat is een patent?

  Een patent (=octrooi) is een exclusief eigendomsrecht waarmee u uw technische uitvinding beschermt. U voorkomt daarmee dat anderen uw uitvinding kopiëren.

  Lees verder
  Welke vindingen zijn (niet) te beschermen met een patent?

  Vindingen waarbij de uiterlijke vormgeving belangrijk is, vallen niet onder octrooien, maar onder het modelrecht. Vindingen waarbij het accent ligt op de presentatie van informatie (software, zoals boekhoudkundige stelsels) vallen onder het merkenrecht of het auteursrecht. De naam van een softwarepakket valt echter weer onder het merkenrecht. Vindingen die niet technisch zijn, vallen buiten het octrooirecht. Ook mag de vinding niet indruisen tegen de goede zeden, en geen menselijk leed veroorzaken. Chirurgische technieken (methoden)zijn niet octrooieerbaar (hoewel het hulpmiddel zelf wel octrooieerbaar is). Websites en webwinkels zijn niet octrooieerbaar.

  Lees verder
  Hoe lang is een patent geldig?

  Een patent is maximaal 20 jaar vanaf de indieningsdatum van de octrooiaanvraag geldig, mits elk jaar de instandhoudingstaks wordt betaald.

  Lees verder
  Welke voorbereiding vergt het vastleggen van een patent?

  De eerste stap is het kijken naar de concurrentie en in hoeverre die vergelijkbare producten op de markt heeft gebracht, en of die gepatenteerd zijn. Zonder die oriëntatie loopt u het risico dat u inbreuk maakt op een reeds vastgelegd patent. Daarnaast is het belangrijk in hoeverre u al bekendheid hebt gegeven aan de vinding (bijvoorbeeld op een beurs, waardoor de eigen vinding daarna niet meer zo gemakkelijk te patenteren is), en in hoeverre de strategie van uw bedrijf al gericht is op de realisatie van de vinding.

  Is een verkregen patent een garantie voor succes?

  Nee, dat staat daar helemaal los van. Het succes is onder meer afhankelijk van de manier waarop en wanneer de vinding op de markt wordt gebracht. Zijn er bijvoorbeeld werkbare alternatieven aanwezig? En hoe worden die op de markt gezet? Is het een goede timing? Het Video 2000 systeem van PHILIPS (ook bekend als VCC, Video Compact Cassette) was bijvoorbeeld technisch beter dan het alternatief VHS, maar dat laatste had en betere en effectievere marketing, waardoor het toch marktleider werd en PHILIPS het Video 2000 systeem uiteindelijk van de markt moest halen.

  Lees verder
  Hoe moet een patent vastgelegd worden?

  In de eerste plaats moet er een beslissing worden genomen: past het patenteren van producten in de strategie van het bedrijf? Door een patent wordt immers de uitvinding openbaar gemaakt en dat is niet altijd wenselijk. Vervolgens moet u er budget voor vrijmaken, en bereid zijn te investeren in de vinding. Daarbij kunt u denken aan prototypen, het uitvoeren van testen, etc.

  Lees verder
  Afbeelding Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.

  Contact