nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  • Patenten

  Welke vindingen zijn (niet) te beschermen met een patent?

  Vindingen waarbij de uiterlijke vormgeving belangrijk is, vallen niet onder octrooien, maar onder het modelrecht. Vindingen waarbij het accent ligt op de presentatie van informatie (software, zoals boekhoudkundige stelsels) vallen onder het merkenrecht of het auteursrecht. De naam van een softwarepakket valt echter weer onder het merkenrecht. Vindingen die niet technisch zijn, vallen buiten het octrooirecht. Ook mag de vinding niet indruisen tegen de goede zeden, en geen menselijk leed veroorzaken. Chirurgische technieken (methoden)zijn niet octrooieerbaar (hoewel het hulpmiddel zelf wel octrooieerbaar is). Websites en webwinkels zijn niet octrooieerbaar.

  7 eigenschappen van ideeën die wel te beschermen zijn met een patent 

  1. 1. Uw idee is commercieel interessant.

  U moet een vermoeden hebben dat u geld kunt verdienen aan uw idee. Of dat nu is door het verkopen van uw idee, het verkopen van het uiteindelijke product met het idee, of het in licentie geven van uw idee – u moet het gevoel hebben dat u uw investeringen (ook in het patent) kan terugverdienen. En het liefst heeft u in grote lijn al een business plan klaar. 

  1. 2. Uw idee is nog geheim;

  Om patent aan te kunnen vragen, moet uw idee nog geheim zijn. U mag het idee niet zelf al ergens getoond hebben. Op het moment dat u het idee ergens laat zien, of bespreekt, is het feitelijk al te laat. Wilt u toch met een derde over uw idee praten? Maak dan gebruik van een geheimhoudingsverklaring. Beter is het om vooraf al een aanvraag voor een patent te hebben ingediend. Dat geeft de meeste zekerheid. 

  1. 3. Uw idee is (een verbetering op) een product;

  Met een patent kunt u een (technisch) product beschermen. Het woord product moet breed worden opgevat. Het kan gaan om een machine. Het kan gaan om een onderdeel dat in een machine past. Het kan gaan om een consumentenproduct. Uw idee mag daarbij ook een verbetering van een reeds bestaand product zijn. In de basis kan alles wat u aan kan raken, beschermd worden met een patent. 

  1. 4. Uw idee is (een verbetering op) een proces;

  Naast een product, kunt u ook een (technisch) proces beschermen. Met proces wordt een bepaalde manier van werken bedoeld. Hierbij gaat het om een aantal stappen die uitgevoerd worden, die leiden tot een bepaald eindresultaat. Die stappen kunnen door een persoon worden uitgevoerd, maar ook door een machine. Zie het als een soort van recept, waarin een aantal kookstappen zorgen voor een gerecht. Ook hier geldt: het mag een verbetering zijn van een reeds bestaand proces. 

  1. 5. Uw idee kan gemaakt worden;

  Voor zowel het product als het proces geldt dat ze te maken moeten zijn, of toe te passen moeten zijn. Het is daarbij niet erg wanneer u nog geen prototype hebt. Zolang het in theorie maar te maken is. Een frame voor een fiets met een andere, speciale vorm, is in theorie te maken. Dat wordt moeilijker te geloven voor een anti-zwaartekracht machine of een tijdreisapparaat. Tenzij u weer kunt aantonen dat dat idee werkt! In de meeste gevallen is het maken of toepassen van het idee echter geen probleem. 

  1. 6. Uw idee is uniek;

  Een belangrijke voorwaarde om patent te krijgen, is dat uw idee uniek moet zijn. Het idee moet verschillen van alles wat er over de hele wereld maar bekend is. Belangrijk daarbij is dat er naar het idee als geheel gekeken wordt. Dat enkele onderdelen van het idee al bekend zijn, is niet erg. In 99% van de gevallen zijn zelfs alle (!) onderdelen van het idee al bekend. Het idee is dan uniek doordat de onderdelen op een unieke manier in of aan elkaar gezet zijn. Slechts een klein verschil met bestaande producten of processen is al voldoende om uniek te zijn. 

  1. 7. Uw idee is beter dan bestaande producten/processen;

  Er is nog een aanvullende belangrijke voorwaarde om patent te krijgen. En dat is dat het unieke van het idee ook zorgt voor een verbetering. Het idee heeft een technisch voordeel. Uw idee kan iets beter dan bestaande producten of processen, juist door de aanwezigheid van het unieke onderdeel, of die unieke stap. Het idee is bijvoorbeeld makkelijker te maken, of goedkoper. Het idee kan sterker zijn, of sneller zijn. Of eenvoudiger te gebruiken door een gebruiker. 

  Wilt u meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak.

  Download Handboek Patenten

  Gerelateerde vragen

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.

  Contact Contact