nl

  • Patenten

  Wat is een patent?

  Met een octrooi (=patent) beschermt u uw technische uitvinding, zoals een nieuw of verbeterd product, een werkwijze of apparaat. U voorkomt zo dat anderen uw uitvinding zomaar kopiëren. Eisen: nieuw, inventief en industrieel toepasbaar

  De wet stelt dat een uitvinding aan een aantal eisen moet voldoen om er een octrooi op te verkrijgen. Een uitvinding moet allereerst nieuw zijn, dat wil zeggen dat de uitvinding nog niet bij anderen bekend was. Is een uitvinding eenmaal in de openbaarheid gebracht, dan kan ze niet meer worden beschermd. Een uitvinding moet ten tweede inventief zijn: niet voor de hand liggend. Ten derde moet de uitvinding industrieel toepasbaar zijn, wat betekent dat het door de industrie kan worden gemaakt of toegepast. 

  Nut: 

  Een octrooi is een exclusief recht. U kunt met een octrooi anderen verbieden uw uitvinding commercieel te exploiteren. Uw concurrent mag bijvoorbeeld uw product, werkwijze of apparaat niet fabriceren, verkopen of gebruiken. Zo verbetert u dus uw concurrentiepositie. U kunt ook besluiten licenties te verlenen aan anderen om tegen betaling uw product te fabriceren, te verkopen en/of te gebruiken. 

  De octrooiaanvraag 

  Een octrooi is een tekst die de technische uitvinding beschrijft, aangevuld met conclusies
  (de zogenaamde ‘claims’), tekeningen of voorbeelden van de uitvinding. De tekst beschrijft eerst wat er op het gebied van uw uitvinding al bekend was. Ook geeft de tekst aan voor welk technisch probleem uw uitvinding een oplossing biedt. In de conclusies staat wát u met het octrooi precies wilt beschermen. Een octrooigemachtigde, een wettelijk beschermde titel die alleen beroepsoefenaars met een exacte academische achtergrond kunnen verkrijgen na het voltooien van de opleiding tot octrooigemachtigde, helpt u met het opstellen van deze octrooiaanvraag en dient deze in bij de overheid. In Nederland is dat het Octrooicentrum Nederland te Rijswijk. 

  Wilt u meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak.

  Download Handboek Patenten

  Gerelateerde vragen

  Wilt u meer informatie over patenten?

  Download dan ons handboek

  Download handboek