nl

Zoeken Menu

  © 2023 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Uw uitvinding beschermen met een patent? Waarom?

  • Patenten

  Gilbert Schmitz

  Patent engineer

  Een patenten (=octrooien) geeft de houder het recht om een ander te verbieden de uitvinding na te maken of in de handel te brengen.

  Dit geeft al gelijk een antwoord op de vraag wat het nut is van het aanvragen van een patent op uw uitvinding: een patent beschermt u uw uitvinding. Zonder een patent of ander intellectueel eigendomsrecht, is eenieder in beginsel vrij om uw uitvinding na te maken. Met een patent kunt u andere partijen verbieden het product te verkopen, of kunt u bijvoorbeeld een licentie overeenkomst sluiten voor een vergoeding per verkocht product. U bepaalt zelf hoe u patent in uw voordeel gaat gebruiken

  Kosten
  Vaak horen wij het bezwaar dat patenten duur zijn. Het aanvragen en in stand houden van een patent kost inderdaad geld. Zeker wanneer je in meerdere landen bescherming wenst te verkrijgen, kunnen de kosten al snel hoog oplopen. Echter, door het monopolie dat u verkrijgt heeft u een enorm voordeel ten opzichte van uw concurrenten. Tijdens het gehele traject, van aanvraag tot exploitatie, is het van belang om u af te vragen of de kosten opwegen tegen de baten. Wij adviseren u graag hierin.

  Van de ongeveer 160.000 patenten die in Nederland van kracht zijn, komen jaarlijks ongeveer 25 zaken bij de rechter. In veelal de meeste gevallen lossen de partijen het geschil onderling op, vaak met behulp van een octrooigemachtigde of een advocaat. Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan geldt vanaf 1 september 2020: wie een octrooizaak bij de rechter verliest, betaalt een maximaal bedrag dat hoort bij de categorie waarin de zaak door de rechtbank is ingeschat. Dit heeft als voordeel dat vooraf een goede inschatting gemaakt kan worden van de maximale proceskosten.

  David vs. Goliath

  Patenten zijn niet alleen bedoeld voor de Philips’en en de ASML’s van deze wereld. Het octrooisysteem in Nederland is juist ook ingericht voor de ondernemers in het MKB. Ook binnen AOMB staat een speciaal team klaar voor al uw vragen. Handen uit de mouwen, no-nonsense, niet moeilijker doen dan nodig is.

  Intellectuele eigendomsrechten maken geen onderscheid tussen aanvragers. Het maakt niet uit wie patent aanvraagt: of dit nu een onbekend persoon is die in zijn of haar vrije tijd in een schuurtje toevallig een uitvinding heeft gedaan, of dat de R&D afdeling van een grote multinational bescherming aanvraagt op een uitvinding waarnaar jaren onderzoek is gedaan. Elke aanvraag wordt gelijk behandeld en elk patent verschaft gelijke bescherming. Met een patent in handen kan juist de kleine ondernemer zich beschermen tegen de invloed van grote concurrerende bedrijven.

  Het meest sprekende voorbeeld van hoe een patent de kleine ondernemer kan beschermen tegen de grote industrie, is het verhaal van Theo Tempels. Uit pure dagelijkse frustratie om een beschuit uit een verpakking te krijgen, kwam hij op het idee om niet de verpakking aan te passen, maar om juist iets te veranderen aan het beschuit zelf. Nadat hij als test in zijn garage met een ronde vijl een inkeping had gemaakt in het beschuit, besloot hij om patent aan te vragen op zijn idee. En met succes. Maar liefst drie keer hebben grote fabrikanten een proces aangespannen tegen dhr. Tempels: Bolletje, Van der Meulen en Continental Bakeries. De media benoemde de processen als de strijd tussen David en Goliath. Elke keer hield zijn patent stand, David versloeg Goliath. De bedrijven die de inkeping wilden gebruiken, moesten dhr. Tempels betalen om gebruik te maken van zijn uitvinding.

  Heeft u vragen over patenten, wordt u beschuldigd van inbreuk of bent u van mening dat een ander inbreuk maakt op uw intellectueel eigendomsrecht, neem dan contact op met mij of met een van mijn collega’s. Een eerste gesprek is geheel vrijblijvend en uiteraard onder strikte geheimhouding.
   
  Wilt u meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak. Download Handboek Patenten

  Gilbert Schmitz

  Patent engineer

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Strategisch gebruik van octrooien door het MKB

  • Patenten

  Gerecyclede paaseitjes

  • Patenten
  • Merken

  Hoe bescherm je een nieuw, innovatief voedingsmiddel?

  • Patenten