nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  De geldigheidsduur van een patent

  Met het patent heeft u een exclusief recht op een uitvinding, waardoor anderen het product of de uitvinding niet mogen maken, verkopen of gebruiken zonder toestemming. Maar hoe lang is een patent geldig en waar moet u rekening mee houden nadat u het patent hebt verkregen? Op deze pagina bespreken we de geldigheidsduur van een patent en enkele factoren die daar van invloed op zijn.

  Ontwerp zonder titel (12)

  Geen video geselecteerd

  Selecteer een type video in de zijbalk.

  Hoe lang is een patent geldig?

  De geldigheidsduur van een patent verschilt per land en per type uitvinding. In Nederland is de maximale geldigheidsduur van een patent twintig jaar vanaf de datum van indiening van de patentaanvraag. Dit betekent dat de uitvinder gedurende deze periode het exclusieve recht heeft om het product of de uitvinding te maken, verkopen of gebruiken, en anderen dit zonder toestemming te verbieden. Na 20 jaar vervalt het patent en wordt de uitvinding publiek domein. Het is dus belangrijk om de geldigheidsduur van uw patent goed in de gaten te houden. 

  Uitzonderingen op de duur van een patent

  In sommige gevallen kan de duur van een patent langer of korter zijn dan 20 jaar. Voor geneesmiddelen bijvoorbeeld is het uiteindelijk mogelijk om, onder strikte voorwaarden, de maximale geldigheidsduur met 5 jaar te verlengen. Of wanneer de uitvinder vertraging ondervond bij de goedkeuring van het patent, kan de geldigheidsduur worden verlengd om deze vertraging te compenseren.

  Daarnaast kan de geldigheidsduur van een patent worden verkort als de uitvinder niet aan bepaalde vereisten voldoet, zoals het betalen van de vereiste vergoedingen. Een andere reden kan zijn dat het octrooirecht vernietigd wordt door de rechter. Uiteraard moet hier een wettelijke grondslag voor zijn. 

  Wilt u meer informatie over patenten?

  Download dan het 'Handboek patenten'

  Download
  Afbeelding Wilt u meer informatie over patenten?

  Waar moet u op letten na het verkrijgen van een patent?

  Nadat u het patent hebt verkregen, zijn er een aantal zaken waar u op moet letten om ervoor te zorgen dat uw uitvinding goed beschermd blijft en u optimaal kunt profiteren van uw innovatie. Hieronder bespreken we de belangrijkste zaken:

  Jaartaks betalen

  Om het patent in stand te houden moet er jaarlijks een jaartaks betaald worden. Deze instandhoudingstaks wordt elk volgend jaar duurder, waardoor de octrooihouder een afweging moet gaan maken of het commercieel rendabel is om het patent te behouden. Stopt u met het betalen van de instandhoudingstaks, dan stopt ook de geldigheid van het patent en vervalt het in het publieke domein.

  Onderhoud van het patent

  De uitvinding is na indiening alleen beschermd voor hetgeen is ingediend. Terwijl u na indiening als uitvinder waarschijnlijk niet heeft stilgezeten. U heeft uw uitvinding verbeterd, doorontwikkeld en bijgeschaafd. Wellicht heeft u deze verbeteringen zelfs publiekelijk gemaakt. Deze verbeteringen zijn niet beschermd, want deze verbeteringen zijn niet opgeschreven in de patentaanvraag.

  Het is wel mogelijk om die verbeteringen aan te vullen in een vervolgaanvraag, maar dan zullen die verbeteringen ook de toetsingsdatum van de vervolgaanvraag krijgen (en niet: de datum van de eerste indiening). Als die verbeteringen dan in de tussenliggende periode al aan het publiek zijn geopenbaard, is het niet meer mogelijk om op basis van die verbeteringen nog patent te krijgen. 

  Beter is om de verbeteringen op het moment dat ze worden gevonden vast te leggen in een “update” van de patentaanvraag, voordat ze met de buitenwereld worden gedeeld. Wees dus voorzichtig met het publiceren van technische verbeteringen op uw uitvinding gedurende het eerste jaar na indiening van de patentaanvraag. U kunt het beste eerst overleggen met uw octrooigemachtigde voordat u nieuwe vindingen met de buitenwereld deelt.

  Een voorbeeld van waarom onderhoud belangrijk is

  Om een concreet voorbeeld te geven: stel u heeft op 1 december 2020 een patentaanvraag ingediend. Op 1 juni 2021 heeft u een cruciale verbetering bedacht, die u direct heeft geïmplementeerd en die u op 1 juli 2021 in een talkshow op de nationale televisie heeft gepresenteerd. Rond 1 september 2021 heeft u het nieuwheidsrapport van de patentaanvraag ontvangen. Daaruit blijkt dat wat in de patentaanvraag als “de uitvinding” werd gedefinieerd al bekend is uit een ouder document. Maar het verbeterde product verschilt wél van het product zoals beschreven in het oudere document. De patentaanvraag lijkt kansloos, terwijl er zeker patent mogelijkheden lijken te liggen voor de verbeterde versie van uw uitvinding.

  Uw octrooigemachtigde heeft de talkshow niet gezien en is nog niet bekend met de verbeterde versie van uw uitvinding. In een poging om toch nog bescherming te verkrijgen, heeft hij of zij u gevraagd of er wellicht nog (technische) doorontwikkelingen zijn geweest, die nog meegenomen kunnen worden in een (internationale) vervolgaanvraag, die uiteindelijk is ingediend op 1 december 2021.

  Dat was dus het geval, maar aangezien die cruciale verbetering dan volgens de nieuwe datum van 1 december 2021 zal worden beoordeeld op nieuwheid en inventiviteit, is uw eigen optreden in de talkshow schadelijk voor het lot van die patentaanvraag. Maar had u eind juni 2021 een update van de eerste patentaanvraag ingediend, dan was alles goed gegaan.

  Monitoring van de markt

  Het is belangrijk om de markt goed in de gaten te houden om te voorkomen dat anderen uw uitvinding gaan kopiëren. Dit kan door middel van het monitoren van publicaties, websites en beurzen. Als u merkt dat iemand inbreuk maakt op uw patent, kunt u juridische stappen ondernemen om uw uitvinding te beschermen.

  Wat kunt u doen wanneer uw patent is verlopen?

  Als uitvinder met een technische uitvinding waarvan het patent is verlopen, zijn er verschillende opties om te overwegen:

  1. Verlenging van het patent:
   Afhankelijk van de wetgeving in het betreffende land en de aard van de uitvinding, kan het mogelijk zijn om het patent te verlengen of opnieuw aan te vragen. In sommige landen is het bijvoorbeeld mogelijk om een aanvullend octrooi aan te vragen voor een verbeterde versie van de uitvinding.
  2. Licentieovereenkomst:
   Een andere optie is om een ​​licentieovereenkomst aan te gaan met andere bedrijven of individuen die de uitvinding willen gebruiken. Door een licentieovereenkomst af te sluiten, kunt u nog steeds inkomen genereren uit uw uitvinding zonder dat u deze zelf produceert of verkoopt.
  3. Commerciële exploitatie:
   U kunt er ook voor kiezen om de uitvinding zelf te blijven gebruiken en commercieel te exploiteren. Dit kan betekenen dat u de uitvinding blijft verkopen, verbeteren en onderhouden, of dat u zich richt op het leveren van diensten die gebruikmaken van de uitvinding.
  4. Verkoop van de uitvinding:
   Ten slotte kunt u er ook voor kiezen om de uitvinding te verkopen aan een andere partij. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat geïnteresseerd is in het gebruik van de uitvinding in hun eigen producten of diensten.


  Het is belangrijk om te overwegen wat het beste past bij uw specifieke situatie en doelstellingen voor de uitvinding. Een advocaat intellectueel eigendomsrecht kan u helpen bij het nemen van de beste beslissing en u adviseren over de verschillende opties die beschikbaar zijn na het verlopen van het patent.

   

  Veelgestelde vragen

  Hoe kunt u een patent aanvragen?

  Er zijn grofweg 10 stappen die u kunt doorlopen om de kans op een succesvolle patentaanvraag te vergroten. In dit artikel delen we de belangrijkste informatie. 

  Aan welke eisen moet u voldoen voor een succesvolle patentaanvraag?

  Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor een octrooi (=patent): nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. 

  Wat kost het aanvragen van een patent?

  Een patent aanvragen kan tussen de €7.000 en €20.000 kosten, afhankelijk van het land waar u de aanvraag doet. In Nederland kost een patentaanvraag via AOMB gemiddeld tussen de €7000 en €8000. 

  Inhoudsopgave

  Afbeelding Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.

  Contact