nl

  • Patenten

  Is een verkregen patent een garantie voor succes?

  Nee, dat staat daar helemaal los van. Het succes is onder meer afhankelijk van de manier waarop en wanneer de vinding op de markt wordt gebracht. Zijn er bijvoorbeeld werkbare alternatieven aanwezig? En hoe worden die op de markt gezet? Is het een goede timing? Het Video 2000 systeem van PHILIPS (ook bekend als VCC, Video Compact Cassette) was bijvoorbeeld technisch beter dan het alternatief VHS, maar dat laatste had en betere en effectievere marketing, waardoor het toch marktleider werd en PHILIPS het Video 2000 systeem uiteindelijk van de markt moest halen.

  Hoe verdient u geld met een patent? 

  Bij het aanvragen van een octrooi (=patent) komen kosten kijken, hierbij moet u denken aan de officiële kosten die dienen te worden betaald aan de betreffende overheidsinstantie (bijvoorbeeld Octrooicentrum Nederland) voor het indienen van een octrooiaanvraag, en de kosten voor het inschakelen van een octrooigemachtigde voor het opstellen van het octrooi. Voor een indicatie van deze kosten heeft het Octrooicentrum Nederland een handige tool. Naast de indieningskosten dienen voor een octrooi periodiek (in de regel jaarlijks) instandhoudingstaksen te worden betaald. Deze lopen in Nederland per jaar op tot maximaal €1.400,- voor het twintigste jaar, de maximale geldigheidsduur van een octrooi. 
   
  Het verkrijgen van een octrooi brengt dus kosten met zich mee en levert u passief geen geld op, maar heeft waarde die u kunt benutten. 
   
  Een octrooi geeft u het recht om een ander (bijvoorbeeld een directe concurrent) te verbieden om de in het octrooi beschreven uitvinding op de markt te brengen en geeft u exclusiviteit om uw uitvinding te vermarkten. 
  We gaan er even vanuit dat u een octrooi hebt verkregen. Een Nederlands octrooi dat bescherming biedt voor bijvoorbeeld een koffiekopje gemaakt van een biologische afbreekbaar materiaal en de bijbehorende productie methode. Dit bio kopje is een product van het bedrijf Biokopje B.V. Op welke manieren kunt u geld verdienen met dit octrooi? 
   
  De situatie van toepassing op de meeste octrooien is dat ze worden gebruikt om een eigen markt positie af te bakenen. De eigenaar van Biokopje B.V. en het betreffende octrooi kunnen voorkomen dat andere producenten het zelfde kopje in Nederland op de markt brengen. Geld wordt in dit scenario dus indirect verdiend met het octrooi door verkoop van het bio kopje. 
   
  In een tweede scenario blijft u eigenaar van het octrooi maar verstrekt u een licentie aan een derde partij. Koffie Gigant B.V. wil het beschermde kopje produceren voor het gebruik bij hun koffiezetapparaten, zij betalen u dan een bedrag (bijvoorbeeld 5 eurocent per kopje) voor het toepassen van het in het octrooi beschreven bio- kopje. 
  U kunt er ook voor kiezen om het octrooi te verkopen aan Koffie Gigant B.V.. Het octrooirecht wordt dan middels een juridische procedure overgedragen op naam van Koffie Gigant en als zodanig ingeschreven in het Nederlandse octrooiregister. 
   
  Naast bovengenoemde zijn er nog situaties waar octrooien indirect van waarde kunnen zijn. Zo hebben startups met octrooien een grotere kans om investeerders aan zich te binden en voor het verkrijgen van sommige subsidies en belastingvoordelen zijn octrooien een vereiste (klik hier voor meer info). 
   
  De kans dat u snel rijk wordt door het indienen van een octrooi is dus vrij klein, maar octrooien hebben in veel situaties waarde die u kunt inzetten.

  Wilt u meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak.

  Download Handboek Patenten

   

  Gerelateerde vragen

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden

  Contact