Patenten

Komt u met een nieuw of aangepast product op de markt? Of wilt u een innovatief apparaat of bijzondere werkwijze introduceren? Onze octrooigemachtigden maken dat uw technische vinding met een patent (= octrooi) wordt beschermd tegen kopiëren. Die bescherming geldt voor maximaal 20 jaar. Concurrenten mogen uw uitvinding niet gebruiken, fabriceren of verkopen. En dat levert u een flinke voorsprong op.

Na die 20 jaar mag iedereen uw technologie vrij toepassen. Om een patent aan te kunnen vragen, moet uw uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Dat zijn de vereisten die de Nederlandse overheid eraan stelt.

Licenties verlenen

Wilt u dat anderen tegen betaling uw patent, merk of model mogen gebruiken? U kunt dat regelen en vastleggen in een licentiecontract. Met een licentie geeft u iemand toestemming om uw product te fabriceren, verkopen en/of gebruiken.

Buitenlandse patenten

Een Nederlands patent geldt alleen in Nederland, maar u kunt ook in de meeste andere landen uw patent laten registreren. Na uw eerste aanvraag in Nederland, heeft u nog 12 maanden de tijd om dezelfde aanvraag in te dienen in andere landen. 
Ook heeft u de mogelijkheid om via één procedure een patent aan te vragen voor de landen die zijn aangesloten bij het EOV (Europees Octrooi Verdrag). Of een internationale aanvraag te starten bij de WIPO (World Intellectual Property Organization).

Download het Handboek Patenten

Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen je uitvinding tegen namaak. Er wordt onder andere ingegaan op de wijze waarop een ondernemer met de nieuwe ideeën in zijn onderneming om moet gaan, evenals hoe de bescherming met behulp van een patent moet gebeuren, en ook welke soort ideeën niet te beschermen zijn. Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van dit handboek en helpen u graag met eventuele nadere vragen.

Door het verzenden van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van onze privacyverklaring.

Download onze brochure voor meer informatie over octrooibescherming

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Peter Dorna