Zoeken Menu

  © 2023 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Unitair Octrooi

  Het unitair octrooi komt er aan. Op 1 juni 2023 wordt het unitair octrooi van kracht, een octrooi dat “in één keer” bescherming biedt voor 17 landen van de Europese Unie. Op deze pagina lees je alles over de ontwikkelingen omtrent het unitair octrooi.

  aomb_bg
  HubSpot Video

  Wat is een unitair octrooi?

  Het unitair octrooi is een octrooi dat “in één keer” bescherming biedt voor 17 landen van de Europese Unie. Het unitair octrooi moet het voor de octrooiaanvrager financieel aantrekkelijk maken om in “Europa” octrooi te krijgen. 

  Voor wie is het unitair octrooi?

  Het unitair octrooi moet het voor octrooiaanvragers financieel aantrekkelijker maken om in “Europa” een octrooi te verkrijgen. Met name wanneer een octrooi gewenst is in een relatief grote hoeveelheid Europese landen zal het unitair octrooi voordeliger zijn dan een bundel nationale octrooien. 

  In welke landen biedt het bescherming?

  Het unitair octrooi biedt bescherming voor 17 landen van de Europese Unie. Niet alle 27 EU-landen doen mee. Een belangrijk land als Spanje is bijvoorbeeld niet aangesloten. Voor het Verenigd Koninkrijk (VK) geldt sinds de Brexit hetzelfde. 

  • België
  • Bulgarije
  • Denemarken
  • Estland
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Italië
  • Letland
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederland
  • Oostenrijk
  • Portugal
  • Slovenië
  • Finland
  • Zweden

  Waarom een unitair octrooi?

  Kosten besparing

  Middels het unitair octrooi wordt het mogelijk om tegen lager kosten een octrooi aan te vragen wat geldig is in meerdere landen.

  Eenvoudigere administratie

  Doordat octrooien gecentraliseerd kunnen worden aangevraagd hoeft men niet meer naar een nationale rechter van het betreffende land.

  Eéngemaakt Octrooigerecht

  Bij een centraal georiënteerd gerecht kunt u uw unitair octrooi handhaven.

  Krachtiger octrooi

  Het unitair octrooi maakt het mogelijk om krachtiger inbreukplegers voor het gerecht te slepen.

  Waar staan we nu?

  Februari 2023

  Ratificatie door Duitsland

  Duitsland heeft de "UPC-overeenkomst" in februari 2023 geratificeerd. De "UPC-overeenkomst" treedt in werking op de 1e dag van de 4e maand na de nederlegging van de akte van bekrachtiging (d.w.z. 1 juni 2023).

  Maart 2023 - Mei 2023

  Sunrise periode

  Op 1 maart 2023 is een overgangsperiode gestart waarin de octrooiaanvrager de nodige voorbereidingen kan treffen voor de échte start van het unitair octrooi op 1 juni 2023. Deze periode duurt 3 maanden en wordt in het Engels de “sunrise”-periode genoemd.

  Juni 2023

  Start van het unitair octrooi

  Het eenheidsoctrooi gaat in op 1 juni 2023. Tezamen met de invoering van het unitair octrooi komt er ook een zogeheten “Eéngemaakt Octrooigerecht” (EOG) ofwel “Unified Patent Court” (UPC), waar geschillen inzake unitaire octrooien zullen worden berecht. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van het actuele nieuws omtrent de komst van het unitair octrooi.

  Stappen ter voorbereiding

  Tijdens de overgangsfase dient u de nodige keuzes te maken. Met dit stappenplan bereidt u zich voor op de komst van het unitair octrooi

  Download stappenplan

  Hoe werkt het straks?

  Kosten opbouw unitair octrooi

  De kosten van het instand houden van een unitair octrooi zijn gelijkgesteld aan de kosten van de instandhoudingstaksen van de vier meest populaire “validatielanden” (i.e. de vier landen waarin een “klassiek” Europees octrooi het vaakst werd gevalideerd). Wanneer u meer dan vier Europese landen voor octrooibescherming op het oog hebt, kan een unitair octrooi dus kostentechnisch gunstig zijn.

  Gerelateerde blogs

  Meer artikelen

  Keuzestress bij een Europees octrooi

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Veelgestelde vragen

  Wat kost een unitair octrooi?

  De kosten van een unitair octrooi verschillen in veel gevallen van de kosten van een ''klassiek'' Europees octrooi.

  Lees verder
  Vanaf wanneer is het unitair octrooi beschikbaar?

  De verwachting is dat het unitair octrooi vanaf 1 juni 2023 beschikbaar zal zijn.

  In welke landen is een unitair octrooi geldig?

  Het unitair octrooi biedt bescherming voor de volgende 17 landen van de Europese Unie; België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland en Zweden.

  Is een unitair octrooi wereldwijd geldig?

  Een unitair octrooi is niet wereldwijd geldig. Voor EU-landen die niet deelnemen aan het unitair octrooi blijft de situatie “hetzelfde” en kan alleen middels een “klassiek” Europees octrooi bescherming worden verkregen.

  Waarom is het unitair octrooi in het leven geroepen?

  Het unitair octrooi is in het leven geroepen om het verkrijgen van octrooibescherming in meerdere Europese landen tegelijk eenvoudiger en goedkoper te maken. Een unitair octrooi is (zoals hierboven gesteld) kostenefficiënter, met name wat de kosten van de jaartaksen betreft, en anderzijds biedt het op te richten “Eengemaakt Octrooigerecht” de mogelijkheid om de geldigheid van een unitair octrooi - of inbreuk op een unitair octrooi - centraal aan te vechten, zonder dat er aparte procedures op nationaal niveau opgestart moeten worden.

  Wat is het verschil tussen een unitair octrooi en een europees/wereldwijd octrooi?

  Octrooien zijn in essentie nationale rechten. Dat houdt in dat octrooien in principe in elk land moeten worden aangevraagd waar u graag octrooirechten wilt vestigen.

  Lees verder
  "Wat is het “Eéngemaakt Octrooigerecht” (EOG) ofwel “Unified Patent Court” (UPC)?"

  Dit is een nieuwe Europees octrooirechtbank waar geschillen inzake unitaire octrooien zullen worden beslecht. Deze rechtbank zal uitsluitend octrooizaken behandelen.

  Inhoudsopgave

  Neem contact op met een expert

  De komst van het unitair octrooi biedt u als (toekomstig) octrooihouder extra keuzes. Of een unitair octrooi voor u interessant is, hangt af van uw specifieke situatie. AOMB kijkt graag samen met u welke keuzes wenselijk zijn voor uw octrooiportefeuille.

  Contact