nl

Zoeken Menu

  © 2023 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Namaak van uw product! En nu?

  • Patenten
  • Merken
  • Modellen

  Luc Smeets

  Senior European patent attorney

  Uw Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder Merken en Modellen en octrooirechten, geven u de mogelijkheid om op te treden tegen namaak van uw producten. Maar hoe doet men dat?

  Hoe is het mogelijk om de import van goedkope namaakproducten uit landen als China, bijvoorbeeld aangeboden via Alibaba of AliExpress, tegen te gaan? Het antwoord op deze vraag is zowel eenvoudig als redelijk onbevredigend: moeilijk, maar niet onmogelijk.

  Handhaving recht
  Zoals wellicht bekend zijn houders van Intellectuele Eigendomsrechten zelf verantwoordelijk voor de handhaving van het verkregen recht. Bij de handhaving van het verkregen recht moet de houder altijd de afweging maken of het verkregen recht stand zal houden bij het handhaven van het betreffende recht, en of de lasten voor het handhaven van het recht opwegen tegen de baten (minder derving van inkomsten). Deze, soms delicate, balans dient wel overwogen te worden alvorens actie te ondernemen.

  Zodra de houder van een Intellectueel Eigendomsrecht kiest voor het handhaven van het verkregen recht zijn er diverse middelen beschikbaar om een inbreuk makende partij van de markt te houden. Het informeren van de betreffende partij of een gang naar de rechter zijn de geijkte middelen om inbreuk tegen te gaan.

  Douanebewaking

  Echter, naast deze geijkte middelen is er nog een ander middel dat door de houder van een Intellectueel Eigendomsrecht kan worden ingezet: de douanebewaking. Mocht u een aanbieder van een inbreuk makend product opmerken? Dan kunt u de douaneautoriteiten verzoeken om op te treden tegen deze aanbieder zodra deze het inbreuk makend product importeert of exporteert. Een geijkte methode die met name in de farmaceutische industrie een belangrijk middel is om generieke geneesmiddelen langer van de markt te houden.
  Het aanleveren van de juiste informatie is hierbij uiteraard essentieel. Naast diverse andere vereisten dient in ieder geval informatie te worden aangeleverd die de douaneautoriteiten nodig hebben om de betrokken goederen gemakkelijk te herkennen (Art. 6, lid 3, sub h; Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane). Denk aan informatie met betrekking tot het betreffende product, de afzender, en de ontvangende partij (indien mogelijk) en verdere bijzonderheden.

  Service
  Om u te ontzorgen, biedt AOMB u de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de service Douanebewaking. Met deze service zal bij onderschepping van een partij goederen door de douane waarvan zij vermoedt dat het om inbreuk makende goederen gaat, de douane deze goederen vasthouden en AOMB op de hoogte brengen. AOMB zal vervolgens uw rechten checken, de melding beoordelen en u direct op de hoogte stellen. Vervolgens zullen wij in goed overleg met u een advies geven over de eventuele vervolgstappen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het laten vernietigen van de producten.

  Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op!

  Wilt u meer informatie over patenten? Download dan het (gratis) Handboek Patenten!
   
  Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uw uitvinding tegen namaak.

  Luc Smeets

  Senior European patent attorney

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Duurzame uitvinding - to patent, or not to patent?

  • Patenten

  Wat kan ik met een patent? | AOMB Intellectual Property

  • Patenten

  Is ChatGPT je nieuwe octrooigemachtigde?

  • Patenten

  Odido®: Introductie nieuwe merknaam versus lokaal ouder recht

  • Merken

  Barbie als cash cow

  • Merken
  • Legal

  Mag Jiskefet nu wel of niet?

  • Merken
  • Auteursrecht

  Aldi pakt uit (of in?) met nieuwe koffer

  • Modellen

  Innovatie door de eeuwen heen, met potlood geschetst

  • Patenten
  • Merken
  • Auteursrecht
  • Modellen

  Timing is cruciaal bij het vastleggen van jouw model

  • Modellen