nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Hoe krijg ik een octrooi?

  • Patenten

  In mijn vorige blog vertelde ik waarom het belangrijk is om een octrooi (patent) aan te vragen voor je uitvinding. Stel nou dat je iets moois hebt ontwikkeld en je wilt daar graag een octrooi op aanvragen, zodat je uitvinding is beschermd. Dan is het goed om te weten wie een octrooi kan aanvragen, waar dat kan en hoe het proces van aanvraag tot verlening verloopt?

  Recht op octrooi

  Meestal heeft de uitvinder van de uitvinding aanspraak op octrooi. In sommige situaties kan de aanspraak op octrooi echter toekomen aan een ander:

  • Indien de uitvinding is gedaan door iemand in dienst van een werkgever, dan komt octrooi toe aan de werkgever;
  • Indien de uitvinding is gedaan door iemand in het kader van een opleiding bij een bedrijf, dan komt octrooi toe aan het bedrijf;
  • Indien de uitvinding is gedaan door iemand in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling, dan komt octrooi toe aan de universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling. Wel heeft de uitvinder het recht om in het octrooi als uitvinder te worden vermeld.

   

  Wie kan octrooiaanvraag indienen en waar kan dat?

  Iedereen kan zelf een octrooiaanvraag opstellen en indienen. Echter, het opstellen van een octrooiaanvraag kan bijzonder lastig zijn, omdat de aanvraag aan allerlei formele vereisten moet voldoen en ook taaltechnisch goed in elkaar moet steken. Als dit niet goed gebeurt, kan het gebeuren dat niet de gewenste bescherming wordt verkregen. Soms kan met veel pijn en moeite de aanvraag nog worden ‘gerepareerd’, vaak met hoogoplopende kosten. Het is daarom raadzaam om een octrooiaanvraag altijd te laten opstellen en indienen door een octrooigemachtigde. We schreven een artikel met daarin de 10 te doorlopen stappen om een octrooi aan te vragen.

  Het indienen van een Nederlandse octrooiaanvraag kan bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Naast het indienen van de octrooiaanvraag moeten er ook bepaalde taksen worden betaald, zoals een taks voor het indienen van de octrooiaanvraag en een taks voor het aanvragen van een nieuwheidsonderzoek. Ook in een later stadium moeten er taksen worden betaald, zoals jaartaksen voor het in stand houden van het octrooi. Kortom, dit geeft al snel een aardige hoeveelheid administratief werk. Een octrooigemachtigde kan ook dit voor je afhandelen en je daarmee ontzorgen.

  Verloop nadat de octrooiaanvraag is ingediend

  Na het indienen van de octrooiaanvraag ontvang je een bewijs van indiening met daarop een belangrijke datum. Dit is de datum waarop de octrooiaanvraag is ingediend, ofwel de indieningsdatum. Vanaf dat moment gaat de klok tikken:

  • Circa 9 maanden na de indieningsdatum verstuurt OCNL de resultaten van het nieuwheidsonderzoek. Deze rapportage geeft een goede indicatie of jouw uitvinding voldoende nieuw en inventief is om zinvolle bescherming te kunnen geven.
  • Binnen 12 maanden na de indieningsdatum kan een vervolgaanvraag (=aangepaste versie van de oorspronkelijke octrooiaanvraag) worden ingediend waarbij prioriteit kan worden ingeroepen. Prioriteit inroepen houdt in dat de vervolgaanvraag, die is gebaseerd op de eerste octrooiaanvraag, gebruik maakt van de indieningsdatum van de eerste octrooiaanvraag.
  • Zo snel mogelijk na 18 maanden na de indieningsdatum schrijft OCNL de octrooiaanvraag in het octrooiregister in. Bij deze inschrijving wordt de octrooiaanvraag ook gepubliceerd en wordt je uitvinding dus gedeeld met de buitenwereld. In Nederland is het zo dat automatisch octrooi wordt verleend door OCNL na deze 18 maanden, onafhankelijk van de inhoud van het nieuwheidsonderzoek. Een Nederlands octrooi wordt daarom ook wel een registratieoctrooi genoemd.

   

  Wat kan je met een Nederlands octrooi?

  Het resultaat na ongeveer 18 maanden is daarmee dus een verleend Nederlands octrooi. Wat kan je hier dan mee? Anderen die mogelijk inbreuk maken in Nederland op jouw octrooi kunnen dan worden aangesproken. Je kan ze bijvoorbeeld manen te stoppen met hun activiteiten waarmee ze mogelijk inbreuk maken. Of je kan ze een licentie aanbieden waarmee ze door mogen gaan met hun activiteiten, maar dan in ruil voor bijvoorbeeld een financiële vergoeding. Of dit alles mogelijk is, hangt wel af van de sterkte van je octrooi. Je hebt weliswaar een verleend octrooi, het octrooi is niet getoetst op nieuwheid en inventiviteit. Hierover kan een rechter oordelen.

  Vermoed je dat iemand inbreuk maakt op jouw Nederlandse octrooi? Schakel dan een octrooigemachtigde in om dit uit te zoeken en om eventuele stappen te ondernemen.

  Wil je meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak.

  Download Handboek Patenten

   

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Innovatie als motor van groei

  • Patenten

  Recht hebben en recht halen: twee heel verschillende dingen

  • Patenten

  Update MKB Subsidie vouchers voor Octrooien 2024

  • Patenten