nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Een patent aanvragen voor je nieuwste idee - waarom ?

  Jeroen Pet

  Dutch patent attorney

  Na jaren onderzoeken en experimenteren is het gelukt om een product te ontwikkelen dat de wereld op zijn kop gaat zetten en waardoor jouw bedrijf ineens in de spotlights komt te staan. Enthousiast vertel je over je uitvinding op een conferentie. De volgende dag word je gebeld door een investeerder die geïnteresseerd is in jouw product. Mogelijk wil ze investeren in opschaling van de productie en de verdere ontwikkeling ervan. Ze neemt aan dat patent is aangevraagd voor de uitvinding, omdat de verwachting is dat er anderen zijn die graag willen profiteren van jouw bevindingen. Je geeft aan dat je in je enthousiasme er niet aan hebt gedacht om patent (of octrooi – dat is hetzelfde) aan te vragen, maar dat dit nog op je lijstje staat. De investeerder reageert verbaast en alle interesse lijkt plots weg. Na het gesprek sta je met je telefoon in de hand en vraag je je af wat je net is overkomen.

  Vereiste van een patentaanvraag
  Een situatie zoals hierboven komt helaas nog steeds voor: een onderzoeker die een uitvinding doet en belangrijke details ervan publiceert zonder dat er eerst patent is aangevraagd om bescherming te regelen. Wanneer een uitvinding publiekelijk bekend is gemaakt, is het verkrijgen van bescherming (meestal) niet mogelijk: de patentaanvraag voldoet niet aan het vereiste van nieuwheid van uitvinding. Gevolg is dat anderen ongestraft de uitvinding kunnen exploiteren en de uitvinder machteloos toekijkt.

  Uitzondering
  Een uitzondering hierop is indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  •  De uitvinding wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld tijdens een lezing, aan experts uit het respectieve vakgebied waar de uitvinding in valt; en
  • De experts zijn vooraf expliciet op de hoogte gebracht dat de informatie die wordt gepresenteerd niet mag worden gebruikt zonder toestemming van de uitvinder in kwestie.
  In dat geval zijn de experts gebonden aan geheimhouding en wordt de bespreking van de uitvinding niet beschouwd als openbaarmaking van de uitvinding. Na de conferentie kan dan alsnog octrooi worden aangevraagd voor de uitvinding.


  Al met al, ga na of het aanvragen van een patent op een uitvinding zinvol is voordat je de uitvinding bespreekt met of publiceert aan derden. Lees hier welke vindingen (niet) te beschermen zijn met een patent. Neem altijd eerst contact op met een octrooigemachtigde die hierin kan adviseren. Zo’n laagdrempelig contact kan later heel waardevol blijken.

  Wilt u meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak.

  Download Handboek Patenten

  Jeroen Pet

  Dutch patent attorney

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief