nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  • Legal

  Hoe stelt u een licentieovereenkomst op?

  Via een licentieovereenkomst biedt u, met behoud van uw eigendomsrecht, derden toestemming om onder voorwaarden uw intellectueel eigendomsrecht te gebruiken.

  Intellectuele eigendomsrechten geven u een monopolie om bepaalde voortbrengselen gedurende een bepaalde periode exclusief te exploiteren. Meestal heeft u er veel tijd, moeite en dus geld in gestopt om deze voortbrengselen tot stand te brengen. Het is dus niet meer dan billijk dat u gedurende een bepaalde periode een uitsluitend recht krijgt uw inspanningen te verzilveren. Maar wat indien u daartoe geen mogelijkheden ziet of anderszins hiertoe niet meer in de gelegenheid bent? Zijn uw inspanningen dan voor niets geweest? Is het geld dat u gespendeerd heeft aan de totstandkoming van deze rechten dan over de balk gesmeten? 

  Het licentiecontract 
  Indien u derden toestemming geeft het merk, octrooi, model of enig ander intellectueel eigendomsrecht te gebruiken spreken wij van licentieverlening. Deze licentie dient in het algemeen op schrift te worden gezet en het verdient aanbeveling  

  - het is soms zelfs noodzakelijk 

  - deze licentieverlening in het betreffende register te laten aantekenen. In dat laatste geval heeft de licentie namelijk ook gelding voor derden, zodat deze laatste zich niet kunnen beroepen op onwetendheid. 

  Een licentiecontract mag onderhands, een notariële akte is niet vereist. Wel is het zaak een aantal aspecten in zo’n contract goed te regelen. We noemen hier de belangrijkste condities: 

  • Wat moet de licentienemer betalen voor deze licentie?

  En wanneer een periodieke vergoeding of een eenmalig bedrag? Veelal verdient het aanbeveling een eenmalig bedrag af te spreken voor de ontwikkelings- contractkosten, en nadien een periodieke betaling afhankelijk van factoren als behaalde netto omzetten, marktbekendheid etc. 

  • Hoelang duurt de licentie?
  • Voor welk gebied is de licentie geldig? Is de licentie exclusief of niet? Met andere woorden, mag de licentiegever eenzelfde recht nog aan anderen geven of heeft u een exclusief recht. Wat als er inbreuk wordt gemaakt op het intellectueeleigendomsrecht? Wie mag of moet dan optreden en wat mag / kan worden gevorderd?


  Bij modellen en octrooien: welke bevoegdheden heeft een licentienemer respectievelijk een licentiegever om het voortbrengsel verder te ontwikkelen? 

  Welke kwalitatieve eisen gelden er? 
  Op welke wijze moet er reclame worden gemaakt ofwel moet het intellectueel eigendomsrecht worden ingezet?Bij concernverhoudingen: mag de licentie ‘om niet’ worden gegeven? En zo nee, wat is het minimale bedrag en welke fiscale consequenties heeft dit? Over fiscale consequenties gesproken: zijn er routes uit te stippelen waardoor een intellectueel eigendomsrecht nog effectiever verzilverd kan worden? Deze zaken en nog diverse andere moeten en kunnen in een licentiecontact worden geregeld. Onze specialisten kunnen u hier bij adviseren.  

  Gerelateerde vragen

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze gemachtigden

  Contact