nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  • Legal

  Kunt u optreden tegen namaak van uw producten?

  Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder Merken en Modellen en octrooirechten, geven u de mogelijkheid om op te treden tegen namaak van je producten. Maar hoe doet u dat?

  Handhaving recht 

  Houders van Intellectuele Eigendomsrechten zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van het verkregen recht. Bij de handhaving van het verkregen recht moet de houder altijd de afweging maken of het verkregen recht stand zal houden bij het handhaven van het betreffende recht, en of de lasten voor het handhaven van het recht opwegen tegen de baten (minder derving van inkomsten). Deze, soms delicate, balans dient wel overwogen te worden alvorens actie te ondernemen. 

  Zodra de houder van een Intellectueel Eigendomsrecht kiest voor het handhaven van het verkregen recht zijn er diverse middelen beschikbaar om een inbreuk makende partij van de markt te houden. Het informeren van de betreffende partij of een gang naar de rechter zijn de geijkte middelen om inbreuk tegen te gaan. 

  Douanebewaking 

  Naast deze geijkte middelen is er nog een ander middel dat door de houder van een Intellectueel Eigendomsrecht kan worden ingezet: de douanebewaking. Mocht u een aanbieder van een inbreuk makend product opmerken? Dan kunt u de douaneautoriteiten verzoeken om op te treden tegen deze aanbieder zodra deze het inbreuk makend product importeert of exporteert. Een geijkte methode die met name in de farmaceutische industrie een belangrijk middel is om generieke geneesmiddelen langer van de markt te houden. 

  Het aanleveren van de juiste informatie is hierbij uiteraard essentieel. Naast diverse andere vereisten dient in ieder geval informatie te worden aangeleverd die de douaneautoriteiten nodig hebben om de betrokken goederen gemakkelijk te herkennen. Denk aan informatie met betrekking tot het betreffende product, de afzender, en de ontvangende partij (indien mogelijk) en verdere bijzonderheden. 

  Service 

  Om u te ontzorgen, biedt AOMB u de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de service Douanebewaking. Met deze service zal bij onderschepping van een partij goederen door de douane waarvan zij vermoedt dat het om inbreuk makende goederen gaat, de douane deze goederen vasthouden en AOMB op de hoogte brengen. AOMB zal vervolgens uw rechten checken, de melding beoordelen en u direct op de hoogte stellen. Vervolgens zullen wij in goed overleg met u een advies geven over de eventuele vervolgstappen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het laten vernietigen van de producten. 

  Wilt u meer informatie over intellectueel eigendom en concurrentiepositie? Bekijk dan ons gratis Litepaper: 

  Litepaper Intellectueel Eigendomsrecht

  Gerelateerde vragen

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze gemachtigden

  Contact