nl

  De drie voorwaarden voor een succesvolle patentaanvraag

  Om in aanmerking te komen voor een geldig patent dient uw uitvinding te voldoen aan drie voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Door te begrijpen wat deze voorwaarden inhouden en hoe ze van invloed zijn op het proces van een patentaanvraag, kunt u uw kans vergroten om een waardevol patent te verkrijgen.

  AOMB succesvolle patentaanvraag

  Geen video geselecteerd

  Selecteer een type video in de zijbalk.

  Voorwaarde 1: Nieuwheid

  Een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle patentaanvraag is nieuwheid. Dit betekent dat de uitvinding nog niet openbaar mag zijn voordat de patentaanvraag wordt ingediend. Dit omvat onder andere het publiceren van artikelen, presenteren op conferenties of beurzen, of zelfs informele discussies met anderen over de uitvinding. Het is raadzaam om eerst een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) te sluiten voordat u met derden over uw uitvinding communiceert.

  Bovendien moet de uitvinding ook nieuw zijn ten opzichte van wat bekend staat als 'stand van de techniek'. Dit omvat alle informatie die al openbaar beschikbaar is gesteld vóór de datum van indiening van de patentaanvraag. Het is aan te bevelen om zorgvuldig onderzoek te (laten) doen naar bestaande patenten, wetenschappelijke publicaties en andere bronnen om ervoor te zorgen dat uw uitvinding nieuw is en verschilt van wat al bekend is.

  Wilt u meer informatie over patenten?

  Download dan het 'Handboek patenten'

  Download
  Afbeelding Wilt u meer informatie over patenten?

  Voorwaarde 2: Inventiviteit

  Naast nieuwheid moet een uitvinding ook inventief zijn om in aanmerking te komen voor een patent. Inventiviteit houdt in dat de uitvinding niet voor de hand liggend mag zijn voor een persoon die bekend is met de relevante technologie. Met andere woorden: de uitvinding moet een niet-triviale stap voorwaarts zijn in vergelijking met de bestaande technologieën.

  Bij het beoordelen van de inventiviteit van een uitvinding kijkt het patentbureau naar het niveau van vaardigheid in de desbetreffende technische discipline. Het vereist dat de uitvinding aantoont dat deze verder gaat dan wat al bekend en gebruikelijk is in het vakgebied. Het kan bijvoorbeeld het combineren van bestaande technologieën op een innovatieve manier omvatten of het oplossen van een technisch probleem dat nog niet eerder is aangepakt.

  Om de inventiviteit van uw uitvinding te versterken, is het belangrijk om een gedegen technische analyse uit te voeren en aan te tonen hoe uw uitvinding zich onderscheidt van de bestaande technologieën. Het is nuttig om de technische voordelen, innovatieve elementen en unieke kenmerken van uw uitvinding te benadrukken. Het verstrekken van gedetailleerde beschrijvingen, tekeningen en eventuele prototypes kan ook helpen om de inventiviteit van uw uitvinding te ondersteunen.

  Voorwaarde 3: Industriële toepasbaarheid

  De derde belangrijke voorwaarde voor een succesvolle patentaanvraag is industriële toepasbaarheid. Dit betekent dat de uitvinding in staat moet zijn om op een praktische manier te worden vervaardigd of gebruikt in een industrieel proces. Het concept van industriële toepasbaarheid is bedoeld om ervoor te zorgen dat de uitvinding geen abstract idee of theoretisch concept is, maar iets dat daadwerkelijk kan bijvoorbeeld worden toegepast in een productieomgeving.

  Bij het beoordelen van de industriële toepasbaarheid van een uitvinding, kijkt het patentbureau naar factoren zoals de reproduceerbaarheid van de uitvinding en de beschikbaarheid van de benodigde middelen en technologieën. Het is belangrijk om voldoende gedetailleerde en nauwkeurige beschrijvingen en tekeningen van de uitvinding te verstrekken om te laten zien hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast.

  Het is raadzaam om mogelijke commerciële toepassingen van uw uitvinding te identificeren en te benadrukken. Het aantonen van het potentieel voor de uitvinding om waarde te genereren in de markt kan helpen bij het versterken van de argumenten voor industriële toepasbaarheid.

  Hoeveel bewijs van toepasbaarheid is er nodig?

  Het kan zijn dat u nog niet zeker weet of uw idee echt werkt. Maar is slechts een theoretisch bewijs van de toepasbaarheid van uw idee voldoende? Of heeft u al experimenteel bewijs nodig?

  De octrooigemachtigden van AOMB nemen bij voorkeur experimenteel bewijs direct op in de patentaanvraag; na indienen van een patentaanvraag mag u namelijk geen informatie meer toevoegen aan de tekst. Soms weet u zeker dat uw uitvinding een bepaald resultaat zal opleveren. Maar let op: wanneer u te goed kunt uitleggen waarom iets overduidelijk werkt (omdat het voor u logisch is), loopt u het risico dat uw idee wordt gezien als voor de hand liggend. Er zitten dus wel wat haken en ogen aan de bewijslast. 

  Voldoet uw patentaanvraag aan de drie voorwaarden?

  Het verkrijgen van een patent vereist dus het voldoen aan de drie voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Door ervoor te zorgen dat uw uitvinding nieuw is, een niet-triviale stap voorwanarts vertegenwoordigt en praktisch toepasbaar is in een industriële omgeving, vergroot u uw kansen op een succesvolle patentaanvraag. We schreven een uitgebreid artikel over het aanvragen van een patent in 10 stappen.

  Veelgestelde vragen

  Hoe kunt u een patent aanvragen?

  Er zijn grofweg 10 stappen die u kunt doorlopen om de kans op een succesvolle patentaanvraag te vergroten. In dit artikel delen we de belangrijkste informatie. 

  Lees verder
  Hoe lang is een patent geldig?

  De geldigheidsduur van een patent verschilt per land en per type uitvinding. In Nederland is de maximale geldigheidsduur van een patent twintig jaar vanaf de datum van indiening van de patentaanvraag. 

  Lees verder
  Wat kost het aanvragen van een patent?

  Heb je een nationaal perspectief dan is €10,000 een goed bedrag om te reserveren voor het beschermen van je IP - een patentaanvraag en merk- en modelrechten. Heb je een internationaal perspectief dan is een bedrag van €15,000 - €20,000 realistisch om je IP de eerste 2,5 jaar goed op orde te hebben.

  Lees verder

  Inhoudsopgave

  Afbeelding Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.

  Contact