nl

  Terug naar overzicht

  Wat kan ik met een patent?

  • Patenten

  Gefeliciteerd! Je hebt een patent (ofwel een octrooi) verleend gekregen waarmee je laatste uitvinding wordt beschermd. Leuk zo’n patent, maar wat kan je er vervolgens allemaal mee?

  Handhaven

  Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je je patent kunt gebruiken. In mijn voorgaande blog gaf ik al een beetje aan wat je met je patent kunt doen: zo kun je o.a. inbreukmakers aanspreken, ofwel je patent handhaven.

  Met je verleende patent deel je de technische aspecten van je uitvinding met de buitenwereld. In ruil hiervoor krijg je een uitsluitend (of: exclusief) recht op je uitvinding. Maar let op: in tegenstelling tot wat veel mensen denken, betekent dit niet automatisch dat je het recht hebt om je uitvinding toe te passen. Met ‘toepassen’ wordt bedoeld het commercieel gebruiken of inzetten van je uitvinding (produceren, verkopen, etc...). Het exclusieve recht betekent alleen dat jij als patenthouder anderen kunt verbieden om jouw uitvinding toe te passen.

  Dat verbieden gaat via de rechter. Als je hebt ontdekt dat een bedrijf inbreuk maakt op jouw patent, dan kan je een rechtszaak aanspannen tegen de inbreukmaker. Hierin kun je onder andere eisen dat dit bedrijf stopt met de inbreukmakende activiteiten, beslag laten leggen op roerende zaken van de inbreukmaker waarmee inbreuk wordt gemaakt op je patent. Echter, een rechtszaak kan flink in de papieren lopen en lang duren. Bovendien is van tevoren allerminst zeker of de rechter in jouw voordeel zal oordelen. Sterker nog, er is altijd een risico dat je patent wordt vernietigd, omdat het niet geldig verleend blijkt te zijn. Je kunt dus met minder eindigen dan waarmee je begon.

  Als alternatief of als aanvulling op het verbieden kun je ook een schadevergoeding of winstafdracht  eisen van de inbreukmaker. Het kan namelijk zijn dat je door de inbreukmakende activiteiten inkomsten misloopt. Het recht op schadevergoeding geldt echter pas vanaf het moment dat de inbreukmaker op de hoogte is gebracht van de inbreuk. Je kunt (met behulp van een octrooigemachtigde of een IE-advocaat) een brief sturen naar de inbreukmaker, wat zorgt voor een juridisch geldige ‘bewustmaking’ van de inbreuk.

  In plaats van een lange, kostbare rechtszaak kun je ook proberen een schikking te treffen met de inbreukmaker. Schikken kan daarnaast ook voordelig zijn, omdat het minder stress en onzekerheid geeft en de relatie met de andere partij wellicht beter blijft.

  Waardetoevoeging

  Afgezien van het handhaven van je patent, biedt een patent nog meer mogelijkheden. Zo kunnen patenten waarde toevoegen aan je bedrijf. Een groot en sterk patentportfolio (of octrooiportefeuille) is een indicatie dat kennis binnen je bedrijf goed wordt gewaarborgd. Ook kunnen patenten als onderpand dienen voor het aanvragen van een lening.

  Patenten kunnen financiers en investeerders dus meer zekerheid geven en hen daarmee over de streep trekken (meer) in je bedrijf te investeren. Deze (extra) financiële impuls geeft weer meer mogelijkheden voor het doorontwikkelen van je uitvinding. Dit kan leiden tot nieuwe uitvindingen en dus nieuwe patenten wat weer kan leiden tot nieuwe financiële investeringen.

  Licentieverlening op of verkoop van je patent

  Het is ook mogelijk om een licentie te verlenen op je patent aan anderen. Hiermee geef je aan de partij die de licentie neemt op je patent, tegen betaling, toestemming om jouw uitvinding commercieel te gebruiken. Het is hierbij wel belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt. Bijvoorbeeld: wordt voor het volledige patent of slechts voor een gedeelte ervan een licentie verleend? Voor hoe lang en voor elke landen/regio’s? Is de financiële vergoeding afhankelijk van de verkoop, of is het een vast bedrag?

  Een andere optie is om je patent te verkopen. Hierbij spreek je ook af onder welke voorwaarden het patent wordt overgedragen, maar dit is in principe een relatief eenvoudige procedurele handeling.

  Hoe dan ook, met de inkomsten van de licentie op of verkoop van je patent kan je weer investeren in je bedrijf en bijvoorbeeld je uitvinding doorontwikkelen.

  Al met al kan je een patent op verschillende, waardevolle manieren inzetten.

  Heb je een patent en vermoed je dat iemand inbreuk maakt op jouw patent of wil je bijvoorbeeld meer weten over het geven van licenties op patenten? Neem dan contact  op met een octrooigemachtigde om dit uit te zoeken en om eventuele vervolgstappen te ondernemen.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Tips & Tricks: Onderhandelen met patenthouders

  • Patenten

  Octrooien voor beginners: belangrijke begrippen uitgelegd

  • Patenten

  Innovatie als motor van groei

  • Patenten