nl

  Terug naar overzicht

  Is mijn idee nieuw? Bestaat mijn uitvinding al?

  • Patenten

  Eén van de eisen waaraan een uitvinding moet voldoen om in aanmerking te komen voor een octrooi (= patent), is dat de uitvinding nieuw moet zijn. Maar hoe komt u erachter of een ander uw idee niet eerder bedacht heeft? Daarvoor zijn een aantal belangrijke bronnen.

  In vakliteratuur zijn de nieuwste innovaties op technisch vakgebied beschreven. Ook op vakbeurzen worden vaak de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd. Blader eens door de literatuur of bezoek een vakbeurs als dat mogelijk is. Misschien komen de innovaties die hier gepubliceerd zijn al dicht in de buurt van uw idee.

  Zoektermen
  Ook internet is een uitermate geschikte informatiebron om te zoeken naar soortgelijke ideeën. Het is belangrijk om goed doordachte zoektermen te gebruiken en gebruik bij voorkeur Engelse zoektermen, om ervoor te zorgen dat het zoekgebied zo ruim mogelijk is. Wanneer u weet dat een bepaalde markt actief wordt bedreven in een bepaald land, is het verstandig om ook zoektermen in de desbetreffende taal te gebruiken. Maak verder ook gebruik van verschillende zoektermen zoals synoniemen, om de kans op het vinden van relevante publicaties te vergroten. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een website als Thesaurus als handig hulpmiddel gebruiken Houd ook rekening met alternatieve spelling, zoals gebruik van Brits-Engelse en Amerikaans-Engelse woorden, om te voorkomen dat u geen relevante artikelen mist.

  Dezelfde zoektermen kunt u ook gebruiken om te zoeken in de octrooidatabanken. Jaarlijks worden een groeiend aantal octrooien aangevraagd. Alleen al bij het Europees Octrooibureau (EOB) zijn in 2019 ruim 181.000 octrooiaanvragen ingediend, 4% meer ten opzichte van 2018. Wereldwijd bevatten de octrooidatabanken al meer dan 120 miljoen gepubliceerde octrooidocumenten. Een octrooiaanvraag wordt 18 maanden na aanvraag gepubliceerd. Gepubliceerde octrooidocumenten zijn voor iedereen openbaar toegankelijk. Dit maakt de octrooidatabanken een uiterst geschikte bron om de nieuwheid van uw idee te onderzoeken.

  Welke databanken zijn er
  Er zijn een aantal gratis databanken beschikbaar om te zoeken in de octrooiliteratuur. Een veel gebruikte zoekmachine is Espacenet. Espacenet is een gratis online service voor het doorzoeken van octrooipublicaties ontwikkeld door het Europees Octrooibureau, en is geschikt voor gebruik door zowel beginners als professionals. Aangezien ruim 100 octrooi verlenende instanties wereldwijd zijn vertegenwoordigd in Espacenet, wordt deze databank als de meest betrouwbare gezien. Dit maakt de kans dat een relevant document gevonden wordt groter.

  Twee andere toegankelijke en vaak gebruikte databanken zijn Google Patents en LENS. Beiden bieden een overzichtelijke zoek-interface om te zoeken in de database van octrooidocumenten van de belangrijkste octrooi verlenende instanties ter wereld. De belangrijkste voordelen van Google Patents zijn de vertrouwde Google interface en de mogelijkheid dat documenten in een vreemde taal automatisch worden vertaald door middel van Google Translate. De belangrijkste voordelen van LENS zijn de mogelijkheid om eenvoudig filters toe te passen op de zoekresultaten en de mogelijkheid om binnen dezelfde interface ook te zoeken in wetenschappelijke artikelen.

  Classificatiesysteem
  Door het groot aantal beschikbare octrooidocumenten in de databanken kan een zoekopdracht met goed doordachte zoektermen nog altijd duizenden zoekresultaten opleveren. Om de zoekresultaten te verfijnen zonder het risico te lopen dat relevante octrooidocumenten buiten het zoekgebied vallen, kunt u gebruik maken van het classificatiesysteem voor octrooien. Op deze manier worden octrooidocumenten die op overeenkomstige uitvindingen zijn gebaseerd gecategoriseerd. Volgens het meest bekende classificatiesysteem, de Cooperative Patent Classification (CPC) system, zijn octrooipublicaties ingedeeld in 9 secties. Iedere sectie is weer onderverdeeld in klassen, onderklassen, enz. Heeft uw idee bijvoorbeeld betrekking op een fietsslot, dan kan u uw zoektermen beperken tot de klasse voor fietsloten (B62H5/00). De verschillende classificaties kunt u vinden via Espacenet. Het grootste voordeel van deze classificaties is dat er geen problemen kunnen zijn met synoniemen of spellingsvariaties.

  Mocht u tot de vervelende conclusie komen dat uw idee toch al bekend blijkt te zijn, hoeft dit nog niet te betekenen dat u het idee niet tot uitvoering mag brengen. Daarbij is het soms mogelijk, om door een kleine aanpassing aan uw idee, uw uitvinding toch in aanmerking te laten komen voor het aanvragen van octrooi. Daarom het advies om in zo’n geval contact op te nemen met mij of één van mijn collega’s om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

  Wilt u meer informatie over octrooien? Download dan het (gratis) Handboek Patenten of neem vrijblijvend contact op met mij of één van mijn collega’s.
   
  Wij helpen u graag verder met vragen over octrooien of andere vragen op het gebied van Intellectueel Eigendom.


  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Tips & Tricks: Onderhandelen met patenthouders

  • Patenten

  Octrooien voor beginners: belangrijke begrippen uitgelegd

  • Patenten

  Innovatie als motor van groei

  • Patenten