nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Hoe lees je een octrooi-/ patentdocument?

  • Patenten

  Een octrooidocument, zoals een octrooiaanvraag of een verleend octrooi = patent, is een lastig stuk proza. Echter, met de juiste handvatten kom je er al snel achter dat het eenvoudiger te lezen is dan je zou denken.

  Een octrooidocument bevat namelijk een eenduidige terminologie en algemene structuur.
  In deze blog gaan we hier kort op in en geven we jou wat handvatten mee voor het lezen van een octrooidocument.

  Terminologie
  Zoals je wellicht al wel eens in een octrooidocument hebt gezien, gebruiken octrooigemachtigden alomvattende terminologie om de uitvinding in ruime zin te kunnen omschrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het woord “omvatten” (comprising), of bijvoorbeeld het woord “verbindingsmiddel” in het geval van het beschrijven van een moer, schroef, spijker of bout. De gedachte hierachter is dat je middels een dergelijke ruime omschrijving verhindert dat een derde partij, bijvoorbeeld in het geval van een schroef, een spijker toepast als alternatief voor de schroef om zo letterlijke inbreuk te vermijden.

  Het taalgebruik dat wordt aangehouden in een octrooidocument wordt enerzijds zo gekozen dat het voor de gemiddelde vakman/-vrouw bekend in de oren zou moeten klinken. Vaak betreft dit taalgebruik een veralgemenisering van vakjargon of technische termen. Anderzijds wordt het taalgebruik ook zo gekozen dat voor derde partijen, zoals concurrenten of rechters, direct duidelijk is tot waar de beschermingsomvang van het octrooi reikt.

  Goed om te weten is overigens dat de terminologie consistent moet zijn door de hele octrooiaanvraag heen. Oftewel, indien er een term op een bepaalde manier wordt uitgelegd, dan zal je deze term over het algemeen altijd op die manier kunnen lezen in het octrooidocument.

  Wil je meer lezen over het taalgebruik in patenten. Check dan de blog van Marco Coolen hier.

  Duidelijkheid

  Europese octrooidocumenten horen in principe duidelijk te begrijpen te zijn. Artikel 83 van de Europese Patent Conventie vereist namelijk dat het octrooidocument de uitvinding op een manier presenteert die voldoende duidelijk en volledig is, zodat de vakman/-vrouw de uitvinding kan uitvoeren. Dit houdt in dat de vakman/-vrouw op basis van de beschrijving, de conclusies en de figuren van het octrooidocument, gebruikmakend van zijn/haar eigen standaard vakkennis, in principe de uitvinding kan toepassen. Is dit niet het geval, of is dit ernstig te betwijfelen? Dan zou de octrooiaanvraag mogelijk niet rechtsgeldig verleend mogen worden, of kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verlening van het patent.

  Tot de kern komen
  In sommige gevallen kan een octrooidocument tientallen tot honderden pagina’s met een veelvoud aan conclusies tellen. In dit soort documenten is het lastig om tot de kern van de uitvinding te komen.

  Om een octrooidocument effectief en efficiënt te lezen vraagt om een bepaalde handigheid; een die wij graag met jou delen. De volgende handvatten kunnen jou wellicht helpen wanneer je een octrooidocument leest:

  - Sla de abstract over
  In tegenstelling tot de abstracts van wetenschappelijke artikelen bevat de abstract van een octrooidocument niet de volledige essentie van de uitvinding, maar beschrijft deze over het algemeen de uitvinding in zeer ruime zin. De abstract van een patent geeft dus een globaal idee van de uitvinding at best.

  - Start bij de figuren
  Ik start zelf bij het lezen van een octrooidocument met het bekijken van de figuren. Figuren en de bijbehorende beschrijving daarvan geven vaak een goed eerste idee van de uitvinding. Zo laten de figuren in biotechnologische octrooidocumenten bijvoorbeeld gewoonlijk voordelige effecten van de uitgevonden variant zien ten opzichte van een bekende variant.

  - Lees de conclusies
  Conclusies (claims) zijn de kern van het octrooidocument. Conclusies zijn enkele zinnen die bestaan uit korte aaneengesloten zinsdelen. De conclusies beschrijven de uitvinding en al haar uitvoeringsvormen. Volgens de Europese Patent Conventie moeten de conclusies in Europese octrooidocumenten alle essentiële kenmerken of werkwijzestappen van de uitvinding bevatten. In die zin dienen conclusies als ideale leidraad om de volledige uitvinding in de beschrijving of figuren te achterhalen.

  Van deze conclusies zijn de onafhankelijke conclusies (op zich zelf staande conclusies, die niet naar andere conclusies verwijzen) het meest belangrijk – deze bepalen voor een groot deel de bescherming die het patent als geheel kan bieden. Over het algemeen is de meest belangrijke onafhankelijke conclusie de eerste conclusie (conclusie 1) van de set. Deze conclusie is van groot belang bij de uiteindelijke handhaving van het patent in geval van inbreuk.

  - Lees (een deel van) de beschrijving
  En uitvinding waarop patent wordt aangevraagd wordt in de zogenaamde “beschrijving van de uitvinding” (detailed description) volledig uiteengezet. Het doorlezen van deze beschrijving leert je aan de ene kant alle aspecten en uitvoeringsvormen van een uitvinding, maar is anderzijds vaak lang en complex. Het is dus vaak zonde van de tijd en moeite om de beschrijving van kop-tot-staart te lezen.

  Een betere strategie om de beschrijving te lezen is door eerst de “stand van de techniek” (prior art) te lezen, vaak te vinden in de “achtergrond” (background), waartegen de uitvinding wordt afgezet. Een volgende stap is vervolgens om zoek te gaan naar het probleem dat de uitvinding probeert op te lossen, de inventieve oplossing die voor dit probleem wordt geboden en de manier waarop deze oplossing wordt geïmplementeerd in het geheel, wat reeds bekend is uit de zogenaamde stand van de techniek. Op deze manier kom je al snel tot het vinden van de kern van de uitvinding, oftewel tot datgene wat door het verkregen octrooi beschermd dient te worden.

  Vraag het een octrooigemachtigde
  Middels bovenstaande punten zou je de volgende keer dat je een octrooidocument leest hier op een efficiëntere wijze doorheen moeten komen. Blijf je ondanks deze tips toch vragen hebben over het interpreteren van een octrooidocument? Of heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over octrooidocumenten? Neem dan gerust contact met mij op!

  Wilt u meer informatie over patenten? Download dan het (gratis) Handboek Patenten!
   
  Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen je uitvinding tegen namaak.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Update MKB Subsidie vouchers voor Octrooien 2024

  • Patenten

  Een sterke toeleverketen deelt patenten!

  • Patenten

  Octrooien: soms moet je er juist vanaf

  • Patenten