nl

  • Patenten

  Bestaat er één patent dat geldig is in de hele wereld?

  Nee, een patent (= octrooi) is een nationaal recht, geldig in het land waarvoor het is verleend. Een wereldoctrooi bestaat derhalve niet. Er bestaan weliswaar octrooiprocedures waar voor een groep landen tegelijk een octrooiaanvrage kan worden ingediend, doch uiteindelijk dient een definitieve landenkeuze gemaakt te worden. Belangrijk onderdeel van een IP strategie is dan ook het samenstellen van een lijst met landen, waarin eventuele IP rechten (patent, merk, model) moeten worden gevestigd. De landenlijst bepaalt in grote mate de hoogte van het IP budget. Een dergelijke lijst kan de landen bevatten, waarin de meeste business wordt gerealiseerd (de afzetmarkt) en/of waar de belangrijkste concurrenten zijn gevestigd.

  Gerelateerde vragen

  Wilt u meer informatie over patenten?

  Download dan ons handboek

  Download handboek