Legal

Heeft u intellectuele eigendomsrechten zoals merken, modellen, patenten of kwekersrechten? En wilt u dat anderen om uiteenlopende redenen daarvan gebruik moeten kunnen maken? In dat geval is het belangrijk om uw rechten goed te beheren. En duidelijke juridische afspraken te maken met de andere partij. U kunt daarvoor altijd terugvallen op onze legal adviseurs. Zij adviseren u over het opstellen van overeenkomsten en contracten, het omgaan met inbreuk en het opstarten van gerechtelijke procedures.

Afspraken met derden
In een licentiecontract of samenwerkingsovereenkomst legt u vast onder welke voorwaarden anderen uw intellectuele eigendomsrechten mogen gebruiken. Bijvoorbeeld voor onderzoek, ontwikkeling, productie of verkoop. Wij helpen u bij het onderhandelingsproces en bij het opstellen van de overeenkomst. Ook als u van plan bent om uw rechten over te dragen, is het van belang dat er een overeenkomst wordt opgesteld.

Inbreuk

Het handhaven van uw intellectuele eigendomsrechten is even belangrijk als het verwerven en bezitten ervan. Treedt u zelf niet accuraat op tegen ongeoorloofd gebruik, dan verliezen deze rechten steeds meer hun waarde. Wij hebben de expertise en ervaring om inbreuk te bestrijden met de daarvoor bestemde rechtsmiddelen.

Download onze brochure voor meer informatie over onze legal diensten

Wilt u meer informatie over onze legal services? Neem dan contact op met onze mensen van
Mark Your Brand