Auteursrecht

Het auteursrecht is niet alleen voorbehouden aan de schrijver van teksten.  Ook het design van een meubelstuk, het ontwerp van een website en iedere andere creatieve uiting kan door het auteursrecht worden beschermd. Bescherming door het auteursrecht betekent dat anderen dit werk niet openbaar mogen maken of mogen reproduceren zonder uw toestemming.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld patenten (= octrooien) en merken, is het auteursrecht een niet-geregistreerd recht. Het auteursrecht ontstaat automatisch en eindigt zeventig jaar na het overlijden van de maker of na de eerste openbaarmaking door een onderneming. U hoeft voor uw auteursrecht niets te registeren of deponeren. Toch raden wij aan om op al uw werk het © copyright notice aan te brengen, gevolgd door de naam van de auteursrechthebbende en het jaar van eerste publicatie. Zo is voor iedereen duidelijk dat u auteursrechten claimt.

Uitgangspunt is dat het auteursrecht toekomt aan de maker. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo kan het auteursrecht aan de werkgever toekomen, of aan de onderneming die opdracht heeft gegeven tot het maken van het ontwerp. Overdracht van een auteursrecht gaat alleen met een schriftelijk contract.

Contracten

De waarde en het succes van uw intellectuele eigendomsrechten worden niet alleen bepaald door ze te registreren als merk of octrooi. De juiste business strategie, goede contracten met derden, waaronder distributeurs, en handhaving van uw intellectuele eigendomsrechten vormen minstens zo belangrijke factoren voor het succes.

Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, modelrechten en merkrechten verschaffen een monopolie-positie. Hiermee kunt u anderen verbieden van uw uitvinding, uw design of uw merk gebruik te maken. Dit biedt u een commercieel voordeel ten opzichte van uw concurrent. U kunt de waarde van uw intellectuele eigendom ook verzilveren door deze te verkopen. De vergoeding voor de overdracht kan allerlei vormen aannemen en met allerlei voorwaarden gepaard gaan. 

U kunt een octrooi, een model of een merk ook in licentie geven (=verhuren). Een licentie kan aan één partij worden gegeven of aan meerdere partijen, zoals uw distributeurs of franchisenemers. Een licentie kan echter ook exclusief zijn en alle bevoegdheden omvatten die normaal aan de maker toekomen. De licentie komt dan heel dicht in de buurt van een overdracht. Een belangrijk verschil is echter dat u bij een licentie de eigendom behoudt en daarmee de controle.


Een samenwerking kan allerlei vormen aannemen, van het uitbesteden van testen in een laboratorium tot aan het samen ontwikkelen van een nieuwe uitvinding. Er kunnen meerdere partijen bij de samenwerking betrokken zijn, zoals commerciële bedrijven, testlaboratoria of universiteiten. Iedere partij heeft haar eigen belangen en inbreng in de samenwerking.

Zonder een goed contract kan discussie ontstaan over de vraag aan wie de rechten toekomen, of wat er met de uitvinding mag worden gedaan. Als u een samenwerking aangaat is het daarom verstandig om vooraf een aantal zaken te regelen in een schriftelijk contract. Eén ervan - misschien wel de belangrijkste - is aan wie de rechten op de uitvinding toekomen. Ook kunnen in het samenwerkingscontract alvast de uitgangspunten voor de commerciële fase worden vastgelegd. Onderhandelen over licenties en royalty’s is toch vaak lastiger als de uitvinding al gedaan is en de rechten al zijn verdeeld.

Hoe maakt u uw intellectuele eigendom tot een strategisch instrument voor uw business? Welk contract is in uw geval het meest geschikt en wat moet daar allemaal in geregeld worden? Dit zijn vragen waarvan wij ons kunnen voorstellen dat u zich er als ondernemer liever niet mee bezig houdt. Voor uw juridische zaken rondom uw intellectuele eigendom kunt u daarom terugvallen op het Legal team van Mark Your Brand. Wij helpen u om gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een contract op maat.
Plagiaat

Uniek zijn is één, uniek blijven is een tweede. Als u eenmaal een voorsprong op uw concurrenten heeft bereikt, is het zaak deze vast te houden. Treedt u niet met accurate maatregelen op tegen plagiaat of andere schending van uw intellectuele eigendom, dan verliest deze zijn exclusiviteit en daarmee zijn waarde.

Maatregelen op maat
Adequaat optreden, tegen bijvoorbeeld plagiaat, betekent het nemen van de juiste maatregelen. Maatregelen die passen bij de situatie en die hun doel niet voorbij schieten. Bij overduidelijke plagiaat ligt het voor de hand om direct juridische maatregelen te nemen. In andere situaties waarin uw intellectuele eigendom zonder uw toestemming wordt gebruikt, kan een andere aanpak uw commerciële belangen misschien beter dienen. Iedere situatie vraagt om maatregelen op maat.

Wij hebben de expertise en ervaring om inbreuk, onder andere door plagiaat, te bestrijden. Daadkrachtig, met diepgaande juridische kennis, maar altijd met uw belangen voorop. Is een oplossing bereikt, dan helpen wij u de gemaakte afspraken goed vast te leggen.
Meer lezen over legal?