Auteursrechten

U schrijft een boek, publiceert een wetenschappelijk artikel of creëert bijvoorbeeld een kunstwerk. Als maker wordt u in deze en andere gevallen dan automatisch beschermd door het auteursrecht. Dat betekent dat anderen zonder uw toestemming uw werk niet openbaar mogen maken of mogen reproduceren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld patenten (= octrooien) en merken, is het auteursrecht een niet-geregistreerd recht. Krijgt u te maken met inbreuk en plagiaat? Onze experts weten welke weg zij voor u moeten bewandelen.

Auteursrecht ontstaat vanzelf en eindigt zeventig jaar na de dood van de maker. U hoeft voor uw auteursrecht niets te registreren of deponeren. Toch raden wij aan om op al uw werk het © notice aan te brengen, gevolgd door de naam van de auteursrechthebbende en het jaar van eerste publicatie. Zo is voor iedereen duidelijk dat u auteursrechten claimt.

I-depot als bewijsmiddel

Mocht u te maken krijgen met inbreuk op uw auteursrechten, dan kunnen wij gerechtelijke stappen voor u ondernemen. In zo'n geval staat u in de rechtbank altijd sterker als u beschikt over een gewaarmerkt exemplaar van uw werk. Wij kunnen dat voor u doen in een zogenaamd I-depot.

Uw werk wordt dan beschreven in een document, krijgt een datumstempel en wordt aangeboden bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag.Het I-depot is voor u een wettelijk bewijsmiddel waarmee u kunt aantonen vanaf welk moment uw creatie bestaat.

Download onze brochure voor meer informatie over auteursrechten

Wilt u meer informatie over auteursrechten? Neem dan contact op met Anne Laarman