Business Unit MKB

Luc Smeets

Naam:Luc Smeets

Functie:Senior European patent attorney

Afdeling:Unit MKB

Tel:+31 (0)40 243 37 15

Mail:L.Smeets@aomb.nl


Na afronding van zijn studie Medicinal Chemistry aan de VU Amsterdam is Luc sinds 2007 werkzaam in het vakgebied. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest op de octrooiafdeling van een internationaal farmaceutisch bedrijf en bij een Nederlands IP kantoor maakte hij in april 2018 de switch naar AOMB, waar hij werkt als Senior Europees octrooigemachtigde.

Luc heeft naast zijn biochemische achtergrond ook ervaring met bedrijven gericht op werktuigbouwkunde en dat maakt hem een ervaren allround octrooigemachtigde.

Binnen AOMB maakt Luc deel uit van Business unit MKB. Met name het directe contact met de ondernemer spreekt hem aan. Hij voelt zich dan ook bijzonder betrokken bij zijn cliënten. Bij de bron van de nieuwste innovaties staan en alles regelen voor je cliënten is wat hij zo mooi vindt aan het IP vak!

Als adviseur en collega is Luc betrokken, sociaal en betrouwbaar. Hij is een echte familieman die in zijn vrije tijd alle aandacht schenkt aan zijn gezin. Daarnaast houdt hij ook van wielrennen en geniet hij van muziek.


Werkzaam bij AOMB sinds

Vanaf 2018 werkzaam bij AOMB

Vestigingsplaats

Eindhoven HQ, Maastricht

Expertises en werkgebieden

Chemie, Life Sciences, food & agro, materiaalkunde, levensmiddelentechnologie en biotechnologie

Opleidingen

Scheikunde en farmaceutische wetenschappen - VU Amsterdam (afgerond in 2007)

Relevante werkervaring

Voorheen werkzaam als octrooigemachtigde bij verschillende Nederlandse octrooibureau's

Nevenactiviteiten

Lid van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden en EPI

Blog

 • Inbreuk op mijn patent, en nu…?
  Stoom uit de oren, briesend van woede, maar ook enigszins ontdaan stapt de klant mijn kantoor binnen. De concurrent biedt de producten van mijn klant aan en daar moet nú iets aan gedaan worden.
  “Jaren van ontwikkeling en investering down the drain, dat kan toch zomaar niet!?”
  “Kom binnen, ga zitten, koffie?”

  De reactie van mijn klant is natuurlijk volstrekt begrijpelijk. En in the heat of the moment heb ik als zijn adviseur en vertrouwenspersoon eenzelfde eerste reactie. Het liefst zou ik mijn klant willen helpen om direct met gestrekt been in te vliegen. Maar té snel, ondoordacht of onzorgvuldig handelen zal enkel resulteren in een ongewenst resultaat voor mijn klant. Een gestrekt been wordt ook niet voor niets gewaardeerd met een donkerrood gekleurde rode kaart: nadelig voor het team en (verdere) verharding van de onderlinge verhoudingen.

  Juist in dergelijke situaties is het voor de klant van belang een goede strategie te bepalen voor de aanpak van de inbreuk en op een zorgvuldige en adequate manier bewijsmateriaal te verzamelen. Maar voordat deze strategie bepaald kan worden zal allereerst gekeken moeten worden naar het wat, waar, wanneer en hoe.

  Inbreuk? Wat, waar, wanneer en hoe
  Immers, om inbreuk vast te kunnen stellen zal eerst bepaald moeten worden of er überhaupt sprake is van inbreuk.

  Hiervoor zullen de volgende criteria moeten worden getoetst:
  - wat biedt de concurrent aan, valt het product binnen de beschermingsomvang van het patent?
  - waar biedt de concurrent het product aan? In welk land? Is het patent geldig in dat land? Of waar haalt de concurrent het product vandaan? Is het patent geldig in het land van de leverancier van het product?
  - vanaf wanneer biedt de concurrent het product aan? Na publicatie van het patent of al daarvoor? en
  - hoe wordt het product aangeboden? Wordt het product commercieel aangeboden of niet?

  Als de uitkomst van bovenstaande analyse voor alle punten ‘positief’ is, is het bepalen van een goede strategie de volgende stap. Inbreuk zal op een pragmatische manier moeten worden bestreden. Immers, in geval van inbreuk zijn er diverse paden te bewandelen om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen voor de klant. Is de juridische weg de meest voor de hand liggende route of is een goed gesprek met de concurrent een betere optie?

  Bewijsmateriaal verzamelen? DOEN!
  Het verzamelen van bewijsmateriaal is, ongeacht de gekozen strategie, van essentieel belang om goed beslagen ten ijs te komen. Maar waar moet op worden gelet om dit bewijs zorgvuldig, doordacht en met relevantie te verzamelen? Ook zonder octrooigemachtigde kan reeds bewijsmateriaal worden verzameld volgens het ‘DOEN’ principe:

  - dateer;
  - onafhankelijk;
  - efficiënt; en
  - nauwkeurig.

  • Dateer
   Het dateren van bewijsmateriaal is essentieel. Hierbij kan gedacht worden aan het dateren van een website waarop het inbreukmakende product wordt aangeboden. Maar ook het simpelweg bewaren van een bestelbon van het inbreukmakende product kan als bewijsmateriaal dienen en kan aantonen dat het product in een bepaald land (bijvoorbeeld Nederland) geleverd wordt.

  • Onafhankelijk
   Het inschakelen van onafhankelijke partijen in het verifiëren en analyseren van verkregen bewijsmateriaal is net zo essentieel als het dateren van het bewijsmateriaal zelf.

   In de meest voorkomende gevallen hebben mijn klanten te maken met inbreukmakende producten die worden aangeboden op beurzen. Uiteraard is het verzamelen van fysiek bewijsmateriaal, zoals brochures, informatie met exposanten, locatie van de stand en dergelijke, een eenvoudige klus (mits gedateerd). Echter, om zelfgemaakte foto’s als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken zal een onafhankelijke partij ingeschakeld moeten worden. Laat bijvoorbeeld de organisatie van de beurs een verklaring afleggen waar de datum en plaats van vaststelling van de inbreuk duidelijk uit blijkt. Idealiter wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om ter plaatse een vaststelling te doen.

   Andere onafhankelijke partijen, zoals een notaris, kunnen tevens bewijsmateriaal verifiëren op juistheid.

   Ook voor het analyseren van een van de concurrent verkregen inbreukmakend product wordt idealiter een onafhankelijke partij ingeschakeld. Een dergelijke analyse heeft significante meerwaarde ten opzichte van een door de klant zelf uitgevoerde analyse.

  • Efficiënt
   Ga efficiënt om met de (soms beperkte) mogelijkheden voor het verzamelen van bewijsmateriaal. Maak hierbij geen slapende honden wakker. Bestel producten eventueel via een tussenpersoon, of laat een tussenpersoon de exposant op een beurs benaderen. Onderdeel hiervan is het houden van de juiste focus. Een juiste focus maakt dat op kost- en tijd-efficiënte wijze relevant bewijsmateriaal wordt verzameld zonder dat dit ten koste gaat van de capaciteit binnen de eigen organisatie. En zonder de juiste focus zullen de kosten voor het inschakelen van de onafhankelijke partijen en adviseurs hoger uitvallen dan strikt noodzakelijk.

  • Nauwkeurig
   Ga vooral nauwkeurig te werk. Zo zal de context duidelijk uit het bewijsmateriaal moet blijken. In geval van bewijsverzameling op een beurs: plaats het op een foto te vangen product (of relevant onderdeel hiervan) daarom in de juiste context. Fotografeer dus niet enkel een detail, maar ook het product in combinatie met de omgeving.

  Last but not least: schakel in ieder geval een octrooigemachtigde in voor verder advies.

  En de klant? Die was geholpen met een goed onderbouwde brief gericht aan de concurrent met een vriendelijk, doch dringend, verzoek inbreuk te staken en gestaakt te houden.

  Meer informatie over het verzamelen van bewijsmateriaal, het bepalen van mate van inbreuk op een patent of aanverwante intellectueel eigendomsrechten? Neem dan contact met mij op!