nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  In december 2022 is officieel bevestigd dat de start van het Unitair Octrooi (in het Engels: “Unitary Patent” - vaak afgekort als “UP”) en het daarmee samenhangende Eéngemaakt Octrooigerecht (in het Engels: “Unified Patent Court” - ofwel “UPC”) nog eens met 2 maanden wordt uitgesteld in verband met problemen met de te gebruiken IT-systemen.

  De zogeheten “sunrise”-periode start nu op 1 maart 2023 en het feitelijke UP(C) op 1 juni 2023. De “sunrise”-periode betreft de overgangsperiode waarin u als octrooiaanvrager de nodige voorbereidingen kunt treffen voor de échte start van het unitair octrooi op 1 juni 2023. Deze “sunrise”-periode is met name bedoeld om u als aanvrager de gelegenheid te geven zogeheten “opt-out”-verklaringen in te dienen. In deze verklaring(en) kunt u aangeven dat geschillen inzake uw bestaande bundel nationale octrooien niet door het UPC behandeld dienen te worden, maar door een nationale rechtbank (zoals dat nu ook het geval is). U heeft nu dus 2 maanden extra tijd om na te denken of u en hoe u van de “opt-out”-mogelijkheid gebruik wilt maken.

  Op de website van het Europees Octrooibureau (EOB) is echter te lezen dat de zogeheten “overgangsmaatregelen” (in het Engels: “transitional measures”) met betrekking tot (1) het vervroegd aanvragen van unitair effect en (2) het verzoek om vertraagde verlening wél nog steeds vanaf 1 januari 2023 van kracht (zijn) (ge)worden. Middels deze overgangsmaatregelen kunt u nog vóór de start van het UP(C) van de mogelijkheden van het unitair octrooi en het UPC gebruik maken, mits u een zogeheten “Rule 71(3) EPC Communication” heeft ontvangen waarin het EOB aangeeft tot verlening van uw octrooi over te willen gaan. Deze overgangsmaatregelen zijn dus niet met 2 maanden uitgesteld:

  Neem uiteraard gerust contact op met AOMB in geval van vragen naar aanleiding van het bovenstaande bericht.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  AOMB verwelkomt nieuwe medewerker

  • Algemeen
  • Patenten

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Het unitair octrooi komt eraan met alle gevolgen van dien.

  • Patenten
  • Unitair Octrooi