nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Kees van Balen

  European patent attorney | Junior partner | UPC representative

  1 juni j.l. was het dan zover:  het Unitair Octrooi is van kracht geworden – na tientallen jaren politiek “gesteggel”, waarbij taalissues de belangrijkste hindernis vormden. Het Unitair Octrooi is een octrooi dat “in één keer” bescherming biedt voor 17 landen van de Europese Unie (EU). Met andere woorden, één octrooi voor een groot aantal landen.

  Decennialang was het gebruikelijk om weliswaar via een centrale procedure bij het Europees Octrooibureau (EOB) een Europees octrooi te bemachtigen, maar dat diende vervolgens gevalideerd te worden in één of meer bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) aangesloten verdragsstaten.

  Daar is sinds vandaag verandering in gekomen. Althans, er komt een optie bij wat octrooibescherming in Europa betreft.

  Het Unitair Octrooi moet het voor de octrooiaanvrager makkelijker maken om in “Europa” octrooi te verkrijgen. Met name wanneer octrooi gewenst is in een relatief grote hoeveelheid Europese landen lijkt het Unitair Octrooi interessanter dan een bundel nationale octrooien. Er kleven echter ook een aantal nadelen aan een Unitair Octrooi hetwelk maakt dat u per octrooirecht moet kijken of dit unitair octrooi wel geschikt is. Uw octrooigemachtigde zal u daarover adviseren. 

  Tezamen met de invoering van het Unitair Octrooi is ook het zogeheten “Eéngemaakt Octrooigerecht” (EOG) ofwel “Unified Patent Court” (UPC) van start gegaan, waar geschillen inzake Unitaire Octrooien zullen worden beslecht. Nederland heeft daarbij een zogeheten “lokale UPC-divisie” (rechtbank) toegewezen gekregen. Deze lokale UPC-divisie zetelt in Den Haag.

  De (technische) rechters zijn al aangesteld, hun agenda moet zich de komende tijd gaan vullen!

  Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de eerste ervaringen met dit Unitair Octrooi.

   

  Kees van Balen

  European patent attorney | Junior partner | UPC representative

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  AOMB verwelkomt nieuwe medewerker

  • Algemeen
  • Patenten

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Het unitair octrooi komt eraan met alle gevolgen van dien.

  • Patenten
  • Unitair Octrooi