nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Het unitair octrooi komt eraan met alle gevolgen van dien.

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Wees alert. Laat uw patent overeenkomst beoordelen op actualiteit. Ongetwijfeld heeft u het al in de media vernomen: er staat een grote verandering voor de deur met betrekking tot octrooien in Europa.

  Tot op heden kenden wij geen unitair octrooisysteem, zoals er wel is voor merken en modellen. Met andere woorden, één octrooi voor een groot aantal landen. Decennialang was het gebruikelijk om weliswaar via een centrale procedure bij het Europees Octrooibureau (EOB) een Europees octrooi te bemachtigen, maar dat diende vervolgens gevalideerd te worden in één of meer bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) aangesloten verdragsstaten. Het centraal verleende Europees octrooi viel zodoende “uiteen” in nationale octrooien. In geval van inbreuk of een aanvechting van een dergelijk nationaal octrooi moest men naar de nationale rechter van het betreffende land.

  Daar gaat verandering in komen. Althans, er komt een optie bij wat octrooibescherming in Europa betreft. Na een lange aanloop wordt binnenkort het Unitair Octrooi van kracht, een octrooi dat “in één keer” bescherming biedt voor 17 landen van de Europese Unie (EU). Niet alle 27 EU-landen doen mee. Een belangrijk land als Spanje is bijvoorbeeld niet aangesloten. Uiteraard geldt na Brexit hetzelfde voor het Verenigd Koninkrijk (VK). 

  Het Unitair Octrooi moet het voor octrooiaanvragers financieel aantrekkelijk maken om in “Europa” octrooi te verkrijgen.Tezamen met de invoering van het Unitair Octrooi komt er ook een zogeheten “Eéngemaakt Octrooigerecht” (EOG) ofwel “Unified Patent Court” (UPC), waar geschillen inzake Unitaire Octrooien zullen worden beslecht.

  De komst van dit EOG strookt mogelijk niet met afspraken neergelegd in bestaande contracten. Denk hierbij aan afspraken over toepasselijk recht of de bevoegde rechter. Maar ook afspraken over mogelijke handhaving van in licentie (gegeven of gekregen) nationale octrooien kunnen hierdoor worden geraakt.

  Graag bekijken wij met u de mogelijke betekenis van het Unitair Octrooi voor bestaande dan wel nieuwe overeenkomsten die toezien op een octrooi. Als u partij bent in een octrooi (licentie) overeenkomst, aarzel dan niet om deze aan ons voor te leggen.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  AOMB verwelkomt nieuwe medewerker

  • Algemeen
  • Patenten

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Het unitair octrooi komt eraan met alle gevolgen van dien.

  • Patenten
  • Unitair Octrooi