nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Het unitair octrooi komt eraan

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Ongetwijfeld heeft u het al in de media vernomen: er staat een grote verandering voor de deur met betrekking tot het verkrijgen van octrooi in Europa.

  Tot op heden kenden wij geen unitair octrooisysteem. Met andere woorden, één octrooi voor een groot aantal landen. Decennialang was het gebruikelijk om weliswaar via een centrale procedure bij het Europees Octrooibureau (EOB) een Europees octrooi te bemachtigen, maar dat diende vervolgens gevalideerd te worden in één of meer bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) aangesloten verdragsstaten. “Valideren” betekent het indienen van een vertaling van de octrooiclaims, en soms zelfs van de hele tekst, teneinde bescherming in de betreffende verdragsstaat te verkrijgen. Het centraal verleende Europees octrooi viel zodoende “uiteen” in nationale octrooien. En vervolgens moest in de gekozen verdragsstaat een jaarlijks bedrag, de zogenaamde instandhoudingstaks oftewel jaartaks, worden betaald om het octrooi in die verdragsstaat in leven te houden. In geval van inbreuk of een aanvechting van een dergelijk nationaal octrooi moest men naar de nationale rechter van het betreffende land.

  Daar gaat binnenkort verandering in komen. Althans, er komt een optie bij wat octrooibescherming in Europa betreft.

  Naar verwachting in de tweede helft van 2022 wordt het unitair octrooi van kracht, een octrooi dat “in één keer” bescherming biedt voor 17 landen van de Europese Unie (EU). Niet alle 27 EU-landen doen mee. Een belangrijk land als Spanje is bijvoorbeeld niet aangesloten. Uiteraard geldt na Brexit hetzelfde voor het Verenigd Koninkrijk (VK).

  Het Unitair Octrooi moet het voor u als octrooiaanvrager financieel aantrekkelijk maken om in “Europa” octrooi te verkrijgen. Met name wanneer octrooi gewenst is in een relatief grote hoeveelheid Europese landen zal het Unitair Octrooi voordeliger zijn dan een bundel nationale octrooien.

  Tezamen met de invoering van het Unitair Octrooi komt er ook een zogeheten “Eéngemaakt Octrooigerecht” (EOG) ofwel “Unified Patent Court” (UPC), waar geschillen inzake Unitaire Octrooien zullen worden beslecht.

  Binnenkort zullen wij u informeren over de betekenis van het Unitair Octrooi voor een octrooiaanvrager dan wel octrooihouder. Wij zullen indien gewenst met onze klanten contact op nemen om samen een passende strategie voor dit nieuwe systeem uit te denken. Niet altijd is dit nieuwe systeem voordelig en ook het feit dat nog een aantal landen niet is aangesloten, kan ook maken dat het toch niet de gewenste oplossing is. Voor bestaande Europese octrooien krijgt u gedurende een bepaalde periode de keuze om ze onder de jurisdictie van dit nieuwe systeem, het EOG, te laten vallen. Het is zaak hier samen even goed naar te kijken. Uiteraard met een blik naar de toekomstige octrooistrategie.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  AOMB verwelkomt nieuwe medewerker

  • Algemeen
  • Patenten

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  Het unitair octrooi komt eraan met alle gevolgen van dien.

  • Patenten
  • Unitair Octrooi