nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Gevolgen van COVID voor octrooi termijnen

  • Patenten

  Inmiddels heeft het Octrooicentrum Nederland (OCNL) 27 maart jl. kenbaar gemaakt dat het niet meer mogelijk is om octrooidocumenten persoonlijk bij OCNL af te geven.

  Zij blijven bereikbaar per post, e-mail of telefoon. Voor wat betreft de termijnen meldde zij dat zij hier soepel mee om zullen gaan maar er is geen harde toezegging. Wij zullen derhalve de reguliere termijnen handhaven.

  Voorts stopt het OCNL met het uitsturen van brieven in de EP validatieprocedure. De brieven worden uiteraard nog wel gepubliceerd in het online dossier, hetwelk bereikbaar is via het octrooiregister op het Benelux patentplatform https://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister.

  Het meest prangend voor de dagelijkse gang van zaken is de melding van het OCNL dat zij geen Nederlandse nieuwheidsrapporten meer zal afgeven en ook geen vormgebrekenbrieven meer zal versturen. Ook het inschrijven van Nederlandse octrooiaanvragen, de verlening ervan, de publicatie en het versturen van octrooibewijzen wordt tot nader order opgeschort. Tot slot stopt zij vooralsnog met het versturen van correspondentie in de PCT procedures.

  Concreet betekent dit dat wij in de Nederlandse octrooiaanvragen vooralsnog alleen internationale nieuwheidsrapporten kunnen aanvragen. Vormgebreken zullen we zo veel mogelijk zelf moeten voorkomen en voor hetgeen is ingediend zullen wij zelf alert zijn dat het tijdig wordt hersteld. Dit neemt niet weg dat wij met onze Orde van Octrooigemachtigden bezig zijn deze stopzetting van dienstverlening met het OCNL te bespreken om nodige nadelige gevolgen voor de IP praktijk te voorkomen.

  Wij houden u op de hoogte.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Het Unitair Octrooi is van kracht geworden

  • Patenten
  • Unitair Octrooi

  AOMB verwelkomt nieuwe medewerker

  • Algemeen
  • Patenten

  Start Unitair Octrooi opnieuw uitgesteld

  • Patenten
  • Unitair Octrooi