nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie voor uw innovatie?

  • Patenten

  Investeren in innovatie is belangrijk voor de economie, maar tegelijkertijd erg risicovol voor ondernemers. Daarom vindt de Europese Commissie het gerechtvaardigd om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te beschermen met patenten (= octrooien) en te stimuleren met subsidies.

  Samenwerking
  Dit wordt ingevuld met innovatiesubsidies op regionaal, nationaal en Europees niveau. Samenwerking is vaak een voorwaarde, zodat (oneerlijke) steun aan individuele bedrijven wordt vermeden. Het kan hierbij gaan om samenwerking tussen ondernemers, tussen een kennisinstelling en ondernemers of samenwerking met een MKB-ondernemer. Het is goed om hierbij afspraken te maken over de onderlinge verdeling van de intellectuele eigendomsrechten. Dit is zelfs verplicht bij een samenwerking met een publieke kennisinstelling.

  Staatssteun
  De overheid geeft bepaalde bedrijven staatssteun, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies of fiscale voordelen. Als het ene bedrijf staatssteun krijgt maar andere bedrijven niet, dan kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie. Staatssteun is daarom in principe verboden binnen de Europese Unie, maar er worden uitzonderingen gemaakt voor projecten met een algemeen nut, zoals het bevorderen van innovatie, MKB en duurzaamheid. De positieve effecten wegen hierbij zwaarder dan de negatieve effecten. De Europese Commissie stelt wel eisen aan de steun, wat zich vertaalt naar specifieke voorwaarden en criteria bij subsidieaanvragen.

  WBSO: fiscaal voordeel bij innovatie
  Als Nederlandse ondernemer hoef je niet samen te werken om in aanmerking te komen voor innovatiesubsidie. De Nederlandse overheid geeft ondernemers een fiscale tegemoetkoming in de loonkosten die direct zijn gerelateerd aan Research & Development (R&D). Deze regeling wordt de WBSO genoemd (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Een werkgever hoeft hierbij minder loonbelasting af te dragen over de tijd dat medewerkers R&D-werk hebben verricht. Deze fiscale tegemoetkoming moet vooraf worden aangevraagd, waarbij projecten inhoudelijk worden getoetst op de mate van innovatie. De WBSO steunt individuele bedrijven, maar is toegankelijk voor alle ondernemers. Daarom is deze toch goedgekeurd door de Europese Commissie.

  Succesvolle exploitatie
  Innovatie moet zorgen voor economische groei, in de vorm van meer omzet, werkgelegenheid en export. Dit betekent dat innovaties niet alleen technisch maar ook commercieel succesvol moeten zijn. Met een patent kan een ondernemer anderen verbieden om een uitvinding toe te passen. Dit vergroot de kans op een winstgevende exploitatie van nieuwe technische ontwikkelingen en dus wordt het aantrekkelijker om te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

  Innovatiebox: fiscaal voordeel bij winst uit innovatie
  De Innovatiebox is een fiscale tegemoetkoming, bedoeld om economisch succesvolle innovaties te bevorderen. Een onderneming hoeft hierbij minder vennootschapsbelasting af te dragen over de winst die voorkomt uit innovaties. Een positieve beschikking op een WBSO aanvraag geeft ondernemers toegang tot de Innovatiebox. Grote belastingplichtigen (met een netto-groepsomzet hoger dan €250 miljoen over de afgelopen vier jaar) moeten daarnaast ook over een patent (of kwekersrechten) beschikken.

  Duurzaamheid en energie
  Innovaties op het gebied van duurzaamheid en energie krijgen een extra steuntje in de rug door middel van aanvullende subsidieregelingen met hogere percentages. Het hoeft hierbij niet te gaan om onderzoek en ontwikkeling; ook het introduceren van een nieuwe technologie kan in aanmerking komen voor subsidie. Hieronder valt ook de aanschaf van kennis en intellectueel eigendom. Denk hierbij aan de aankoop van niet publiekelijk toegankelijke technische know how, octrooiaanvragen, verwerving van octrooilicenties of inschrijving in octrooiregisters.

  Meer weten?
  Voor verdere informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Dit artikel is geschreven in samenwerking met Bas van den Broek, Consultant Innovation & Finance bij De Breed & Partners.

  Wilt u meer informatie over patenten? Download dan het (gratis) Handboek Patenten! Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen je uitvinding tegen namaak.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Update MKB Subsidie vouchers voor Octrooien 2024

  • Patenten

  Een sterke toeleverketen deelt patenten!

  • Patenten

  Octrooien: soms moet je er juist vanaf

  • Patenten