nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Top 5 redenen om een patent aan te vragen voor jouw uitvinding

  • Patenten

  Tim van Beelen

  European patent attorney | UPC representative

  Onlangs heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de campagne ‘Intellectueel Eigendom - De kroon op je werk!’ gelanceerd om aandacht te vestigen op het vastleggen van een merknaam, een model of een patent op een technisch innovatieve uitvinding.

  Een deel van de Nederlandse ondernemingen laat het aanvragen van dergelijke eigendomsrechten, zoals een patentrecht, na. Om deze reden geven wij jou in deze blog een Top 5 van redenen voor ondernemers om juist wel patent aan te vragen.
   
  1. Patenten beschermen de markt waar jij in wilt opereren
  De meest bekende reden om een patent aan te vragen. Wanneer jouw patent getoetst ¹ is verleend zal jouw competitie minder geneigd zijn om zich zo nauw mogelijk in de buurt van jouw technologie, beschermd door het patent, te begeven. Over het algemeen wordt patentinbreuk door derden zoveel mogelijk vermeden. Het resultaat: hoe meer patent bescherming jij in een bepaald marktsegment hebt, hoe minder last je hebt van jouw competitie wordt.

  2. Patenten verhogen de waarde van jouw onderneming

  Patenten zijn immateriële, verkoopbare, activa. Aldus tellen ze mee bij het bepalen van de waarde van de onderneming. De waarde die patenten toevoegen aan een onderneming kan bijvoorbeeld helpen om een overnamebod te verhogen of om gunstigere leningen of kredieten te verkrijgen. Voor het bepalen van de waarde van een patent (of ander IE-recht) zijn er verschillende manieren die toegepast kunnen worden. Lees in deze blog meer over de waardebepaling van een patent.

  3. Patenten trekken investeerders aan

  Patenten zijn een teken van de kwaliteit van jouw innovatie. Een dergelijk teken van kwaliteit biedt investeerders een zekerheid bij het maken van het besluit tot investeren in jouw onderneming. Hoewel het lang kan duren voordat een patentaanvraag verleend wordt kan een positief nieuwheidsonderzoek² voor een investeerder al genoeg zekerheid bieden om geld in jouw onderneming te steken. Een onderzoek van de Universiteit van San Diego ³ bevestigt dit: ruim 67% van de investeerder-gesteunde startups gaf aan dat patenten essentieel zijn geweest in het verkrijgen van investeringen. Kortom, patenten faciliteren een betere toegang tot financiering en kunnen ondernemingen gedurende de opstartfase en opschaalfase enorm helpen.

  4. Patenten geven jou een onderhandelingspositie

  Naast dat een patent competitie uit jouw marktsegment kan houden, kan een patent ook dienen als waardevolle inzet bij onderhandelingen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van toestemming om een nieuw marktsegment te betreden of nieuwe technologie toe te passen (=licentie). Als tegenprestatie voor een licentie wordt over het algemeen geld, in de vorm van een vaste som of een royalty, gevraagd. Echter is een zogenaamde ‘kruislicentie’ een goede tegenprestatie voor een licentie. Middels deze kruislicentie kunnen zowel jij als jouw licentienemer voordeligere marktposities verkrijgen zonder daarvoor te betalen.


  5. Patenten leveren geld op
  Uit recent onderzoek blijkt dat het vastleggen van intellectueel eigendom een positief effect heeft op de economische prestaties van ondernemers, variërend van een omzettoename per werknemer van 68% voor het MKB tot 18% voor het grootbedrijf. Naast dat gepatenteerde producten leiden tot betere economische prestaties kunnen patenten ook worden verkocht zoals iedere andere soort eigendom. Dit is met name interessant als je patenten hebt aangevraagd waarvan je weet dat je de producten toch niet verder gaat ontwikkelen. Door patenten te verkopen verdien je er wat aan en hoef je ook de kosten van onderhoud niet meer te betalen.

  Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact met mij op!

  Wilt u meer informatie over patenten? Download dan het (gratis) Handboek Patenten!
   
  Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen je uitvinding tegen namaak.

  ¹Sommige octrooi-verlenende instanties (bijvoorbeeld Europa (EPO) of Amerika (USPTO)) toetsen het octrooi aan de 3 voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid alvorens zij octrooi verlenen.
  ² Een nieuwheidsonderzoek is een onderzoek naar de nieuwheid en inventiviteit van een octrooiaanvraag aan de hand van de stand van de techniek. Een dergelijk onderzoek geeft een beeld over de kans op een verleend octrooi. ³ Ted Sichelman & Stuart J. Graham, Patenting by Entrepreneurs: An Empirical Study, 17 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 111 (2010).


  Wilt u meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak. Download Handboek Patenten

  Tim van Beelen

  European patent attorney | UPC representative

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Een sterke toeleverketen deelt patenten!

  • Patenten

  Octrooien: soms moet je er juist vanaf

  • Patenten

  Spreken is zilver, zwijgen goud? Lang niet altijd!

  • Patenten
  • Legal