nl

  Terug naar overzicht

  Houders van bekende merken en modellen in zwaar weer

  • Merken
  • Modellen

  Porsche verliest modelbescherming voor laatste model

  Is IE bescherming gelijk voor grote en kleine partijen?
  Er wordt wel eens gezegd dat grote partijen een sterkere positie hebben in de IE wereld en beter beschermd worden. Kleinere spelers, zo is de gedachte, hebben minder budget en een lastigere positie in deze markt. Maar is dit ook echt zo?

  Net als in de sportwereld belanden ook grote spelers soms in zwaar weer. Hamburgerketen MacDonald’s verloor begin dit jaar haar merkrecht op BIG MAC omdat zij onvoldoende gebruik kon aantonen in een procedure. Nu loopt Porsche aan tegen de grenzen van modelbescherming.

  Wat is er aan de hand?
  Een Duitse producent van speelgoedautootjes, Autotech AG, vordert de nietigheid van Porsche’ s modelinschrijving voor de laatste 911 versie, een nieuwe variant op de bekende 911 versie. Autotech stelt dat het laatste model van Porsche niet geldig is vanwege gebrek aan nieuwheid. Het nieuwe model zou te weinig verschillen van het oudere, niet langer beschermde, model voor de 911. Porsche op haar beurt, beargumenteert vol verve dat de modellen significant van elkaar verschillen en duidelijk anders zijn.

  Hoe vindt een beoordeling tussen twee modellen nou plaats?
  Allereerst wordt gekeken of een model nieuw is ten opzichte van een ouder model. Dit is een vrij absolute toets, het nieuwe model mag niet identiek zijn aan een ouder model. Vervolgens wordt onderzocht of het nieuwe model een andere totaal indruk wekt dan het eerdere model. Meer concreet, wijkt het nieuwe model in voldoende mate af van het bestaande model? Hierbij spelen specifieke normen een rol. Allereerst die van ‘de geïnformeerde gebruiker’, dit is de fictieve persoon welke als het ware de modellen met elkaar vergelijkt. Daarnaast, de mate van vrijheid van de ontwerper voor het relevante model. Het ontwerp van een auto biedt nou eenmaal meer ruimte voor variatie dan het ontwerp van een vulpen.

  Beoordeling van het model van Porsche
  Het model van Porsche voldeed aan de eerste toets van nieuwheid. Bij de tweede toets, een andere totaalindruk, ging het echter mis. De rechter hanteert als geïnformeerde gebruiker in de vergelijking de gebruiker van auto’s in algemene zin, niet de Porsche freak die elk model in detail bestudeert. De algemene gebruiker zal volgens de rechter minder snel (kleine) verschillen opmerken in de totaalindruk dan een Porsche fan.

  Porsche stelt zich vervolgens op het standpunt dat de mate van ontwerpersvrijheid beperkt is in het kader van verwachtingen die de Porsche gebruiker heeft. Een nieuw model kan daarom niet te veel afwijken van de Porsche voorgangers. Ook dit verweer gaat niet op. De rechter stelt zich op het standpunt dat het design van het silhouet van de auto bijna identiek is, en de verschillen te klein zijn om tot een andere totaalindruk te leiden.

  Wat leert deze Porsche-zaak ons?
  Het vastleggen van een nieuwe variant van een bestaand product is zinvol, maar niet zonder risico. Om niet te worden gehinderd door een bestaand model, is het beter om enkel specifieke, nieuwe details vast te leggen als model. Zoals buitenspiegels of de vormgeving van de verlichting.

  Een nieuwe modelaanvrage is snel verricht, zorg ervoor dat de juiste individuele elementen duidelijk worden getoond en benadrukt.

  Ondertussen heeft Porsche beroep aangetekend tegen deze uitspraak en bestaat er nog een kans dat Porsche alsnog succes behaalt. Persoonlijk steun ik het standpunt van Porsche, de ene auto is de andere niet en een liefhebber van sportauto's is duidelijk een andere gebruiker dan een gemiddelde autorijder.... maar of de rechter deze redenatie volgt?

  Meer informatie over modelrecht of andere vragen over intellectueel eigendom? Neem dan contact met mij op! Of bekijk alvast ons gratis Litepaper over intellectueel eigendom en concurrentiepositie:


  Litepaper Intellectueel Eigendomsrecht

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Big Mac: Wat mag Eigenlijk?

  • Merken

  Nederland kleurt oranje!

  • Merken
  • Legal

  Hoever reikt het merkrecht van LEGO?

  • Merken
  • Legal

  Merkbescherming in tijden van superhypes

  • Merken
  • Modellen
  • Legal

  Goed nieuws voor het MKB: bescherm IE tegen gereduceerd tarief

  • Merken
  • Modellen

  Maart is nu al niet de maand van Puma

  • Merken
  • Modellen
  • Legal