nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  De Brexit nadert een apotheose… met een half en een kort uitstel van de EU, informeren wij u graag over de gevolgen van de Brexit voor de IE-rechten.

   
  Eerder informeerden wij u al dat er achter de schermen hard gewerkt is aan een scenario voor IE rechten en de nodige wetten zijn aangenomen om zowel Engelse als Europese ondernemers zekerheid te geven over hun IE rechten bij een mogelijke Brexit. Hieronder zetten wij de meest belangrijke zaken op een rij.

  Bestaande registraties en lopende aanvragen
  Nationale merkrechten verricht voor de UK blijven onveranderd in stand, net als Internationale merkregistraties waarbij de UK als land is aangewezen. Veel ondernemers echter hebben hun merk geregistreerd via een EU merk. Een EU merkregistratie heeft als belangrijk voordeel dat het bescherming biedt in alle 28 landen van de EU. Als de UK de EU verlaat dan geldt het EU recht nog maar voor 27 landen. Het goede nieuws voor merkhouders is dat een nieuw equivalent recht ontstaat voor de UK, naast het bestaande EU recht. Dit gebeurt automatisch en kosteloos. Ondernemers behouden dus hun recht en de mogelijkheid om hun rechten te handhaven in de UK.

  Voor nog niet verleende merkaanvragen op het moment van Brexit is de situatie net wat anders. Hiervoor vindt geen automatische omzetting plaats, hetgeen er ongetwijfeld mee te maken heeft dat voor deze merken onzeker is of de aanvrage in een registratie zal resulteren. Voor aanvragen dient een verzoek tot omzetting te worden verricht, binnen een periode van negen maanden vanaf Brexit. Zodra de definitieve Brexit datum bekend is zullen wij tijdig contact opnemen met de houders van lopende aanvragen met de vraag of er nationale aanvragen verricht dient te worden.

  Als de UK van belang is, betekent dit dus extra kosten voor een ondernemer voor het actief omzetten van lopende aanvragen. Ook voor de lange termijn brengt de Brexit extra kosten met zich mee voor ondernemers omdat naast het EU recht, een nationaal recht in stand gehouden moet worden als de UK van belang is.

  Voor modelaanvragen en registraties geldt eenzelfde regeling als voor merken en modellen.

  Brexit heeft geen direct effect voor octrooien. Het octrooi systeem hanteert een bundel van nationale octrooien en kent geen EU recht zoals merken en modellen.

  Handhaving en overeenkomsten
  Overigens is de Brexit zeker van invloed op de handhaving van merkrechten, wanneer deze vallen onder de wettelijke gebruikstermijn (in de EU 5 jaar na registratie) en overwegend worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Na vertrek uit de Europese Unie, zal zulk merkgebruik niet meer gelden als recht in standhoudend gebruik voor de EU, omgekeerd vormt merkgebruik in de EU geen in standhoudend gebruik voor de UK.

  Voor overeenkomsten welke zijn afgesloten in het kader van merk- en modelconflicten, of licentie overeenkomsten die geldig zijn in de EU, kan de Brexit grote gevolgen hebben. In afwachting van een definitieve Brexit datum, kunnen wij deze voor u inventariseren.

  Conclusie
  Inventariseer voor welke merk- en modelrechten het belangrijk is dat deze rechten geldig blijven in de UK. Reserveer budget in verband met het omzetten van lopende aanvragen en het verlengen van bestaande rechten. Op de lange termijn is de Brexit van invloed op merken welke vallen onder de wettelijke gebruikstermijn, en overwegend worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Na vertrek uit de Europese Unie, zal zulk gebruik niet meer gelden als recht in standhoudend gebruik voor de EU en omgekeerd, vormt gebruik in de EU geen instandhouding gebruik voor het UK. Tenslotte kan de Brexit grote gevolgen hebben voor bestaande overeenkomsten als merk- en modellicenties die geldig zijn in de EU. Controleer dergelijke overeenkomsten op relevantie en pas deze aan waar noodzakelijk.

  Als u aanvullend advies wilt over de gevolgen van de Brexit voor uw merk- of modelrechten, neem dan contactop met uw Merkengemachtigde.

  PS: Elke politieke gebeurtenis inspireert ondernemers tot het verrichten van nieuwe merkaanvragen, en dit is niet anders voor de onderhavige Brexit, in de afgelopen periode zijn de volgende merkaanvragen verricht:
  Meer informatie over merken en modellen? Neem dan hier een kijkje!

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Keurmerk voor influencers gelanceerd: grote merken stellen het verplicht

  • Merken
  • Legal

  Goed nieuws voor het MKB: bescherm IE tegen gereduceerd tarief

  • Merken
  • Modellen

  Maart is nu al niet de maand van Puma

  • Merken
  • Modellen
  • Legal

  Goed nieuws voor het MKB: bescherm IE tegen gereduceerd tarief

  • Merken
  • Modellen

  Maart is nu al niet de maand van Puma

  • Merken
  • Modellen
  • Legal

  Van innovatie naar imitatie: dupe producten

  • Patenten
  • Merken
  • Modellen
  • Legal