nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  5 valkuilen bij het vastleggen van je intellectueel eigendom

  • Patenten

  Peter Dorna

  European patent attorney | Partner

  Je ideeën en technologieën liggen aan de basis van je producten en diensten. Dit is je onderscheidend vermogen binnen de markt. Het vastleggen van je intellectueel eigendom draagt hieraan bij. Als ondernemer kun je in een van de veelvoorkomende valkuilen stappen. Om je hiervoor te behoeden hebben we de belangrijkste valkuilen voor je onder elkaar gezet.

  1. Te vroeg vastleggen van je intellectueel eigendom

  Er is maar een kleine kans dat het ondoordacht vastleggen van je intellectueel eigendom voor toegevoegde waarde zorgt. Intellectueel eigendom is immers heel breed. Zo is het mogelijk om merken, auteursrechten, modelrechten, octrooirechten enzovoort vast te leggen. Start met het opstellen van een strategie. Denk ook na over de mogelijkheden om de toegevoegde waarde van je technologie over te brengen naar potentiële investeerders.

  De valkuil is om een patent aan te vragen op een idee dat nog onvoldoende is uitgedacht. Dit brengt risico’s met zich mee. Zo bestaat de kans dat het idee uiteindelijk niet realiseerbaar is, of dat de uitvinding nog verandert. Laat je adviseren wat jouw technologie uniek maakt en welke aanpak het beste bij jouw strategie en doelen past. Neem voldoende tijd voor het aanvragen van een patent. Zo kan één verkeerd woord, typefout of abstracte omschrijving de waarde van je patent verminderen.

  2. Te laat met het vastleggen

  Tijdens het ontwikkelen en perfectioneren van je technologie bestaat de kans dat een concurrent het al gepubliceerd, tentoongesteld of op de markt heeft gebracht. Bij het vastleggen van intellectueel eigendom geldt een ‘nieuwheidsvereiste’: wanneer het publiekelijk toegankelijk is, is het niet langer ‘nieuw’. Dat betekent dat jij jouw idee of innovatie niet meer kunt beschermen met een octrooi. Wacht daarom niet te lang met het vastleggen van je intellectueel eigendom.

  Mocht er al een octrooi op jouw uitvinding bestaan, geef dan niet direct op. Laat onderzoeken wat het vastgelegde octrooi precies inhoudt. Vervolgens kun je de vraag stellen of jouw technologie hier inbreuk op pleegt. Daarnaast kun je laten onderzoeken of het octrooi nog rechtsgeldig is. Denk aan de datum maar ook aan de regio waar je jouw technologie op de markt wilt brengen. De kans bestaat dat het octrooi in die regio geen bescherming biedt, zodat je zonder problemen jouw uitvinding op de markt kunt brengen.

  3. Dekking van je patent

  Bij het opstellen van een patent moet je bepalen of je jouw uitvinding ‘breed of smal’ wilt beschermen. Herken de valkuil. Bij een specifieke omschrijving van je technologie (toepassing of functionaliteit) verkrijg je slechts het recht op dat wat je in het patent hebt aangegeven. Een concurrent kan dan makkelijker om jouw patent heen.

  Naast een hele specifieke omschrijving kun je ook een omschrijving indienen die van weinig specificaties is voorzien. De valkuil hierbij is dat de waarde van je patent afneemt. Dit heeft te maken met de ruime formulering van de beschermingsomvang. De kans bestaat dat je zelfs geen patent krijgt. Dit komt doordat je technologie dan niet voldoet aan de nieuwheid- en inventiviteit eisen.

  4. Uitvinder of aanvrager?

  In sommige gevallen kan de uitvinder en aanvrager dezelfde persoon zijn. Echter komen situaties voor waarbij iemand slechts een financiële bijdrage heeft geleverd aan een uitvinding. Deze persoon is daarmee geen uitvinder. Zijn uitvinders in dienst van een bedrijf, dan heeft het bedrijf het recht op de uitvinding. Het is ook mogelijk dat meerdere uitvinders betrokken zijn bij de totstandkoming van de technologie.

  Het is altijd goed om je te realiseren wie je als uitvinder aanmeldt, ook als je dit later wijzigt. Dit kan tot problemen leiden zoals een juridische discussie over het recht op eigenaarschap van de octrooiaanvraag of het octrooi.

  5. Een patent is geen doel op zich

  Een patent vraagt een investering van tijd en geld. Het is een middel om een doel te bereiken. Hierbij geldt niet dat je bij het verkrijgen van een patent direct winst maakt. Het is mogelijk om een patent te laten renderen. Dit kan door exclusiviteit te claimen binnen een afzetgebied. Belangrijk is om na te denken hoe je inbreukmakers gaat opsporen en aanpakken. Of hoe je jouw monopoliepositie kunt laten renderen, bijvoorbeeld door licenties op je patent te verkopen.


  Als ondernemer investeer je tijd en middelen in de ontwikkeling van je technologie. Voorkom dat je kansen laat liggen bij het op de markt brengen van je idee of innovatie. Ken je rechten en verkrijg een sterkere positie in de markt. Benieuwd hoe je dit kunt doen? Download het litepaper: ‘Zo draagt intellectueel eigendom bij aan de concurrentiepositie van jouw MKB-bedrijf’.

  Litepaper Intellectueel Eigendomsrecht

  Peter Dorna

  European patent attorney | Partner

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Ontwikkelingen in energietransitie en quantumtechnologie: voorsorteren op de toekomst

  • Patenten

  Het belang van een goede IE-strategie

  • Patenten

  Duurzame uitvinding - to patent, or not to patent?

  • Patenten