nl

  • Merken

  Is het zinvol om een merk vast te leggen?

  Wilt u voorkomen dat uw merk door anderen wordt gebruikt of misbruikt? Met een inschrijving in een merkenregister beschermen onze merkengemachtigden uw merk tegen ongeoorloofd gebruik. Een merkregistratie zorgt er ook voor dat anderen u niet kunnen verbieden om uw merk te gebruiken. Het merk blijft exclusief aan u voorbehouden, zodat u zich in uw markt kunt blijven onderscheiden. Wanneer u dit niet doet, dan kunnen anderen het merk mogelijk overnemen en het commercieel gaan exploiteren.

  Is het mogelijk om via Google of een andere zoekmachine te kijken of uw merk al bestaat? 

  Ja, maar zoeken op internet levert niet alle merken op die er al zijn. Geclaimde maar nog niet in gebruik zijnde merken kunt u er niet snel vinden. Uw merkengemachtigde kan in de speciale databanken die daarvoor zijn onderzoeken of een merk vastgelegd of geclaimd is, hoe lang de bescherming nog duurt en in welke landen of internationale regio’s een merk is vastgelegd. 

   Is het zinvol om eerst bij de Kamer van Koophandel te informeren naar een merk? 

  Ja, maar ook hier geldt: het Handelsregister geeft alleen een weergave van de geregistreerde handelsnamen, niet van de beschermde merken. Het is ook niet de taak van de Kamer van Koophandel om te onderzoeken of een merk nog beschikbaar is. 

  Wilt u meer informatie over merken en modellen? Het 'Handboek merkbescherming' behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uw merken en modellen.

  Download Handboek Merkbescherming

  Gerelateerde vragen

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze merkengemachtigden

  Contact