nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Waarom een patent aanvragen?

  Vraagt u zich af of u een patent moet aanvragen op uw uitvinding? Dan zit u hier op de juiste plek. In dit artikel leggen we uit wat de voordelen zijn van het aanvragen van een patent en waarom dit wel of niet past bij uw toekomstplannen.

  waarom een patent aanvragen

  Geen video geselecteerd

  Selecteer een type video in de zijbalk.

  Waar heeft u een patent voor nodig?

  Een patent is een juridisch document dat een uitvinder exclusieve rechten verleent voor een bepaalde uitvinding. Het verkrijgen ervan brengt wel kosten met zich mee en daarom is het goed om te overwegen of een patent in uw situatie wel of niet noodzakelijk is.

  Een patent geeft u het recht om andere partijen te verbieden het product te reproduceren. Daarnaast kunt u een licentieovereenkomst opstellen waarbij u een vergoeding ontvangt per verkocht exemplaar. U heeft volledige zeggenschap over hoe u het patent in uw voordeel wilt benutten, gedurende een specifieke periode, tot maximaal 20 jaar.

  Zijn patenten alleen voor grote bedrijven?

  Patenten zijn niet alleen bedoeld voor de Philips’en en de ASML’s van deze wereld. Het octrooisysteem (octrooi =patent) in Nederland is juist ook ingericht voor de ondernemers in het MKB. Daarnaast maakt IE-recht geen onderscheid tussen aanvragers. Met een patent in handen kan juist de kleine ondernemer zich beschermen tegen de invloed van grote concurrerende bedrijven.

   

  Het voorbeeld van Theo Tempels

  Het meest sprekende voorbeeld van hoe een patent de kleine ondernemer kan beschermen tegen de grote industrie, is het verhaal van Theo Tempels. Uit pure dagelijkse frustratie om een beschuit uit een verpakking te krijgen, kwam hij op het idee om niet de verpakking aan te passen, maar om juist iets te veranderen aan de beschuit zelf.

  Nadat hij als test in zijn garage met een ronde vijl een inkeping had gemaakt in de beschuit, besloot hij om patent aan te vragen op zijn idee. En met groot succes. Maar liefst drie keer hebben grote fabrikanten een proces aangespannen tegen Theo Tempels: Bolletje, Van der Meulen en Continental Bakeries. De media benoemde de processen als de strijd tussen David en Goliath. Elke keer hield zijn patent stand, David versloeg Goliath. De bedrijven die de inkeping wilden gebruiken, moesten Theo Tempels betalen om gebruik te maken van zijn uitvinding.

   

  Patent als verdienmodel

  De meeste octrooien gebruiken uitvinders om een eigen marktpositie af te bakenen. Zo voorkomt de eigenaar van Biokopje B.V. met een octrooi dat andere producenten hetzelfde kopje in Nederland op de markt brengen. Geld wordt in dit scenario dus indirect verdiend met het octrooi door verkoop van het bio-kopje.

  In een andere situatie als u een patent heeft aangevraagd, blijft u de eigenaar van het octrooi, maar verstrekt u een licentie tegen een vergoeding aan een derde partij. Koffie Gigant B.V. wil het beschermende kopje produceren voor het gebruik bij hun koffiezetapparaten. Zij betalen u dan een bedrag (bijvoorbeeld 5 cent per kopje) voor het toepassen van het octrooi beschreven bio-kopje. Daarnaast kunt u het octrooi verkopen aan Koffie Gigant B.V. Het octrooirecht draagt u dan via een juridische procedure over op naam van Koffie Gigant. Vanaf dat moment is Koffie Gigant ingeschreven in het Nederlandse octrooiregister.

  Bepaal de waarde van uw uitvinding

  Los van de toegevoegde waarde die een Intellectueel Eigendomsrecht (IE) biedt voor uw business, heeft een IE-recht (zoals een patent (= octrooi), een merk of model) ook in het economisch verkeer een bepaalde waarde. Maar hoe bepaalt u die waarde? Voor het bepalen van de waarde van een patent (of ander IE-recht) zijn er heel veel manieren die u kunt toepassen. Een aantal van de belangrijkste benaderingen zijn:

  1. Kostenbenadering
  2. Inkomstenbenadering
  3. Marktbenadering

   
  Waarde is in de meeste gevallen een subjectief begrip. Dat geldt zeker voor “ontastbare” zaken zoals IE-rechten. Toch kan de waarde van zo’n recht onderbouwd worden. Dit is met name belangrijk wanneer u een patent of merk verkoopt of een licentie geeft. Dan moet voor beide partijen duidelijk zijn hoe de waarde tot stand gekomen is.

  Kortom: Waarom een patent aanvragen?

  Er zijn dus drie redenen om een patent aan te vragen:

  1. Het beschermt uw uitvinding.
  2. U kunt uw eigen marktpositie afbakenen.
  3. U kunt als eigenaar een licentie verstrekken voor een vergoeding aan een derde partij. Daarmee wordt een patent een verdienmodel.

  Wilt u meer informatie over patenten?

  Download dan het 'Handboek patenten'

  Download
  Afbeelding Wilt u meer informatie over patenten?

  Veelgestelde vragen

  Hoe kunt u een patent aanvragen?

  Er zijn grofweg 10 stappen die u kunt doorlopen om de kans op een succesvolle patentaanvraag te vergroten. In dit artikel delen we de belangrijkste informatie. 

  Aan welke eisen moet u voldoen voor een succesvolle patentaanvraag?

  Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor een octrooi (=patent): nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. 

  Wat kost het aanvragen van een patent?

  Een patent aanvragen kan tussen de €7.000 en €20.000 kosten, afhankelijk van het land waar u de aanvraag doet. In Nederland kost een patentaanvraag via AOMB gemiddeld tussen de €7000 en €8000. 

  Inhoudsopgave

  Afbeelding Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.

  Contact