nl

  Terug naar overzicht

  Kwekersrecht uitspraak Strong Strike versus Strong Energy

  • Kwekersrecht

  Dit geschil draait om twee tulpenrassen ‘Strong Energy’ en ‘Strong Strike’, beiden zouden mutanten zijn van het onbeschermde ras ‘Strong Gold’.

  Een recente kwekersrecht uitspraak. Het ras ‘Strong Energy’ is eind 2011 ingeschreven in het KAVB-register en daarna opgenomen in de KAVB-proeftuin. In 2013 meldt HBM ‘Strong Strike’ aan voor kwekersrecht. Naktuinbouw laat echter na om in het D.U.S.-onderzoek van ‘Strong Strike’ het ras ‘Strong Energy’ als referentieras op te planten. ‘Strong Strike’ verkrijgt kwekersrecht. Als in 2015 ook ‘Strong Energy’ voor kwekersrecht wordt aangemeld en dan ‘Strong Strike’ wel als referentieras wordt opgeplant, komt Naktuinbouw tot de conclusie dat beide rassen onvoldoende onderscheidbaar zijn, wat wordt bevestigd in een daaropvolgende ‘side-by-side opplant’.

  De Raad voor plantenrassen besluit daarop om het kwekersrecht op ‘Strong Strike’ in te trekken, maar dat besluit wordt later vernietigd omdat de Raad niet bevoegd is tot deze intrekking, slechts de rechtbank.

  De rechtbank moet nu beoordelen of het ras ‘Strong Energy’ algemeen bekend was op het moment dat het kwekersrecht op ‘Strong Strike’ werd ingediend. De rechtbank concludeert dat dit inderdaad het geval is. Dat wordt in UPOV-kringen vrij snel aangenomen wanneer er teelt, handel plaatsvindt of inschrijving in rassenregister. Ook was er in BloembollenVisie over het ras gepubliceerd en werd het getoond tijdens een vaktentoonstelling. Het kwekersrecht op ‘Strong Strike’ wordt dan ook alsnog door de rechtbank vernietigd.

  Daarbij is het de vraag of deze vernietiging met terugwerkende kracht geldt of niet. Dit omdat er in de Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW) staat dat de vernietiging pas geldt vanaf het moment dat het besluit wordt genomen (dus géén terugwerkende kracht). De rechtbank concludeert echter dat er toch terugwerkende kracht kan worden aangehouden, omdat deze bepaling in de ZPW duidelijk in strijd is met het UPOV-Verdrag en afwijkt van de Europese Kwekersrechtverordening en andere IE-wetten.


  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Kwekersrecht uitspraak Strong Strike versus Strong Energy

  • Kwekersrecht

  Maak kennis met onze nieuwe collega!

  • Kwekersrecht
  • Algemeen