nl

  Terug naar overzicht

  Welke verschillende strategieën zijn er bij het aanvragen van een patent?

  • Patenten

  Naast de vraag “wat” beschermd dient te worden met een patent zijn essentiële vragen bij het aanvragen van patenten “waar” en “wanneer” dat dan dient plaats te vinden. In deze blog zijn strategieën gedefinieerd die helpen bij het maken van een keuze waar en wanneer je je octrooiaanvraag gaat indienen.

  Het is vrij gebruikelijk dat een succesvolle uitvinding in meerdere landen is gepatenteerd om bijvoorbeeld meerdere afzetmarkten af te schermen. De patenten in deze landen zijn doorgaans een vervolg op een zogenaamde eerste indiening van een octrooiaanvraag. Om te komen tot een keuze van een organisatie voor een eerste indiening is het handig om te weten in welke landen je uiteindelijk octrooibescherming wil hebben.

  Daarnaast is het van belang om een goede inschatting te maken van mogelijke toekomstige veranderingen aan je uitvinding. Door veranderingen aan de uitvinding kan een ingediende octrooiaanvraag minder relevant of waardeloos worden.

  Vier strategieën

  Met bovenstaande informatie zijn vier strategieën voor het indienen van een patent geformuleerd die verder zullen worden toegelicht.

  Strategie 1: Een vroege indiening

  Het aanvragen van een patent in een vroege fase van een innovatie is met name van belang als je verwacht dat een concurrent wel eens eerder zou kunnen zijn. Een goede indicator hiervoor is bijvoorbeeld de aandacht voor patenten in de bedrijfstak. Een patent wordt immers gegeven aan de eerste die het patent aanvraagt, niet aan de eerste die de uitvinding deed en geheim hield.

  Een risico van een vroeg ingediende octrooiaanvraag is dat deze later niet meer relevant is bijvoorbeeld doordat de uitvinding is veranderd of het product de markt niet haalt. Indien dan ook nog niet duidelijk is in welk land een patent in de toekomst van waarde is kunnen de kosten voor een eerste indiening maar beter zo laag mogelijk worden gehouden.

  De kosten voor een eerste indiening bestaan uit de kosten van de gekozen organisatie voor het behandelen van de octrooiaanvraag eventueel aangevuld met de kosten voor een tekstschrijver zoals een octrooigemachtigde. Gezien de relatief lage kosten in vergelijking tot het EPO en WIPO is het Nederlandse OCNL in dit geval aantrekkelijk voor een eerste indiening.

  De kosten voor het schrijven van een octrooiaanvraag zijn doorgaans veel hoger dan de indieningskosten. Het zoeken naar een octrooigemachtigde die goed thuis is in het onderwerp of in een land met relatief lage loonkosten actief is kan aantrekkelijk zijn om de kosten te drukken.


  Strategie 2: Ketenontwikkeling

  In het geval van een radicale innovatie of een diversificatie van bedrijfsactiviteiten kan het voorkomen dat de uitvinding klaar is voordat de landen bekend zijn waarin een patent op de uitvinding potentieel van nut kan zijn. Met name indien het niet de verwachting is dat een andere partij een patent aanvraagt op dezelfde uitvinding is het interessant om een eerste indiening van een patent te vertragen.

  Voor het ontwikkelen van een nieuwe toeleverketen of afzetmarkt kan het noodzakelijk zijn om de uitvinding te delen met derden. Hierdoor kan een eerste indiening mogelijk beperkt worden uitgesteld. Het delen van de uitvinding in een toeleverketen onder geheimhouding is vaak nog wel mogelijk, hoewel niet zonder risico. Voor een succesvolle octrooistrategie die is gericht op consumentenmarkten biedt geheimhouding echter geen uitkomst.

  Indien de focus ligt op het ontwikkelen van de keten is het van belang om opties te hebben op zoveel mogelijk landen voor een patent tegen zo laag mogelijke kosten. Een optie voor meer dan 150 landen kan worden verkregen door een internationale octrooiaanvraag in te dienen via het WIPO. Deze optie heeft een looptijd van ten minste 2,5 jaar na de eerste indiening. Een beperktere optie op meer dan 40 grotendeels Europese landen wordt verkregen door het indien van een Europese octrooiaanvraag bij het EPO.

  Zoals gebruikelijk voor opties dient vóór het verlopen van de looptijd besloten te worden om de optie uit te oefenen. Voor een internationale octrooiaanvraag betekent dit het daadwerkelijk starten van procedures in landen of voor regio’s zoals Europa. Gezien de kosten van deze procedures is het aan te raden om de keten te ontwikkelen voordat de optie verloopt.


  Strategie 3: Productontwikkeling

  Een situatie waarbij de keten wel bekend is, maar de uitvinding nog niet volledig ontwikkeld is komt relatief vaak voor bij incrementele innovaties. Dit is bijvoorbeeld het geval als bestaande producten worden doorontwikkeld. In het bijzonder indien sprake is van sterke concurrentie en elkaar snel opvolgende innovaties is het aanvragen van een patent in een vroege fase aantrekkelijk.

  In tegenstelling tot de hiervoor toegelichte vroege indiening is het bij productontwikkeling mogelijk om een land te kiezen waar de uitvinding in ieder geval beschermd dient te zijn. Gezien de relatief vroege fase is dit bij voorkeur een land met een relatief grote impact op de toeleverketen of afzetmarkt waarbij tegen acceptabele kosten een octrooi kan worden aangevraagd.

  Bij het afronden van de uitvinding binnen 12 maanden na de eerste indiening kunnen in de gekozen landen octrooiaanvragen worden ingediend. Alternatief kan worden gekozen voor een Europese of internationale octrooiaanvraag om zodoende de kosten op korte termijn te reduceren. De kosten voor de individuele landen worden dan op een later moment gemaakt. Bij deze laatste mogelijkheid nemen de totale kosten wel toe.


  Strategie 4: Een late indiening

  Het in een late fase van een ontwikkeltraject aanvragen van een patent is veruit het aantrekkelijkste scenario. Gedurende het ontwikkeltraject zijn risico’s afgebouwd en belangrijke landen voor een patent bekend geworden. Helaas is het gezien de concurrentie overigens niet altijd mogelijk om een uitvinding zo lang geheim te houden.

  Mocht je je wel in deze gelukkige positie bevinden dan kunnen de totale kosten voor het aanvragen van patenten worden gedrukt door het direct in gekozen landen aanvragen van een patent. Bij een relatief grote onzekerheid van de marktvraag kan een Europese of internationale octrooiaanvraag nog aantrekkelijk zijn om de kosten op korte termijn te reduceren.

  Een bijkomend voordeel van een relatief late eerste indiening is dat maximaal geprofiteerd kan worden van een patent. De levensduur van een patent is immers beperkt tot maximaal 20 jaar. Een te vroeg ingediende octrooiaanvraag kan de nuttige periode flink verkorten bij uitblijvende marktintroductie.


  Tot slot

  Het valt mij op dat de looptijd van 2,5 jaar van een internationale octrooiaanvraag vaak aan de krappe kant is. Met name indien de toeleverketen nog dient te worden ontwikkeld verloopt de optie nogal eens voordat er ook maar één product is verkocht. Naar mijn mening is dit vaak het gevolg van een te sterke focus op de uitvinding en het daardoor te laat starten met het opzetten van een toeleverketen.

  Zoals bij veel investeringen gaan de kosten voor de baten uit. Een relatief veel genoemd nadeel van octrooibescherming is dat de kosten wel erg ver voor de baten uit gaan. Mogelijk dat een van de voorgaande scenario’s de pijn een beetje kan verzachten.

  Wil je jouw uitvinding octrooieren en heb je nog vragen over de te volgen route? Neem dan gerust contact op met mij.

  Bekijk ook mijn eerder blog die helpt bij de landenkeuze voor het aanvragen van een patent.

  Wilt u meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak. Download Handboek Patenten

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Tips & Tricks: Onderhandelen met patenthouders

  • Patenten

  Octrooien voor beginners: belangrijke begrippen uitgelegd

  • Patenten

  Innovatie als motor van groei

  • Patenten