nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Wat is de waarde van mijn patent?

  • Patenten

  Janneke Zengin

  Marketing & Communicatie assistant

  Los van de toegevoegde waarde die een Intellectueel Eigendomsrecht (IE) biedt voor uw business, heeft een IE-recht (zoals een patent (= octrooi), een merk, of model) ook in het economisch verkeer een bepaalde waarde. Maar hoe bepaal je die waarde?

  Verschillende methoden
  Voor het bepalen van de waarde van een patent (of ander IE-recht) zijn er heel veel manieren die toegepast kunnen worden. Echter, een aantal van de belangrijkste benaderingen zijn:

  1. Kostenbenadering;
  2. Inkomstenbenadering; en
  3. Marktbenadering;

  Kostenbenadering
  In de kostenbenadering wordt er gekeken naar alle uitgaven die er geweest zijn om het recht aan te vragen (en eventueel in stand te houden). Ook wordt er gekeken naar de ontwikkelkosten die er geweest zijn. Deze benadering is met name geschikt in een vroeg stadium van productontwikkeling.

  Stel, je hebt als bedrijf (of kleine uitvinder) een ontwikkeling gedaan en ook patent aangevraagd. Maar, het lukt je niet om de ontwikkeling daadwerkelijk zo ver te krijgen om die op de markt te brengen. Op basis van de kostenbenadering zou je het patent kunnen verkopen aan een geïnteresseerde partij die wel in staat is om het idee te vermarkten. Op die manier kan het bedrijf haar investering (met rendement) terugverdienen.

  Inkomstenbenadering
  In de inkomstenbenadering wordt gekeken naar toekomstige inkomsten die specifiek aan het intellectuele eigendomsrecht kunnen worden toegerekend.

  Stel, een bedrijf heeft een nieuw product ontwikkeld. Er is ook al een verleend patent. Concurrenten kunnen op zich wel om dit patent heen, maar dit maakt de producten van die concurrent duidelijk minder voordelig. Het patent is dus sterk. Er is marktonderzoek geweest, en klanten zijn zeer geïnteresseerd in dit product. Door het patent verwacht het bedrijf daarom ook een verdubbeling van haar marktaandeel voor dit type product. Op basis van een aantal verdere factoren en aannames, kan het bedrijf nu haar verwachte inkomsten van het product berekenen. Ook kan berekend worden wat de verwachte inkomsten zonder patent zijn. Daarmee is dus de toegevoegde waarde van dit patent, en dus de waarde van het patent zelf, te berekenen.

  Marktbenadering
  In de marktbenadering wordt gekeken naar gegevens van vergelijkbare transacties, om te komen tot een waardebepaling van het betreffende intellectuele eigendom.

  Deze benadering werkt met name goed voor grote bedrijven met een grote stapel aan rechten. Zo werd bijvoorbeeld op 5 juli jl. bekend dat Nokia een grote deal met het Chinese bedrijf Xiaomi is aangegaan. Daarbij zou het met name gaan om verkoop van patenten, en het in licentie geven van patent. Het bedrag? Niet bekend. Maar voor een vergelijkbare deal betaalde Samsung (in 2014) zo’n 1 miljard dollar per jaar aan licenties aan Microsoft. Op basis van de marktbenadering zou voor de deal van Nokia-Xiaomi dus een vergelijkbaar bedrag kunnen uitkomen.

  Waarde is subjectief
  Waarde is uiteraard een subjectief begrip. Dat geldt zeker voor “ontastbare” zaken zoals IE-rechten. Toch kan met de bovenstaande benaderingen de waarde van zo’n recht onderbouwd worden. Dit is met name belangrijk als een patent of merk verkocht wordt, of in licentie gegeven wordt. Dan moet voor beide partijen duidelijk zijn hoe de waarde tot stand gekomen is.
  Mocht u in een specifiek geval hulp nodig hebben bij het bepalen van de waarde van een IE-recht, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

  Wilt u meer informatie over patenten? Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen van uitvindingen tegen namaak. Download Handboek Patenten

  Janneke Zengin

  Marketing & Communicatie assistant

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Een sterke toeleverketen deelt patenten!

  • Patenten

  Octrooien: soms moet je er juist vanaf

  • Patenten

  Spreken is zilver, zwijgen goud? Lang niet altijd!

  • Patenten
  • Legal