nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Samenwerking: aan wie komen de rechten op octrooi toe?

  • Legal

  Bij de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuw proces komt veel kijken. In veel gevallen ontkomt u er niet aan een vorm van samenwerking met andere partijen te zoeken.

  Het kan hierbij gaan om een partner die onderzoeken voor u kan uitvoeren, over een testlaboratorium beschikt, of om een partner met specifieke expertise die de doorontwikkeling tot een commercieel product samen met u oppakt. Bij het aangaan van een samenwerking zijn veel belangrijke zaken te bespreken, zoals het projectplan, het budget en de milestones. Aan de vraag aan wie de rechten op de uitvinding toekomen wordt vaak minder aandacht besteed. Dit komt mede door twee hardnekkige misverstanden.

  Misverstand 1: Ik heb het bedacht, dus ik krijg de rechten
  Stel, u zoekt een partner om uw idee voor een nieuwe procestechnologie verder voor u te onderzoeken en tot een werkbaar proces te ontwikkelen. Het zijn dit soort situaties waarin vaak geen afspraken over de rechten worden gemaakt. De veronderstelling is dat het recht op octrooi toekomt aan degene die het idee heeft aangedragen. Zonder dat idee was er immers geen uitvinding geweest. Toch gaat die redenering niet op. De rechten op een uitvinding komen toe aan degene die de technische bijdrage heeft geleverd aan de uitvinding. Dat kunnen meerdere partijen zijn. Het enkel aanleveren van een idee is echter niet genoeg.

  Misverstand 2: Ik heb betaald, dus ik krijg de rechten
  Als u betaalt voor een fysiek product zoals een auto, wordt u eigenaar van dat product. De gedachte dat degene die betaalt voor (de ontwikkeling van) een technologie ook eigenaar wordt van de rechten op die technologie, is dan ook niet vreemd. Toch werkt het bij intellectuele eigendom zoals uitvindingen anders. Als u opdracht geeft aan een partij om een nieuwe techniek voor u te ontwikkelen, krijgt u daarmee niet automatisch de rechten op het resultaat (de uitvinding). Uitgangspunt blijft ook in deze situatie dat er een technische bijdrage aan de uitvinding moet zijn geleverd om octrooirechten te claimen.

  Tip 1: Maak vooraf afspraken over de rechten
  Als u opdracht geeft tot werkzaamheden waarbij mogelijk wordt meegewerkt aan het vinden of verbeteren van een technische oplossing, doet u er goed aan vooraf afspraken te maken over de eventuele rechten. Als u niets regelt, staat u mogelijk met lege handen zodra de uitvinding een feit is. Zelfs als u voor de ontwikkeling heeft betaald.

  Hetzelfde geldt in situaties waarin u samen met een partner samen aan een nieuwe uitvinding werkt. Als u niets afspreekt, komen de rechten op de uitvinding in het gunstigste geval aan u beide gezamenlijk toe. Daarvoor is nodig dat beide partijen een technische bijdrage aan de totstandkoming van de uitvinding hebben geleverd. Een gezamenlijk recht op octrooi is niet aan te raden. Er ontstaat een zekere afhankelijkheid van de andere gerechtigde. Per land kan dit verschillen. In sommige landen kun je de vinding alleen maar exploiteren met toestemming van de ander. In Nederland is toestemming van de medegerechtigde nodig om licenties aan anderen te verlenen. Partijen kunnen zelf wel andere afspraken maken in een overeenkomst.

  Tip 2: Zorg voor een schriftelijke overdracht
  Als er is afgesproken dat de rechten geheel toekomen aan één partij die niet de werkelijke uitvinder is of de uitvinding samen heeft ontwikkeld, moet dit nog juridisch worden vastgelegd. Het is niet voldoende om af te spreken dat de rechten toekomen aan die partij. De rechten zullen moeten worden overgedragen en dat kan alleen met een schriftelijke overeenkomst. In de overeenkomst moet staan dat de ene partij de aan hem toekomende rechten wenst over te dragen en leveren aan de andere partij. De verkrijgende partij aanvaardt deze verklaring door ondertekening.

  Meer over het onderwerp overdracht van intellectuele eigendomsrechten leest u in het artikel ‘Overdracht van merken – zo behaalt u het gewenste resultaat’.

  Mocht u naar aanleiding van bovenstaand onderwerp vragen hebben, neemt u dan contact met ons op!


  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Merkbescherming in tijden van superhypes

  • Merken
  • Modellen
  • Legal

  Keurmerk voor influencers gelanceerd: grote merken stellen het verplicht

  • Merken
  • Legal

  Spreken is zilver, zwijgen goud? Lang niet altijd!

  • Patenten
  • Legal