nl

  Vaak merk ik dat klanten terughoudend zijn wanneer het aankomt op het beschermen van software.

  Een patent (= octrooi) op software is toch niet mogelijk? Dit is één van de meest voorkomende stellingen die ik tegenkom. Dit is echter véél te kort door de bocht. Het is wel degelijk mogelijk om software te beschermen. De meest voordehand liggende rechten om dit voor elkaar te krijgen zijn het auteursrecht en het octrooirecht. Beide hebben voordelen en nadelen welke ik hieronder kort belicht.


  Auteursrecht & software
  Auteursrecht is het recht van de programmeur en/of de software architect die de softwarecode geschreven heeft. Hierbij gaat het dus daadwerkelijk om de broncode, bijvoorbeeld C#, .NET, etc. In de meeste landen ontstaat het auteursrecht automatisch. Dat houdt in dat op het moment dat de softwarecode geschreven is, er automatisch een auteursrecht op rust. Je hoeft niets te registreren, deponeren of aan te vragen. Het is dan ook helemaal gratis!

  Het Auteursrecht kent verder een hele lange beschermingsduur: tot wel 70 jaar na het overlijden van degene die de softwarecode heeft geschreven. Omdat je voor het auteursrecht niets hoeft te registreren is het wel van belang dat je in ieder geval aan kunt tonen 1) dat jij degene bent die de software heeft geschreven en 2) wanneer je de software hebt geschreven. Degelijke documentatie is dan ook vaak een must om het auteursrecht ook daadwerkelijk in kunnen zetten.

  Eén van de nadelen van auteursrecht is dat het niet de functionaliteit van de softwarecode beschermt, maar slechts de letter van het woord. Een andere programmeur die dezelfde functionaliteit implementeert maar dan met behulp van een andere code maakt in principe geen inbreuk op jouw auteursrecht. Auteursrecht is naar mijn idee een sterk recht om zogenaamde “chinese copies”, dat wil zeggen 1-op-1 kopieën, tegen te gaan.


  Octrooirecht & software
  Een patent op software is in veel gevallen wel degelijk mogelijk, ondanks de vele beweringen die anders zeggen. Als de functionaliteit die de softwarecode met zich meebrengt technisch van aard is dan komt deze in aanmerking voor octrooibescherming. Het begrip “technisch van aard” is echter niet goed gedefinieerd in de wetgeving en laat zich het beste uitleggen met wat voorbeelden. Niet technisch van aard zijn software achtige oplossingen die gericht zijn op bijvoorbeeld esthetische aspecten of commerciële aspecten. Denk bijvoorbeeld aan het weergeven van een specifieke kleur op een website op basis van een gedetecteerde leeftijd van de bezoeker, of een “app” die niets anders is dan een kopie van een bestaande website.

  Vaak ligt er echter wel iets “technisch” aan grondslag van de software. Denk hierbij bijvoorbeeld aan algoritmen die zuiniger, sneller, efficiënter, nauwkeuriger, etc. zijn. Op het moment dat dit soort aspecten naar boven drijven, dan is het zeer aannemelijk dat de software in aanmerking komt voor patenten.

  De bescherming die je krijgt met patenten is een stuk breder dan de bescherming die je krijgt bij het auteursrecht. Dat komt omdat met octrooirecht de functionaliteit van de software wordt beschermd. Een andere implementatie van dezelfde functionaliteit maakt dan toch inbreuk op het octrooirecht.

  In tegenstelling tot het auteursrecht, ontstaat het octrooirecht niet automatisch. Hiervoor dien je een octrooiaanvraag op te stellen, en in te dienen bij een patent verlenende instantie. Hoewel je dus met een octrooirecht bredere bescherming krijgt, kost het wel meer tijd, geld en moeite om het te verkrijgen.


  Eerste stap naar bescherming van software
  Het is naar mijn idee zaak om altijd na te (laten) gaan of auteursrecht in een bepaalde situatie voldoende bescherming biedt. Zo ja, dan is het waarschijnlijk overbodig om daarnaast ook nog eens een octrooirecht aan te vragen. Dit scheelt tijd, geld en moeite. Mocht het auteursrecht in uw situatie niet voldoende blijken, dan zal u eventueel terug moeten vallen op het octrooirecht.

  Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit onderwerp, dan ben ik natuurlijk graag bereid om hier toelichting op te geven. Ook voor het beoordelen van de beschermingsmogelijkheden voor uw software kunt u met mij contact opnemen.


  Wilt u meer informatie over patenten? Download dan het (gratis) Handboek Patenten! Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen je uitvinding tegen namaak.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Tips & Tricks: Onderhandelen met patenthouders

  • Patenten

  Octrooien voor beginners: belangrijke begrippen uitgelegd

  • Patenten

  Innovatie als motor van groei

  • Patenten