nl

  Terug naar overzicht

  Overeenkomsten in het intellectueel eigendomsrecht

  • Legal

  Als je in het bezit bent van intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, modellen, kwekersrechten of octrooien) dan komt er vaak een moment dat je afspraken met partijen moet gaan maken over deze rechten.

  Het IE-recht beschermt je eigen werk. Het geeft je als bedenker of maker een (tijdelijk) monopolie op het gebruik van het werk en geeft je het recht om concurrenten tegen te houden. Maar wat als je nu besluit als je jouw IE-rechten door partijen wil laten exploiteren voor onderzoek, ontwikkeling, productie of verkoop?

  IE-rechten zijn overdraagbaar, wat het mogelijk maakt om deze rechten te verkopen. Zorg voor een duidelijke en geldige koopovereenkomst, zodat je altijd een schriftelijk bewijs hebt van de overdracht of verkoop. De waardebepaling van een IE-recht is vaak lastig en dient zorgvuldig bepaald te worden.

  Je kan er ook voor kiezen om een licentie te verlenen aan derden. Met een licentieovereenkomst wordt door de rechthebbende het gebruikersrecht op het werk toegestaan aan de licentienemer, terwijl de licentiegever de zeggenschap over het werk behoudt (wat niet zo is bij verkoop). Partijen zijn vrij om met elkaar af te spreken wat zij willen. Ook hierbij is het belangrijk om duidelijke afspraken op papier te zetten, om te voorkomen dat er meningsverschillen ontstaan tussen de licentiegever en de licentienemer. Het is bijvoorbeeld belangrijk om vast te leggen hoe je om gaat met vergoeding voor het gebruik van andermans rechten maar ook hoe te handelen bij inbreuk.

  Voor een aantal IE-rechten, zoals octrooien (ofwel patenten), is het van belang dat het werk waarvoor bescherming wordt aangevraagd nieuw moet zijn. Dit betekent dat het werk niet (mondeling en schriftelijk) aan partijen bekend mag zijn. Soms is het onvermijdelijk om met partijen te praten, bijvoorbeeld in het geval van samenwerkingscontracten wanneer je op zoek bent naar investeerders of leveranciers. Het is dan belangrijk om een non-disclosure agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen, waarin partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden.

  Mocht je onverhoopt in een juridisch conflict terechtkomen, dan kun je ofwel een gerechtelijke procedure starten, ofwel het geschil schikken. Een schikkingsovereenkomst sluiten is vaak een betere oplossing dan een gang naar de rechter met alle risico’s van dien. Je IE-recht kan door de rechter ongeldig verklaard worden en aangezien er bij IE-conflicten naast een forse schadevergoeding ook de daadwerkelijke proceskosten kunnen worden toegewezen door de rechter, kunnen de kosten hoog worden. Door het maken van afspraken kunnen rechten van beide partijen naast elkaar blijven bestaan.

  Ben je op zoek naar juridisch advies of wil je meer weten over overeenkomsten met betrekking tot het IE-recht? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze IP consultants.
   
  Wil je meer informatie over intellectueel eigendom en concurrentiepositie? Download dan ons gratis Litepaper:
   
  Litepaper Intellectueel Eigendomsrecht


  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Nederland kleurt oranje!

  • Merken
  • Legal

  Hoever reikt het merkrecht van LEGO?

  • Merken
  • Legal

  Merkbescherming in tijden van superhypes

  • Merken
  • Modellen
  • Legal