nl

  Het bekendste voorbeeld van het bewaren een ‘geheim’ binnen de Intellectuele Eigendom wereld is wel de receptuur van Coca-Cola. Opvallend, want deze receptuur is juist niet beschermd door een I.E.-recht.

  De eigenaar van de receptuur heeft gekozen voor volledige geheimhouding. Een geschreven exemplaar van de  volledige receptuur ligt opgeslagen in een kluis en er zijn steeds maximaal 2 personen die tegelijkertijd de receptuur volledig kennen. De mensen die in laboratoria of fabrieken met de receptuur werken, om de Coca-Cola te fabriceren, kennen slechts een deel van de receptuur. En zo is deze receptuur al meer dan 100 jaar geheim!

  Geheimhouding is ook van groot belang voor Intellectuele Eigendomsrechten. Het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp kan worden beschermd door een modelregistratie; een nieuwe technische uitvinding door een octrooi. Zowel voor de modelbescherming als voor de octrooibescherming is ‘absolute’ nieuwheid vereist. 

  Als de technische vinding niet nieuw is, dus al bekend, wordt daarop geen octrooi verleend; als een vinding al een keer getoond of besproken is vóórdat octrooi werd aangevraagd, bijvoorbeeld tijdens een beurs of event, dan kan een derde zich daarop beroepen – niet nieuw!

  Maar wat moet je dan doen als je bezig bent met de ontwikkeling van een nieuw product en  je hebt daarbij de hulp van een derde nodig? Je wil immers niet dat door overleg met deze derde jouw plannen weglekken.
   
  Daarvoor bestaat een geheimhoudingsverklaring of, 2-zijdig, een geheimhoudingsovereenkomst; in het Engels, de NDA (Non-Disclosure Agreement).

  Een NDA is een geheimhoudingsovereenkomst, waarin partijen afspreken onder welke voorwaarden bedrijfsgeheimen over en weer worden gedeeld. Bijvoorbeeld wat mag wel en wat niet met deze geheime informatie worden gedaan en wat is het gevolg als één van de partijen deze voorwaarden schendt.

  Het opstellen van een duidelijke NDA  luistert nauw en is specialistisch werk. Binnen AOMB beschikken wij over een legal team dat de collega’s en cliënten bijstaat in het opstellen van zulke contracten. Heeft u op dit gebied juridisch advies nodig? Neem eens contact op dan kunnen wij bespreken wat wij voor u kunnen betekenen: legal@aomb.nl.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Nederland kleurt oranje!

  • Merken
  • Legal

  Hoever reikt het merkrecht van LEGO?

  • Merken
  • Legal

  Merkbescherming in tijden van superhypes

  • Merken
  • Modellen
  • Legal