nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Filmpje op social media - vernietigende gevolgen voor modelrecht

  • Modellen

  Zaak Rechtbank Den Haag 22 mei 2019 Petsbelle versus EBI.

  De Rechtbank Den Haag oordeelde onlangs in een zaak over krabpalen voor katten dat een filmpje van dit product geplaatst op social media nieuwheidsschadelijk was voor een modelregistratie.

  Een medewerker van de modelhouder, welke in deze procedure optrad als eisende partij tegen inbreuk van een concurrent, had in haar enthousiasme een filmpje geplaatst op Facebook waarin zij de nieuwe krabpaal liet zien. De modelhouder bracht het product vervolgens op de markt en registreerde het model.

  Het verzoek tot modelregistratie vond netjes plaats binnen twaalf maanden nadat de krabpaal voor de eerste maal op de markt werd gebracht. Dit is binnen de wettelijke respijtperiode in de EU welke modeleigenaren de mogelijkheid biedt om de geschiktheid van hun product te testen alvorens dit als model te registreren.

  Het betreffende filmpje echter dateerde van vóór de periode van twaalf maanden. Een filmpje op social media wordt juridisch gezien als een openbaarmaking. Door dit filmpje werd het ingeroepen modelrecht voor de krabpaal vatbaar voor nietigverklaring vanwege de niet nieuwheid ervan en stond de modelhouder met lege handen tegenover zijn concurrent.

  De aanpak van de rechter in deze zaak is in de lijn met de Europese opvattingen. Momenteel wordt gewerkt aan Europese richtlijnen over “Openbaarmakingen op internet, in relatie tot modellen”. We kunnen u nu al informeren dat een vroegtijdige publicatie op Facebook, maar ook op andere social media, vernietigende gevolgen kan hebben voor de geldigheid van modellen.

  Als ondernemer adviseren wij u adequate afspraken te maken binnen uw onderneming. Informeer uw medewerkers over de gevolgen van vroegtijdige publicatie, ook op social media. Een andere valkuil is het inzenden van een nieuw product voor een design award waarbij vroegtijdige publicatie eveneens grote nadelige gevolgen kan hebben. Bijkomend nadeel van zulke online-publicaties, deze kunnen bijna altijd worden teruggevonden door uw concurrent.

  Conclusie: zorg ervoor dat een eerste publicatie van een nieuw product altijd vooraf wordt afgestemd binnen uw onderneming. Alleen dan blijft het mogelijk geldige modelrechten te claimen welke van grote financiële waarde voor uw bedrijfsvoering kunnen zijn.

  Meer informatie over het beschermen van jouw model of andere vragen over merken en modellen? Neem dan contact met mij op!

  Meer informatie over merken en modellen? Kijk dan hier!

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Merkbescherming in tijden van superhypes

  • Merken
  • Modellen
  • Legal

  Goed nieuws voor het MKB: bescherm IE tegen gereduceerd tarief

  • Merken
  • Modellen

  Maart is nu al niet de maand van Puma

  • Merken
  • Modellen
  • Legal