nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Soms kom ik de term internationaal (PCT) octrooi of wereldwijd octrooi tegen. Hierbij wordt de suggestie gewekt dat je octrooibescherming hebt in elk land van de wereld. Maar klopt dit eigenlijk wel?

  Maak een “slimme” landenkeuze
  Octrooien zijn nationale rechten. Dat houdt in dat je octrooien in principe in elk land moet aanvragen waar je graag octrooirechten wilt vestigen. Dit is de voornaamste reden waarom het verkrijgen van octrooirechten relatief duur is. Voor elke procedure, in elk land, dien je namelijk indieningskosten te betalen en een verleningsprocedure te voeren. Het is naar mijn idee dan ook van belang dat je hierbij een “slimme” landenkeuze maakt. In de praktijk is het vaak voldoende om octrooirechten te vestigen in enkele grote landen, zodanig dat de concurrenten in ieder geval in die landen niet om je heen kunnen. Zelfs de grootste multinationals van de wereld vragen géén octrooien aan in elk land van de wereld. De landenkeuze wordt vaak gemaakt op 1) In welke landen zitten (fysiek) de concurrenten? en/of 2) In welke landen heb je de grootste (potentiele) afzet?

  Neem de tijd

  Het is echter niet nodig dat je, als ondernemer, meteen met de landenkeuze moet komen. Wanneer je start met één octrooiaanvraag, bijvoorbeeld een Nederlandse octrooiaanvraag, heb je één jaar de tijd om te besluiten of je andere landen meeneemt in de procedure. Dit houdt dus in dat je in het beginstadium slechts één (Nederlandse) octrooiaanvraag hoeft in te dienen, en dat je de definitieve landenkeuze pas één jaar later hoeft te maken. Bovenstaande is commercieel gezien interessant, aangezien de landenkeuze vaak een grote investering is, die op een dergelijke manier één jaar naar achteren geschoven kan worden. Laat je als ondernemer dit eerste jaar voorbij gaan, dan is het in principe dus niet meer mogelijk om andere landen toe te voegen aan de procedure.

  Optie: neem uitstel voor het maken van de landenkeuze
  Een internationale (PCT) octrooiaanvraag is een procedure waarin je het bovengenoemde eerste jaar kunt verlengen met een extra anderhalf jaar. Vaak wordt een internationale octrooiaanvraag dan ook een uitstelprocedure genoemd omdat je uitstel krijgt voor het maken van de landenkeuze. Pragmatisch gezien heb je hierbij dus, als ondernemer, in totaal twee-en-een-half jaar de tijd om de landenkeuze te maken. De internationale octrooiaanvraag zal na deze periode komen te vervallen, een internationale octrooiaanvraag leidt dus niet tot een internationaal octrooi! Het is slechts een uitstel voor het maken van de landenkeuze.

  Voor wie is een internationale octrooiaanvraag interessant?
  Naar mijn idee kan een internationale octrooiaanvraag interessant zijn voor verschillende type bedrijven. In de praktijk zien we dat het eerste jaar vaak te kort is voor een ondernemer om een landenkeuze t e maken. Het product is namelijk vaak nog niet op de markt, er zijn nog geen of te weinig investeerders aangetrokken, er zijn nog geen partners in andere landen bij betrokken, etc. Dit zijn allemaal redenen om te gaan voor een internationale octrooiaanvraag. Hoewel het indienen van een internationale octrooiaanvraag op zichzelf ook kosten met zich meebrengt, schuift het de grootste kostenpost, het maken van de landenkeuze, met anderhalf jaar op. Dit geeft een ondernemer meer ademruimte om het product te vermarkten / inkomsten hieruit te genereren.

  Advies
  Kan een internationale octrooiaanvraag ook voor u interessant zijn? Graag bespreek ik de mogelijkheden in een gratis gesprek.

  Neem hiervoor dan gerust contact met me op

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Innovatie als motor van groei

  • Patenten

  Recht hebben en recht halen: twee heel verschillende dingen

  • Patenten

  Update MKB Subsidie vouchers voor Octrooien 2024

  • Patenten