nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Buitenlandse partijen winnen 60% van hun zaken bij het IE-tribunaal

  • Patenten

  Van het Hooggerechtshof in China

  Veel Europese eigenaren van intellectueel eigendom twijfelen nog steeds of ze hun IE-rechten in China kunnen afdwingen. De gegevens uit het eerste jaarverslag van het IE-tribunaal van het hooggerechtshof van China geven een bemoedigende boodschap.

  Uit het jaarverslag blijkt dat van de 35 zaken waarover het tribunaal vorig jaar heeft beslist waarbij een buitenlandse partij betrokken was, er 21 zijn gewonnen door de buitenlandse partij. Het percentage van 60% gewonnen zaken geeft aan dat buitenlandse partijen die hun IE-rechten afdwingen in China, niet worden gediscrimineerd.

  Het IE-tribunaal is in 2019 opgericht om hoorzittingen en beslissingen in technologie-gerelateerde IE-zaken in tweede aanleg te centraliseren. Het tribunaal behandeld de zaken van 32 provinciale rechtbanken en 44 gemeentelijke rechtbanken in heel China. Het IE-tribunaal ontving 174 beroepszaken waarbij niet-Chinese partijen betrokken waren (vasteland van China). Het grootste deel van deze zaken, dat wil zeggen 75 zaken, betrof een Europese partij. Op de tweede plaats kwamen Amerikaanse partijen met 54 zaken. Deze data suggereren dat Europeanen actief op zoek zijn naar het verwerven en handhaven van IE-rechten in China.

  Een zaak dat voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen interessant kan zijn, betreft het heronderzoek van een door Erasmus Universitair Medisch Centrum ingediende octrooiaanvraag betreffende “bindende moleculen (CN20121057668.0).” De octrooiaanvraag werd eerst afgewezen door de ‘Examination board’ van het Chinese Octrooibureau en vervolgens ook door de ‘Patent Reexamination Board’. De IE-rechtbank van Beijing heeft echter, volgend op het beroep van het Erasmus Universitair Medisch Centrum, de beslissing van de ‘Patent Reexamination Board’ vernietigd en de zaak naar de ‘Board’ teruggestuurd. Het IE-tribunaal heeft de beslissing van de IE-rechtbank van Beijing bevestigd. De octrooiaanvraag zal naar alle verwachting worden verleend.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Update MKB Subsidie vouchers voor Octrooien 2024

  • Patenten

  Een sterke toeleverketen deelt patenten!

  • Patenten

  Octrooien: soms moet je er juist vanaf

  • Patenten