nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Terug naar overzicht

  Bescherming voor Software

  • Patenten

  Als software-ondernemer maak en verkoop je software. Maar is je software ook beschermd tegen inbreuk?

  Er zijn meerdere soorten bescherming voor software, zoals geheimhouding, auteursrecht (copyright), en octrooien (patents). Die soorten bescherming kunnen zelfs overlappen. Hieronder zal ik verder ingaan op deze soorten bescherming.

  Auteursrecht

  Elke bestand code (softwarecode) en elk design document dat je zelf origineel schrijft is automatisch beschermd onder auteursrecht, zelfs als je dat publiceert. Denk hierbij dus aan de broncode, bijvoorbeeld in Java, Python, C#, etc. Een concurrent mag deze code niet letterlijk kopiëren. Doet hij dat toch, dan kan je tegen hem een inbreukzaak aanspannen. Als je toch wil toelaten dat anderen je code kunnen gebruiken, kan je een geschikte licentieverklaring in je code opnemen.

  Auteursrecht rust op elk origineel geschreven bestand code, ook als je dat geheim houdt en ook als je (de principes erachter) octrooieert.
   
   
  Geheimhouding

  Staat alle code (en de bijhorende design documenten en de data en …) bij jou op je eigen apparatuur? Hebben je medewerkers een geheimhoudingsverklaring (NDA) met jou afgesloten in hun arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst? Is de toegang tot je code afgesloten? Weet je bovendien zeker dat concurrenten je code niet kunnen reverse engineeren?

  Dan kan je misschien volstaan met geheimhouding: zolang niemand weet hoe ze jouw idee kunnen namaken, kunnen ze dat niet namaken. Op deze manier is je bescherming helaas wel dun: als iemand anders zelfstandig op hetzelfde idee komt, kan je die niet meer tegenhouden. Wil je daar toch tegen kunnen optreden, dan moet je een patent = octrooi in handen hebben.
   
  Octrooirecht
  Een patent beschermt de technische principes die achter of in je software schuilen. Het abstractieniveau is dus nog groter dan dat van de software zelf. In een octrooi kan je bijvoorbeeld spreken van “retrieving a value from a database”, en dat is voldoende abstract en gedetailleerd.

  Het belangrijkste nadeel aan een patent is dat je je uitvinding in detail moet beschrijven, zodanig dat een vakman de uitvinding kan nabouwen. In ruil daarvoor krijg je wel 20 jaar (kort gezegd) het alleenrecht op die uitvinding.

  Patenten zijn dus vanzelfsprekend zinvol als je idee kan worden reverse engineered, omdat je dan toch niks extra hebt prijsgegeven. Ook als je zonder zorgen wil kunnen samenwerken met andere partijen, is het zinvol om eerst zelf een patent aan te vragen.
   
   
  Patenten en software?
  Het is niet vanzelfsprekend om patent op software aan te vragen. Naast de gebruikelijke eisen (nieuw, inventief, industrieel toepasbaar), moeten patenten op software ook voldoen aan een subjectieve eis: ze moeten “voldoende technisch” zijn. Die eis is internationaal nog steeds in ontwikkeling, en het is vooraf nooit 100% duidelijk waar de grens ligt. Enkele voorbeelden: je maakt goede kans als je software productiemachines aanstuurt, slechte kans als je software financiële producten modelleert, en matige kans als je software opereert op basis van natuurkundige omgevingsparameters.

  Als je twijfelt of je software-idee octrooieerbaar zou kunnen zijn, neem dan zeker contact met mij op.

  Wilt u meer informatie over octrooien? Download dan het (gratis) Handboek Patenten of neem vrijblijvend contact op met mij of één van mijn collega’s.
   
  Wij helpen u graag verder met vragen over octrooien of andere vragen op het gebied van Intellectueel Eigendom.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Update MKB Subsidie vouchers voor Octrooien 2024

  • Patenten

  Een sterke toeleverketen deelt patenten!

  • Patenten

  Octrooien: soms moet je er juist vanaf

  • Patenten