nl

  • Kwekersrecht

  Zijn er bepaalde vereisten waaraan voldaan moet worden?

  Voordat u kwekersrecht krijgt, moet uw ras voldoen aan vijf eisen. Allereerst moet het ras nieuw zijn (niet langer dan één jaar in commercieel gebruik). Ten tweede moet het ras onderscheidend zijn, oftewel afwijkend van eerdere rassen. Ten derde moet het ras homogeen zijn. Dat betekent dat planten van uw ras niet te veel mogen afwijken van andere planten van dat ras. Als vierde moet uw ras bestendig zijn; de specifieke eigenschappen van de plant moeten in opeenvolgende generaties behouden blijven. Tot slot stelt u als kweker een naam voor, die door de kwekersrecht verlenende instantie moet worden goedgekeurd

  Moet voor elk land afzonderlijk een kwekersrecht worden aangevraagd? 

  Sommige landen zijn aangesloten bij een regionaal kwekersrecht, zoals het Communautair kwekersrecht (27 EU lidstaten) dat wordt verleend door het CPVO (Community Plant Variety Office), en het OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, 17 Franssprekende Afrikaanse landen). Hiervoor geldt dat er met één aanvraag een kwekersrecht wordt verkregen dat geldig is in alle aangesloten landen. Voor overige landen moet per land een kwekersrecht worden aangevraagd. Wel is het zo dat bepaalde landen de DUS-rapporten van andere UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants)-leden, zoals van de EU, accepteren, zodat er niet opnieuw een kwekersrechtonderzoek hoeft te worden uitgevoerd. 

  Gerelateerde vragen

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze gemachtigden

  Contact