nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Wat zijn de kosten van een patent?

  De kosten van een patent kunnen sterk verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld het rechtsgebied, de complexiteit van de uitvinding en de gekozen strategie. Voor Nederlandse ondernemers is een Nederlands patent meestal een prima startpunt. Als vuistregel kunt u aanhouden dat de kosten van een Nederlandse patentaanvraag doorgaans zo’n € 7000 - tot € 9000 zijn.

  AdobeStock_352566268-1

  Geen video geselecteerd

  Selecteer een type video in de zijbalk.

  Kosten zijn afhankelijk van de complexiteit

  De exacte kosten voor een patentaanvraag zijn afhankelijk van de complexiteit van de vinding. Dat is de reden dat de kosten van een patentaanvraag kunnen variëren tussen € 7000 en € 9000. Wanneer wij weten wat er beschermd dient te worden kunnen wij nauwkeurig een offerte opstellen met het daarbij behorende kostenplaatje. Met andere woorden, uw geheime uitvinding dient u te delen met een octrooigemachtigde die mogelijk voor u aan de slag gaat. In principe mag u de uitvinding nog niet openbaar maken, omdat het na publicatie moeilijk wordt om een patent te krijgen. Gelukkig hebben al onze octrooigemachtigden een beroepsgeheim en hoeft u zich daar bij het aanvragen van een offerte dus geen zorgen om te maken.

  Kosten voor een patentaanvraag

  Kosten in Nederland

  De kosten in de eerste paar jaar bedragen een paar tientjes. In de richting van het twintigste jaar kan dit oplopen tot meer dan € 1000. Wat ook direct het maximale geldigheidsduur van een patent is in Nederland. Het is onze ervaring dat relatief weinig patenten de maximale levensduur van 20 jaar bereiken.

  Voor bescherming buiten Nederland is een veel gekozen strategie om een jaar na het indienen van een Nederlandse patentaanvraag verder te gaan met een Europese patentaanvraag of een internationale patentaanvraag. Om tijd en kosten te besparen door een Nederlandse patentaanvraag alvast in het Engels op te stellen, zijn er later minder vertaal kosten.

  Kosten in Europa

  Een Europese patentaanvraag is naast Europese landen onder andere ook in het UK, Zwitserland en Noorwegen geldig. Zie voor een complete lijst de website van het Europese Patentbureau welke landen allemaal zijn aangesloten. De kosten voor het indienen van een Europese patentaanvraag na afloop van het prioriteitsjaar zijn van vele factoren afhankelijk, maar is al mogelijk vanaf zo’n € 4000. Daarna komen er nog wel kosten, reken op minimaal € 8000 tot aan de verlening (verspreid over een periode van één tot enkele jaren).

  Internationale kosten

  Een internationale patentaanvraag is mogelijk in meer dan 150 landen. Zie voor een complete lijst van de aangesloten internationale landen de website van het WIPO.

  De looptijd van deze optie is 2,5 jaar en kost doorgaans zo’n € 4000 - € 6000. Dat zijn dus kosten die boven op de kosten voor de originele patentaanvraag in Nederland komen, van € 7000 tot € 9000.

   Er zijn verschillende strategieën voor wanneer, waar en waarvoor u een patent aanvraagt. Zorg er dus voor dat uw strategie goed is uitgedacht.

  Kosten voor een patentaanvraag in andere landen

  Als vervolg op een internationale patentaanvraag of een Nederlandse octrooiaanvraag, kunt u patenten aanvragen in landen waar u dat zinvol lijkt. Als vuistregel kunt u ervan uitgaan dat de kosten hiervoor per land zo’n € 5500 tot € 6500 bedragen. Naast deze kosten voor het aanvragen van een patent dient u ook rekening te houden met kosten voor het voeren van een procedure bij de organisatie die de aanvraag beoordeeld. Indien gewenst kan een octrooigemachtigde bij AOMB bij indiening een schatting geven van deze kosten.

  Andere IP bescherming

  Tot slot: een patentaanvraag is niet het enige wat IP bescherming biedt. Het is daarnaast altijd van belang om ook uw merk vast te leggen. Mocht patentbescherming onder omstandigheden niet mogelijk of niet gewenst zijn, dan kan de vormgeving van een product mogelijk als model vastgelegd worden. Ook dat biedt weer bescherming. Die kosten voor bescherming van het merk en een model zijn aanzienlijk lager dan voor een patent. Denk aan een bedrag van € 1200 voor een Europees model en vanaf € 1650 voor een Europees merk. Dit zijn eenmalige kosten, waarbij modelrechten vijf jaar geldig zijn en merkrechten 10 jaar. Beiden zijn verlengbaar.

  Wilt u meer informatie over patenten?

  Download dan het 'Handboek patenten'

  Download
  Afbeelding Wilt u meer informatie over patenten?

  Veelgestelde vragen

  Wat is een patent?

  Octrooi is hetzelfde als een patent; een exclusief eigendomsrecht dat uw technische uitvinding, werkwijze of apparaat beschermt. 

  Lees verder
  Hoe kunt u een patent aanvragen?

  Er zijn grofweg 10 stappen die u kunt doorlopen om de kans op een succesvolle patentaanvraag te vergroten. In dit artikel delen we de belangrijkste informatie. 

  Aan welke eisen moet u voldoen voor een succesvolle patentaanvraag?

  Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor een octrooi (=patent): nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. 

  Hoe lang is een patent geldig?

  De geldigheidsduur van een patent verschilt per land en per type uitvinding. In Nederland is de maximale geldigheidsduur van een patent twintig jaar vanaf de datum van indiening van de patentaanvraag.

  Inhoudsopgave

  Afbeelding Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.

  Contact