Door zorgvuldig en slim om te gaan met Merken en Modellen behoudt u de voorsprong op uw concurrent.

Merken

Merkrechten onderscheiden uw producten en diensten van die van uw concurrent. Het zijn de goodwilldragers van uw bedrijf. Merkrechten kunnen altijd blijven bestaan, zolang hiermee zorgvuldig wordt omgegaan.

De eerste stap vormt een inschrijving in een merkenregister, enkel gebruik biedt geen bescherming. Een geldige merkregistratie zorgt er voor dat anderen u niet kunnen verbieden om uw merk te gebruiken. Met een merkinschrijving kunt u verder investeren. Andersom biedt een merkrecht u de mogelijkheid effectief op te treden tegen ongeoorloofd gebruik ervan door anderen.

Naast het registreren van namen en logo’s kunt u nog veel meer als merk beschermen, denk aan kleuren, vormen, geluidsfragmenten en moving characters. Belangrijk is wel dat het teken in staat is uw diensten of producten te onderscheiden van die van anderen. Beschrijvende tekens zijn lastiger om te registreren en te beschermen, dit vereist een grotere investering.

Inbreuk en strategie

Zorgvuldig omgaan met uw merken maakt het soms nodig op te treden tegen gebruik van gelijkende merken. Als u niet slim optreedt in geval van ongeoorloofd gebruik, neemt de juridische en dus ook de commerciële waarde van uw merk af. Samen met u brengen wij per situatie in kaart wat de mogelijkheden zijn en ook de risico’s voor dit optreden. Op basis hiervan luidt ons advies, actie of soms juist het tegenovergestelde.  

Wij hebben de expertise en ervaring om inbreuk te bestrijden waarbij ons uitgangspunt in de meeste situaties zal zijn, het bewerkstelligen van een minnelijke oplossing. Juridische procedures starten we alleen als de belangen en de benefits groter zijn dan de nadelen.

Mark Your Brand beschermt wat van u is. Met behulp van Merkbewaking en Internetmonitoring volgen wij nieuwe aanvragen in de registers en het aanbod van copycats op internetplatforms. Met input over concurrenten, producenten en uw productieketen, maken wij bezwaar waar commercieel van belang en laten wij copycats voor u vernietigen voordat zij op de markt komen.

Modellen

Vormgeving beschermen tegen namaak of nabootsen ? Met een modelregistratie beschermt u uw nieuwe product (of een onderdeel ervan). Een model wordt gevormd door de vormgeving van twee- of driedimensionale voorwerpen zoals verpakkingen, meubelen, gadgets maar ook dessins.

Het modelrecht geldt voor de duur van 5 jaar. Deze termijn kan telkens met vijf jaar worden verlengd tot een maximale beschermingsduur van 25 jaar.

De belangrijkste voorwaarden om voor modelregistratie in aanmerking te komen? De vormgeving van uw product moet nieuw zijn en zichtbaar (uiterlijk). Het is belangrijk de juiste keuzes te maken in de vastlegging van uw model. Sommige elementen vallen buiten de bescherming, omdat zij worden bepaald door functionaliteit, of niet nieuw meer zijn. En zijn uw afbeeldingen (lijntekeningen of fotografische afbeeldingen) van de juiste kwaliteit? En hoe ziet het proces eruit als de productie plaatsvindt buiten Europa ?

Wij helpen u graag met het maken van een doortimmerd plan.

Strategie en portfoliomanagement

Uw onderneming is niet statisch, deze verandert continu. Door bijvoorbeeld een uitbreiding van uw dienstenpakket of een toetreding tot een nieuwe geografische markt. Omgekeerd kan er ook sprake zijn van het afstoten van een bedrijfsonderdeel.

Waar is versterking nodig van uw merken en modellen en minstens zo belangrijk, wat kan afgebouwd worden. Welke acties zijn hieraan verbonden, voor nu en op lange termijn? In overleg met u brengen wij de juridische rechten op één lijn met de ontwikkelingen en commerciële plannen van uw onderneming.Download het Handboek Merkbescherming

Wilt u voorkomen dat uw merk door anderen wordt gebruikt of misbruikt? Met een inschrijving in een merkenregister beschermen onze gemachtigden uw merk tegen ongeoorloofd gebruik. In het Handboek Merkbescherming wordt ingegaan op de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming om moet gaan, evenals hoe de bescherming moet gebeuren, en ook welke soort ideeën niet te beschermen zijn. Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van dit handboek en helpen u graag met eventuele nadere vragen.

Door het verzenden van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de inhoud van onze privacyverklaring.